Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Europese Staat!

12 augustus, 2013 . door Predictor

Binnenkort in ons theater

Ik heb vele blogs geschreven onder de pseudoniemen Predictor en Realpredictor.

Mijn motto is: “I will continue fighting against injustice till I die and during my war I will kick each opponent to hell. Because in a world like this we have nothing to loose!”

Predictor betekent voorspeller; je hoeft echter geen helderziende te zijn, om gebeurtenissen te kunnen voorspellen, slechts gebruikmaken van je waarnemingsvermogen, om op basis hiervan tot een syllogisme (op feiten gebaseerde conclusie) te komen!

In feite kun je mij dus scharen onder de groep “realisten”!

Ook in de media heb ik als realiste geprobeerd om mensen te waarschuwen voor deze (al jaren geleden) door mij voorspelde crisis, die desastreuze gevolgen zal hebben voor de economie en de samenleving van Nederland! Ik kan nog steeds niet begrijpen dat een volk dat toch als vooruitstrevend en ondernemend bekend staat, zonder enige kritiek, een handvol bestuurders kiest, die hun belangen zouden moeten behartigen; een groepje die hen dicteert welke maatschappelijke verhoudingen men aangaat; hoe men met zijn (allochtone) medeburgers moet samenwerken; hoe men zich moet laten exploiteren en hoe men zich zonder protesteren of controleren (ten gunste van andere landen, en de
megaverdieners) financieel moet laten uitbuiten!

De grootste onafwendbare dreiging is en blijft de EU, die als het zwaard van Damocles boven Europa hangt! De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Europese Staat!
Lees meer »


Alle Eu Landen Gaan ÉÉN Voor ÉÉN Failliet! Is Nederland Is De Volgende?

11 mei, 2013 . door Predictor

Tekenen bij het kruisje

Vraagt Niemand zich af hoe het mogelijk is dat economisch redelijk gezonde Europese landen direct na de toetreding tot de EU-clan failliet gaan?

Hieronder volgt een test, waarbij iedereen (ook degenen die nog steeds met oogkleppen lopen), kan zien of Nederland aan de beurt is om ten onder te gaan!

Vink onderstaande hokjes aan waarvan in Nederland al sprake is:

â–¡ faillissement van kleine ondernemers;
â–¡ groeiende werkeloosheid
â–¡ onbetaalbare zorgkosten
â–¡ onbetaalbare energieprijzen
â–¡ onbetaalbare huren/hypotheken
â–¡ onbetaalbare belastingen
â–¡ onbetaalbare levensbehoeften
â–¡ inbeslagname goederen
â–¡ uithuisplaatsingen/dakloos worden
â–¡ geen thuishulp
â–¡ BKR registratie
â–¡ Voedselbanken
â–¡ Geen levensverlengende medicatie
â–¡ Zelfmoord

Als er meer dan 7 hokjes zijn aangevinkt is Nederland al failliet! Lees meer »


Er Komt Geen Wereldoorlog Maar Een Wereldvernietiging!!

5 mei, 2013 . door Predictor

WERELDIMPERIALISME (DOMINATIE)

 

Bijna alle oorlogsdeskundigen en rationalisten zijn ervan overtuigd dat er een derde Wereldoorlog dreigt!

Als men de wreedheden en onmenselijkheid van alle oorlogen bij elkaar optelt, dan is dit slechts een fractie van het huidige wereldwijde terrorisme van de islamieten tegen alle andere bevolkingsgroepen! Hun doel is een Islamitische Wereldimperialisme waar geen enkele (levende) andersgelovige of andersdenkende meer op de hele wereld te vinden is!

De nucleaire bewapening in de islamitische landen is dreigender dan wij ooit hadden kunnen denken!

http://britishfreedom.org/the-coming-third-world-war/

 

Binnen een korte tijd is islam het grootste geloof van de wereld. Een verklaring voor dit gegeven is het geboortecijfer in het Midden Oosten. Die ligt veel hoger dan in bijvoorbeeld Europa. Lees meer »


De Nieuwe Politiek: Waarom Politieke Partijen Moeten Worden Opgeheven!

29 april, 2013 . door Predictor

Bijna iedereen is het ermee eens: De huidige regeringen zijn incapabel! En eerlijk gezegd, nieuwe verkiezingen tussen de bestaande politieke partijen zullen hier geen enkele verandering in brengen! De grootste onafwendbare dreiging is en blijft de EU, die als het zwaard van Damocles boven Europa hangt!
De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Eureopese Staat! Een totalitaire Staat is waarin de overheid alle individuele vrijheden opoffert voor het collectieve belang! En dit kan alleen worden gerealiseerd door de invoering van een oligarchie! Oligarchie is: heerschappij door een kliek machtige mannen. Dit was een algemeen systeem in het oude Griekenland en er zijn al vele verschillende versies van verschenen. Ook wij leven hier in een oligarchie waarin de eigenaren van de grootste corporaties (en banken) de wetten influisteren en door alle privatiseringen van de afgelopen 20 jaar vrijwel praktisch alle aspecten van onze moderne samenleving in handen hebben of kunnen beïnvloeden. Lees meer »


De Grootste Ramp Ter Wereld De Overbevolking!

25 april, 2013 . door Predictor

Overbevolking

Pim Fortuyn mocht destijds niet zeggen dat Nederland vol was. Maar dat de aarde overvol raakt, is een nog grote taboe dan dat. Maar elke potentiële oplossing voor dit probleem, dat rampzalige vormen aan gaat nemen in de toekomst, wordt als onethisch gezien.
Iedere DAG groeit de wereldbevolking met 200.000 mensen !

Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar acht tot tien miljard te klimmen.
De aarde kan nu eenmaal maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent.

In 2040 heeft Nederland naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen mensen meer dan aan het begin van dit jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de decennia na 2040 is er nog wel groei, maar blijft deze beperkt. In 2060 zullen er vermoedelijk 17,9 miljoen mensen in Nederland wonen.
Nederland is een volmaakt voorbeeld van ‘demografische transitie’: een bevolkingsexplosie in de vorige eeuw (minder sterfte door betere gezondheidszorg en een hoog geboortecijfer) wordt gevolgd door een terugloop van het aantal geboortes. Het probleem is echter dat na zo’n ‘demografische transitie’ het inwonertal onverminderd hoog blijft. Het beslag dat het Nederlandse volk op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde legt, is en blijft onevenredig groot. Ons grondgebied kan slechts aan 3 à 4 miljoen mensen een duurzaam.
Het bedrijfsleven en godsdiensten hebben meestal alleen maar belang bij groei van het aantal mensen. Krimpen van welvaart is voor rijken vaak net zo moeilijk als het ontvluchten van armoede voor armen. Lees meer »


Opwarming Van De Aarde Is Een Hoax Om Ons Alweer Miljarden Uit De Zak Te Kloppen!

25 april, 2013 . door Predictor

Geld

Ondanks alle bewijzen, waarvan deze de koudste periode is in 100 jaar,

geloven er nog steeds mensen in global warming, hetgeen in feite een
linkse hobby blijkt te zijn!!
Hier het ONWEERLEGBARE BEWIJS VAN DE GROOTSTE LEUGEN!
Hackers die hebben ingebroken in de systemen van Climate Research
Unit, University of East Anglia in Engeland zijn ervandoor gegaan met
ruim 61mb aan e-mails waaruit blijkt dat onderzoekers doelbewust
informatie achterhouden die de opwarming van de aarde tegenspreekt, en
doelbewust onzin verkopen om aan te tonen dat de aarde niet aan het
afkoelen is geweest de afgelopen tijd.

In de ruim duizend e-mails tussen een aantal vooraanstaande
klimatologen en klimatologisch onderzoekers is bewijs te vinden dat ze
niet alleen zouden sjoemelen met cijfers, maar ook doelbewust
onderzoeksresultaten verzwijgen of wissen als het niet in het global
climate change plaatje past. Lees meer »


De Wereld Capituleert Voor De Islam

11 april, 2013 . door Predictor

Freedom go to hell

Een stukje voorgeschiedenis, geschreven in waarheidsgetrouwe en
(hopelijk) begrijpelijke taal!

“Massa-immigratie was altijd al onnodig en werd enkel gefaciliteerd om de dubbele linkse fascistische agenda te behartigen.

Ruim 20.000 mensen uit het buitenland halen voor het eigen gewin moest opvallen. Het mooie sprookje van de tijdelijke arbeiders die ons uit de brand geholpen zouden hebben na de oorlog werd begin jaren ’70 door geen fatsoenlijk denkend mens meer geloofd. Logischerwijs zouden we denken dat het volk dan massaal in opstand zou komen, maar dat bleek niet zo te zijn door een slinkse list. Mensen zijn gedurende hun leven voornamelijk bezig met het vervullen van eerste levensbehoeften als voedsel en onderdak. Pas als dat geregeld is, zijn ze eventueel bereid verder te denken. Ervoor zorgen dat mensen die behoeften niet meer kunnen vervullen, is dus voldoende om schapen te kweken die alles toelaten zolang ze hun natte en droogje maar krijgen. Een dergelijke situatie creëren kunnen socialisten als de beste. Zoek op willekeurige plaatsen in de geschiedenis en merk op wat er steeds gebeurt. Links gaf al het geld uit aan immigratie, verhoogde de belastingen, mensen hebben minder geld, geven minder uit en daar is weer een crisis. Lees meer »


Het Gelijk Van De Eurocritici

23 maart, 2013 . door Predictor

EUSSR
Wij, de EU-critici zijn de afgelopen decennia constant de mond gesnoerd.
Eurocritici (oftewel de slimme koppen) worden als staatsvijanden beschouwd. De politiek en de media bestrijden hen met alle macht!.
Dit staat in het nieuwe boek van Udo Ulfkotte: “Raus aus dem Euro Rein in den Knast”
Ook stond dit al in onze vele blogs, in de weinige niet gemanipuleerde media en in het spraakmakende boek “Europa Wankelt”

EU-/eurocritici worden dan ook neergezet als zijnde anti-Europisten en eurofoben. De meeste critici zijn niet anti-Europa maar anti-EU. Deze toch zeer belangrijke onderscheiding wordt door de EU supporters dan ook nooit gemaakt.
Het in de hoek zetten van critici door hen te labelen is linea recta een aanslag op de democratie.

De zwartkijkers en europessimisten van gisteren zijn de realisten van nu.
De eurocritici bezaten de moed om op te staan tegen de gedwongen omwisseling naar de euro! Lees meer »


HET GROTE EUROBEDROG IS NU GEPUBLICEERD!

24 februari, 2013 . door Predictor

Nederland zakt weg

Die conversiekoers heeft ons land aantoonbaar al ongeveer € 700 miljard gekost! U leest het goed: ons land is zevenhonderdduizendmiljoen euro’s armer geworden door de invoering van de euro en dan reken ik de tientallen miljarden die ons land kwijt is aan ‘noodfondsen’, garanties en ECB verplichtingen nog niet eens mee.

Ondanks het feit dat het volk duidelijk heeft aangegeven de Euro niet te willen, heeft men deze gigantische blunder TOCH door onze strot geduwd!
Dat hierdoor de werkeloosheid en de armoede enorm is toegenomen, hebben onze criminele bestuurders niet weerhouden om nog EXTRA miljoenen bezuinigingen op ons bord te schuiven! Wij worden dus dubbel gepakt!!
Het slapende volk ziet niet eens dat hun gekozen bestuurders bezig zijn met genocide van hun eigen volk!

http://www.dagelijksestandaard.nl/…….

Er komen mogelijk nieuwe bezuinigingen aan, zegt minister Ronald Plasterk. “Waar ik bezuinigingen zei, bedoel ik lastenverzwaringen.
Stop de tijd!”
1. Koopkrachtschade bij de Nederlandse consumenten, bedrijven en organisaties, 2. Ozet- en winstschade bij de Nederlandse bedrijven.
3. Faillissement groot deel van het volk De daarvoor verantwoordelijke instanties zijn de Europese Unie en de Staat der Nederlanden.
WIJ WILLEN ONS GELD TERUG!


Nederland Heeft Geen Vertrouwen Meer In De Toekomst!

20 november, 2012 . door Predictor

Het vertrouwen in de politiek heeft een historisch dieptepunt bereikt!
Nederlanders zien het somber in. 71 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Je zou zeggen: “Waarom hebben jullie dan in hemelsnaam voor dít kabinet gekozen?“ Kiezen zou op grond van argumenten, inhoud en vrijheid moeten gebeuren. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen kiezen op grond van “onderbuikgevoelens”, op wat de (vaak gemanipuleerde) media schrijft en dus wordt er gekozen, niet voor diegene die het beste beleid heeft, maar diegenen die het beste “gebakken lucht”
verkopen (beloftes die niet waargemaakt worden)!

Men beseft al helemaal niet dat er geen democratie meer is in dit land. Er bestaat hier geen bindend volksreferendum! Er wordt alleen de schijn gewekt dat het volk beslist! In de praktijk is dit dus het tegenovergestelde!

Frank Ankersmit, historicus en vroeger lid van de VVD, verwoordde dit autoritair proces perfect:

“We leven in toenemende mate in een oligarchie, een stelsel waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft en waarin deze groep door middel van publieke organisaties zijn eigen belang veiligstelt. In dat opzicht zijn we op weg terug naar het feodalisme waar de staat garant staat voor het belang van een bepaalde, private groep” (auteur: “Bilderberggroep?”) Lees meer »


Nederland Word Wakker!! Wordt Het Niet Tijd Dat Wij Ophouden Om Onze Koppen In Het Zand Te Steken?

26 september, 2012 . door Predictor

Kop in het zand

Wij zien het allemaal maar niemand durft te protesteren! Wij worden massaal bestolen (bekijk ook de video)!

De rol van de overheid is veel te groot. Hardwerkende burgers betalen zich blauw aan belasting, geld dat wordt (rond)gepompt in zinloze linkse stokpaardjes. Er zijn 2 groepen die onder onze vorige kabinetten niet de dupe zijn geworden van de graaicultuur: De grootverdieners en de gelukzoekers! Eerst was dit aantal nog  redelijk maar helaas zijn ook deze groepen, mede door de massa-immigratie en de miljardensteun aan de crisisveroorzakers en bonussen-instandhouding ververtegenwoordigd in ons land!

Maar de grootste geldverslindende groep is de EU/ESM, die mede door onze regeringen (met totale minachting voor onze democratie), nu de macht en het geld in handen heeft!

Enkele voorbeelden van de EU dictatuur:

Lees meer »


Ouderen zijn te duur en kunnen beter dus maar verdwijnen. Is dit niet een vorm van genocide?

23 september, 2012 . door Predictor

Ouderen te duur voor de samenleving

Ouderen niet te lang medisch doorbehandelen

In het buitenland bestaat de idee dat wij de euthanasie gebruiken om de zorg betaalbaar te houden: het leven van ouderen wordt beëindigd omdat ze te duur worden!
Ouderen moeten uit economische motieven van behandeling worden uitgesloten. De markt moet niet bepalen wat medisch gedaan wordt, maar de visie achter de zorg en de kwaliteit is het leidend principe.

Als er met dure behandelingen een mogelijkheid is op een aantal jaren verlenging en het lijden te verzachten, mag het geld geen rol spelen omdat de patiënt oud is.
Vinden jullie dit ook discriminatie die we niet moeten en mogen accepteren?.

Hogere AOW-leeftijd raakt 225.000 ouderen

Een paar reacties: Lees meer »


De Grondwet Is Niet Democratisch!

6 september, 2012 . door Predictor

Grondwet

De Europese Unie heeft al grote invloed op het beleid in Nederland.
Een groot deel van het beleid is afhankelijk van Europese besluitvorming. Nu al is het zo dat in Europa besluiten kunnen worden genomen, waar Nederland eigenlijk tegen is. Daarom is het des te belangrijker dat de besluitvorming democratisch is. Maar deze Grondwet is niet democratisch. Zij legt veel macht bij de grotere lidstaten. En kleinere lidstaten hebben nauwelijks meer iets in te brengen. Dat kan anders en dat moet ook anders. Maar als wij deze Grondwet nu aannemen, is dat nauwelijks meer te veranderen

Als deze Grondwet eenmaal aangenomen is, zal hij niet op korte termijn weer gewijzigd worden. Als we ja tegen deze Grondwet zeggen blijven wij de komende 40 jaar met een Europese macht zitten, die bureaucratisch, afstandelijk en oncontroleerbaar is. Als we nee zeggen, hebben we de mogelijkheid de Grondwet te verbeteren.
Democratisch Europa stelt drie concrete verbeteringen voor (zie stemadvies), die zorgen dat Europa op termijn democratisch en goed bestuurbaar wordt. Maar eerst moeten wij deze Grondwet afwijzen.
http://www.democratische…..”

Dat de inbreng van de individuele burgers bij deze “ratificatie” niet voor alle burgers identiek is en dat, meer in het bijzonder, sommige burgers de mogelijkheid hebben hun stem specifiek uit te brengen over deze grondwet en andere niet, wordt door vele inwoners van de Europese Unie als een onrecht gezien. Lees meer »


Economisch Zwakkeren Opgeofferd Ten Behoeve Van Gelukzoekers!

4 september, 2012 . door Predictor

ziek van de zorg

De zorgkosten zijn voor duizenden Nederlanders onbetaalbaar geworden.
Onze ouderen, minima en modalen worden opgeofferd ten behoeve van asielzoekers en illegalen!

De zorgpremie van 2013 zal onbetaalbaar gaan worden. Door recent onderzoek van het NRC blijkt dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie.
De zorgpremie zal naar alle verwachtingen dit jaar wederom stijgen, het basispakket is al afgeslankt tot wat je zou zeggen een minimaal model. De prijzen van het eigen risico zullen stijgen naar 350€. Dat komt erop neer dat bv een ouder stel die samen leven van eén uitkering en beide in januari zorg nodig hebben dus een rekening krijgen van 700€ op deze manier is het voor vele niet meer op te brengen en dienen ze een betaalregeling te treffen met de zorgverzekeraar.

Het NRC dagblad zoals hierboven beschreven deed onderzoek bij zeven grote zorgverzekeraars met 14 miljoen consumenten. Van deze consumenten hebben op dit moment 164000 Nederlanders een betalingsregeling dat is 34% meer dan dezelfde periode vorig jaar!
Lees meer »


Het Maakt Niet Uit Welke Partij Je Kiest, Want…….

11 augustus, 2012 . door Predictor

wanneer komt nou dat BINDEND referendum

Elke verkiezing is in feite een slavenveiling; het volk kiest alleen wie hun slavenmeesters worden!

Overheden hebben echter geen principes! Zij willen in feite alleen groeien in aantallen, in economische grootheid, in macht en aanzien en meerdere eer en glorie ten behoeve van hun eenzijdige ego.

Een volk, een leefgemeenschap, klein of groot, kan bij een ideaal, laag aantal mensen van buiten evenwel zelf de teugels in handen houden en daar waar het nodig is ook zelf stichtelijk en corrigerend optreden. Het overwicht blijft gehandhaafd. En er is weinig of geen gevaar van transformatie van eigen normen, zeden en cultuur.
Uiteindelijk zullen gevoel, emotionele en intellectuele overwegingen leiden tot een evenwichtig standpunt, waarin ook het allochtone volkje zich in redelijkheid kan vinden.

Feitelijk is binnen elke willekeurige groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze!
Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd door haar eigen overheden,…of die van anderen!

Normale, gewone mensen willen in principe groeien in hun ziel, hun geest, en op ethische wijze voor zichzelf en anderen verantwoordelijk zijn. In feite streven gewone burgers altijd naar een samenleving die aangenaam, leefbaar en acceptabel is voor elk lid en daar doet men vaak verregaande concessies in. Uiteindelijk lukte het hen altijd een leefbare communiteit te creëren waarin ieder een rechtmatige plaats vond.
Lees meer »


« Vorige pagina
Secured by Ultimate Blog Security