Europese Unie

Europese Gerechtshof dwingt het Italiaanse volk om Afrikaanse veroveraars het land binnen te laten

Omdat Italië de schuldenval werd ingedreven en Berlusconi uit alle macht werd verjaagd en afgezet, kan de Europese dictatuurregering Italië nu dwingen om, tegen de nationale belangen in, de Afrikaanse veroveraars zonder verzet het land binnen te laten. Dat is de wil van Brussel en deze wordt door het “Europese hof van de mensenrechten” aan Italië bevolen: Lees hier het artikel:   Please follow and like us:

Lees verder
Politiek

Geweldig, wat is het leven toch mooi

Ik ben niet een beetje boos maar ik ben ontzettend blij. De P.v.d.A. zit in de hoek waar de klappen vallen en dat maakt mij natuurlijk al blij. Ze staan in de peilingen historisch laag , Job werd constant afgezeken door Wilders en iedereen en heeft nu zijn pet aan de wilgen gehangen, de fractie rollebollend over elkaar heen, er zit een tussenpaus als partijvoorzitter die er uit ziet of hij 3 maanden in een occupykamp heeft gezeten en nu heeft ook nog mevrouw Albayrak te…

Lees verder
Politie Politiek Rechtspraak

Zo een bekeuring is gewoon schoftig

Mijn dochter van 20 studeert fysiotherapie en verdient een zakcentje bij, bij een koeriers bedrijf. Naast haar studiebeurs is dat een noodzakelijke aanvulling om de maand rond te komen. Parttime natuurlijk, omdat ze ook nog moet studeren. Aan de eind van de maand blijft er ongeveer netto € 300,- over. Een maand geleden werd ze met haar autootje van de baas geflitst omdat ze door rood licht zou hebben gereden. Dat is niet netjes en dat moet ze natuurlijk niet doen, maar volgens haar gebeurde het…

Lees verder
Europese Unie Politiek

De Dictatuur Van De EUssr!

Op donderdag 1 maart 2012 moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag ratificeert. Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt baan Brussel. Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische controle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken…

Lees verder
Voetbal

We moeten het voetballen maar eens verbieden

Als het niet anders kan wil burgemeester van der Laan van Amsterdam buitenlandse zogenaamde voetbalfans bij thuiswedstrijden van Ajax uit de stad weren. Dat zou een optie zijn maar voor mij is dat het niet. De enige maatregel die we tegen voetbal geweld kunnen ondernemen is stadions in de Noordzee neer te zetten om daar de wedstrijden te verspelen. Nog mooier zou mijns inziens zijn het voetballen in Nederland helemaal te verbieden. Dit gajes, of het nou Nederlanders zijn of buitenlanders, bezorgt de gemeenschap zoveel schade…

Lees verder
Internet

Ikbeneenbeetjeboos onder vuur

Gloeiende, gloeiende gloeiende Gisteren 22 februari 2012 weer eens gehacked. Zodat de Google Chrome gebruiker een groot rood waarschuwingsvenster kreeg met daarop de melding dat Ikbeneenbeetjeboos malware bevatte en dat we schade konden toebrengen aan uw computer. Het betrof de Blackhole exploitdie de advertenties van google adsense kaapt en daarvoor zijn eigen adds in de plaats zet. Ikbeneenbeetjeboos wordt om de 14 dagen aangevallen behalve dat we er een beetje boos van worden, worden we er ook een beetje gek van en vragen wij onze lezertjes…

Lees verder
Europese Unie Politiek

De Verenigde Staten van Europa? Lik mijn reet.

Voetbalsupporters van verschillende steden in een land slaan elkaar al verrot. Voetbalsupporters van verschillende landen slaan elkaar de hersens in. Nog steeds hebben ze hier in Nederland het over die stink Moffen als ze het over Duitsers hebben. Fransen en Duitsers gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Roemenië wordt geen Schengenland omdat wij ze te corrupt vinden. De Denen vegen hun reet af met de euro. Net als de Engelsen trouwens. Ierland en Noord Ierland kunnen elkaars bloed wel drinken. Basken vermoorden hun mede…

Lees verder
Bezuinigingen Europese Unie Multiculti samenleving Politiek

Wij zijn als Volk beland in de ergste nachtmerrie die je je kunt voorstellen.

Wat de meesten niet zien is dat in de afgelopen 60 jaar de werkenden financieel hebben bijgedragen aan een goed werkend sociaal systeem, in de veronderstelling dat als zij gepensioneerden, hiervan ook de vruchten konden plukken! Maar wat gebeurt er? Wij krijgen achtereenvolgens regeringen die Super Sinterklaas spelen met het geld, dat bijeen is gespaard en er worden miljoenen bevolkingsgroepen uitgenodigd om hier een zorge-/ en kosteloos leventje te kunnen leiden van dit geld. Deze invasie van groepen blijft komen en zij halen met instemming van…

Lees verder
Bezuinigingen Nederlanders

Open brief aan het kabinet.

Nieuwe bezuinigingen in aantocht, de uitmelkerij van de burger gaat voort. Het is ronduit verwerpelijk dat door onvoorzien pech getroffen gezinnen helemaal niets meer kunnen ondernemen om gapende financiële gaten te kunnen ondervangen. Hoe is het toch in Godsnaam mogelijk dat een zichzelf christelijk democratisch profilerend kabinet, dat de mond vol heeft van normen en waarden, de mensen in ons “beschaafde land zo durft weg te zetten. Waar blijven de heren en dames politici die zich niet tot het laagste allooi verlagen en die in de…

Lees verder
Europese Unie Geloof Multiculti samenleving

Weg Met Die Zinloze Multiculturele Subsidies!

Hier een paar citaten uit het blog van prof. A, Ellian: Het kabinet kan miljoenen binnenhalen door de subsidies aan de meeste multiculturele organisaties stop te zetten. Stop subsidies aan de zwijgende multiculti’s Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is geschrokken van haar jaarrapport Integratie, luidt de officiële berichtgeving. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat allochtone jongeren veel vaker met de politie in aanraking kwamen dan autochtone jongeren. Maar dat wisten we al. Is er inmiddels iets veranderd? De cijfers liegen niet: 65 procent…

Lees verder
Bezuinigingen Europese Unie

Stoppen met ontwikkelingshulp en minder aan Europa bijdragen

Nu de benzineprijs naar de record hoogte van 1.80 stijgt wordt het  tijd dat de Nederlandse benzineconsument eens een statement maakt dooreen dag of liefst langer niet meer auto te rijden en te tanken. Als we dat doen dan zal de fiscus tientallen miljoenen aan inkomsten gaan missen. Ook kunnen de Nederlandse automobilisten Den Haag gaan bezetten er zodoende voor zorgen dat onze z.g. Volksvertegenwoordigers niet meer op hun werk kunnen komen. Het is verstandig om dit te doen op een moment dat erg belangrijke zaken…

Lees verder
Politiek

Helaas is de PVDA intern sterk verdeeld

 

Onderstaande brief werd door Frans Timmermans lid van de 2e kamer  voor de PvdA per e-mail verzonden aan 50 prominente PvdA leden nadat hij een interview had gelezen dat fractievoorzitter Job Cohen en de nieuwe partijvoorzitter Hans Spekman samen hadden gegeven aan het dagblad Trouw.
In dit interview positioneren beide heren de PvdA als een SP light .
Het interview geeft ook sterk de indruk volgens het 2e kamerlid dat beide heren afscheid willen nemen aan de traditionele sociaal democratische benadering. Hier volgt de pennenvrucht van Fransje Timmermans

Zojuist las ik het interview dat jullie beiden aan Trouw hebben gegeven. Ik wil daar graag op reageren, want het is nogal verre gaand wat jullie melden.Reageren doe ik dan maar per mail, want mij is niet de kans vergund dit in de fractie te bespreken. En dat is jammer. Over strategische keuzen moet de fractie zich uit kunnen spreken, vind ik. Want, Job, je geeft dit interview als onze voorzitter en dus ook namens ons. En eerlijk gezegd voelde ik mij niet thuis bij alles wat er door jullie is gezegd. Bij veel wel.  Met name de noodzaak het Rijnlands model in onze economie opnieuw uit te vinden en de noodzaak publieke voorzieningen weer onder publieke sturing te krijgen, op basis van moderne democratische middelen.Maar ik wil nu ook graag mijn mening geven over waar ik het niet mee eens was. In de eerste plaats de hopeloze propositie om ons als “SP light” te positioneren. Het zal het beeld van het journaal van afgelopen maandag alleen maar versterken. Roemer zal victorie kraaien en de SP hoeft slechts minzaam vast te stellen dat de PvdA eindelijk van het neo-liberale pad af lijkt te gaan, maar gelukkig is er inmiddels allang een echte sociaal democratische beweging en die heet SP. Dus tactisch en strategisch vind ik dit onverstandig.Maar ook inhoudelijk heb ik hier grote bedenkingen bij.  De verschillen tussen ons en de SP gaan veel verder dan Europa, die betreffen vrij fundamenteel hoe wij de samenleving zien en welke rol wij voor de overheid daarbij ingedachte hebben. Zoals ik dinsdag in de fractie heb betoogd, de verzorgingsstaat is opgebouwd op basis van twee belangrijke “artikelen”  in ons sociaal contract: de mogelijkheid van sociale stijging voor mensen aan de onderkant van de samenleving en het bieden van “comfort” over de eigen positie en vooruitzichten aan de middengroepen. Dat laatste is een essentiële voorwaarde voor het eerste. Alles staat of valt met de vraag of de ruggengraat van de samenleving de rest van het lichaam kan dragen. En dus is al honderd jaar sociaaldemocratisch beleid opgebouwd rond het scheppen en onderhouden van solidariteit vanuit de middengroepen. Dat is een wezenlijk duurzaam verschil met de benadering van de SP. Jullie interview geeft sterk de indruk dat jullie afscheid willen nemen van de traditionele sociaal democratische benadering en dat vind ik buitengewoon onverstandigen hoogst onwenselijk.De sociaaldemocratie is een toekomstgerichte beweging, die moderniteit wil omarmen om zo de spreiding van kennis, macht en inkomen te bevorderen. Het “gisteren-was-alles-beter” socialisme van de SP staat hier haaks op. En is voor ons een doodlopende weg.Moeite heb ik ook met jullie neiging Wim Kok voor zo’n beetje alles wat er mis is verantwoordelijk te maken. Sentimenten zijn sentimenten en die spelen in de politiek van vandaag een hoofdrol, maar ik heb absoluut niet de behoefte mee toe doen aan die misplaatste zelfkastijding. De PvdA heeft een absolute hoofdrol gespeeld in het overwinnen van de diepe, diepe crisis van eind jaren zeventig tot eind jaren tachtig. Onder leiding van Wim Kok heeft ons land een onvoorstelbare en wereldwijd geroemde economische dynamiek tot stand gebracht, die onder meer heeft geleid tot 1 miljoen extra banen en significant hogere uitgaven voor onderwijs en zorg. Wees verdorie trots op die erfenis! Voed niet de mythe van “de puinhopen van paars”, maar wees eerlijk en realistisch over de doorgeschoten marktwerking en de daar mee samen hangende maatschappelijke vervreemding, leidend tot het brede onbehagen van vandaag.Wie oprecht aan de wereld en aan het Nederland van morgen wil denken,mag niet vervallen in nostalgie over gisteren. De sociale sentimentaliteit van de SP over het verleden is, vrij naar Oscar Wilde, links cynisme. Want ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voor doen. Mijn partij mag nooit een partij worden die illusies verkoopt omdat we daarmee de volgende verkiezingen denken te kunnen winnen. Mijn partij moet zich richten op een nieuw verbond tussen de oudste en de jongste generaties, als recept tegen het egoïsme en de neiging zich alleen maar op zichzelf te richten van de generatie die nu aan de touwtjes trekt. Met die oudste generatie zit het nog wel goed, in onze club,maar de jongste generatie zijn we kwijt. Die aan boord te halen is een absolute top prioriteit en die haal je niet aan boord met valse nostalgie over het verleden.Generalisaties gaan altijd mank en iedereen kent natuurlijk vele tegenvoorbeelden. Maar toch. De jongere generaties hunkeren naar een solidair Nederland, een duurzaam Nederland, een land waar iedereen zich naar eigen inzicht kan ontplooien, maar ook een land waar wij iets voor elkaar over hebben. Linkse of rechtse haat en nijd over wie het te goed zou hebben,wie profiteert, wie steelt (als bankier of als uitkeringsgerechtigde) is niet aan hen besteed. Ook over etnische en culturele verschillen zijn zij open mij deden ontspannen. Ideologische scherpslijperij is ook niet aan hen besteed: hun idealisme is eclectisch en gekoppeld aan concrete onderwerpen en concrete mensen. Bovendien kijkt deze generatie met open blik naar de buitenwerelden is minder geneigd die buitenwereld hetzij door een te rooskleurige, het zij een te zwarte bril te zien. Laat de levenshouding van deze generatie toch vooral een les voor ons zijn: voor de wijze waarop wij ons opstellen en  voor de absolute eis tot optimisme die de sociaaldemocratie al meer dan 100 jaar stelt.Goed, dit mailtje wordt veel te lang en er is nog veel en veel meer over te zeggen. Ik voeg daarom, voor wie het interessant vindt, een wat langer analyse (die deels in Glueck Auf! is verschenen als bijlage bij.

Frans

Deze brief laat al weer zien dat er grote onvrede is binnen de PvdA.  Dat is natuurlijk jammer want de stemmen die deze partij door deze interne verdeeld verliest gaan voor het grootste deel naar de SP van Emil Roemer, achter wiens  vriendelijke glimlach, de glimlach van een duivel schuil gaat.
Het is te hopen dat de PvdA zich snel zal her vinden en haar verloren stemmers snel weer binnen boord weet te halen.
Want mocht Emil Roemer met zijn partij de grootste worden dan gaan we een beroerde tijd tegemoet.

Please follow and like us:
Europese Unie Politiek

Zwitserland heeft zich niet verkwanseld aan Brussel en heeft zijn democratie behouden

De media deze week: -Schandaal: “Kalifaat conferentie” van islamisten van Hizb ut-Tahrir in Wenen (+ video); (Website) Op 10 maart 2012 zal er in Wenen een kalifaatconferentie plaatsvinden, waarop het kalifaat als staatsmodel van de toekomst voorgesteld gaat worden. Op de conferentie willen islamisten erover overleggen hoe men de Europese staatsvormen, vooral de democratie, het best kan afschaffen ten gunste van een invoering van de sharia als rechtssysteem. -Eigen bevolking op de korrel: EU bereidt zich voor op het neerslaan van onlusten; (Website) Het dictatoriale EUSSR…

Lees verder
Europese Unie

Een botsing met de rest van Europa dreigt.

Als een van de oprichters van de Europese Unie stond Nederland bekend als loyaal en betrouwbaar. Maar nu dreigt er een botsing tussen Nederland en de rest van Europa. Nederland wil 2 miljard korting krijgen op de bijdrage die Nederland elke jaar in de bodemloze put van de EU stort. Tevens wil Nederland de immigratieregels aanscherpen zoals is afgesproken binnen Europa. Men vindt ons lastig in Brussel. Eerst keurden we de grondwet af, nu hebben we het meldpunt van de PVV (een meldpunt dat de SP…

Lees verder