Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

Het lachertje van de week: de bancaire eed en hun tuchtrecht

19 maart, 2014 . door Joop van Dam

Banken

Ze blijven maar doorgaan om hun stinkende image wat “op te poetsen”.
Eerder probeerden ze dat met hun lachwekkende bankiers-eed, die helemaal niets voorstelt en nu komen ze al met tuchtrecht: een truc om die – total loss – image van die bankcriminelen op te poetsen en om dat tuig krampachtig bij de rechter weg te houden.
Maar zolang er nog steeds geen keiharde afrekening heeft plaatsgevonden, zoals dat naar bankklanten voor bankiers zo vanzelfsprekend is, dan is het een total loss image en blijft het een total loss image!
In ons land werd er nog steeds geen enkele roofbankier vervolgt, ondanks de enorme impact van hun schaamteloze gegraai op onze economie en vooral op onze persoonlijke welstand!
Daar kunnen wij, als klant alleen maar onze grenzeloze minachting voor dat tuig tegenover stellen.
Een veel kleinere crimineel zou immers al, voor een veel kleiner vergrijp, overigens terecht(!), voor de rechter zijn gedaagd.
Daarentegen lopen die bankcriminelen nog steeds arrogant en ongestraft rond en gaan nog steeds meedogenloos en ongehinderd door met hun gegraai. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar ING, RABO, ABN-AMRO en SNS, die inmiddels samen – en terecht – voor miljarden aan boetes hebben opgelopen, waarmee ze hun strafvervolging kennelijk hebben kunnen afkopen!
Die publieke lachertjes – eed en tuchtrecht – zijn alleen maar doortrapte afleidingsmanoeuvres, om een nadrukkelijk “verdiend”
strafblad te ontlopen!!!
Het zijn ook plannen, waaraan hun slachtoffers, waarvoor nimmer enige slachtofferhulp werd geboden, geen enkele waarde hechten.
Voor die slachtoffers is er immers helemaal geen betrouwbare bank meer en De Nederlandse Bank wist desgevraagd ook geen betrouwbare bank meer te noemen, of wilde dat niet doen.
We kijken daarom nu al weer met belangstelling uit naar de volgende stunt uit de stinkende, bancaire trukendoos!


Een Positief Stukje

25 januari, 2014 . door Pietisboos

Nederland
Ik ga vandaag een positief stukje schrijven op deze chagrijnige website.
En waarom ga ik dat doen?
Omdat er genoeg chagrijnig en negatief wordt geschreven en gepraat door het over grote deel van de bevolking en zeker door de schrijvers op deze site.
Neem nou Rutte die doet verschrikkelijk zijn best om ons te overtuigen dat het allemaal goed gaat komen met Nederland.
Dat we Europa moeten omarmen zij het met minder bevoegdheden, De zaken die we zelf kunnen regelen moeten we ook zelf regelen.
Dat zegt onze minister president zonder overtuiging.
O jee wordt ik toch weer negatief.
Neem nu de keurige bankdirecteuren die aan de top staan van de INGbank, Rabobank, SNSbank en alle andere banken.
Deze mensen hebben erg veel geleerd de afgelopen jaren en hebben afgezworen om in hun zakken te vullen.
Niemand merkt het nu meer als zij zich zelf verrijken over de hoofden van hun klanten.
Nou dat wilde ik nou niet opschrijven.
Fantastisch die open grenzen. Lees meer »


Eens een dief = altijd een dief!

6 januari, 2014 . door Joop van Dam

Zalm

We zagen al banken die omvielen. We zien nog steeds hogere werkloosheidscijfers, we zien de waardevermindering van onze bezittingen en we vinden steeds minder geld op onze bankrekening om te kunnen uitgeven.
Desondanks “kraait” onze onbetrouwbare overheid bij voortduring, dat we meer geld moeten uitgeven, terwijl zij zelf vervolgens al het mogelijke doet om, wat ze ons voor herstel van onze koopkracht met de linkerhand geeft, fiscaal direct daarna weer met de rechterhand af te nemen.

We ondergaan deze misère inmiddels al weer zo’n vijf jaar en blijkt dan zo’n typisch moment te moeten zijn, waarop men meent de stand van zaken te moeten opmaken. We merken dat ook aan de oplichters van toen, die zichzelf voortdurend, en tevergeefs, als eerlijk proberen te profileren, terwijl wij wel beter weten!
Dat is dan ook zo’n moment, waarop we allerlei deskundigen over elkaar heen zien buitelen.
Merkwaardig daarbij is altijd dat degenen, namens wie men zegt te spreken, nimmer door hen werden gehoord.

We zien hen vaststellen, dat de jongeren – tussen de 18 en 34 jaar – het meest vertrouwen in de toekomst hebben. Dat is ook niet zo gek, want die jongeren hebben daar niet eerder ervaring mee opgedaan en missen een betrouwbaar referentiekader. De ouderen daarentegen hebben dat referentiekader juist wèl en zijn daarom uitstekend in staat om te zien hoe elke keer weer het wiel opnieuw wordt uitgevonden en het probleemwiel toch ongecorrigeerd blijft meedraaien! Lees meer »


De Bankiersmacht Is Nog Steeds Te Groot

5 december, 2013 . door Joop van Dam

ING

Met het bancaire gesjoemel met de LIBOR rente richtte de bancaire sector – dom door hebzucht als ze is – opnieuw de aandacht op haar onafgebroken stroom schandalen, waardoor de media voortdurend haar schijnwerpers blijven richten op de ,nog steeds niet gebroken bancaire hebzucht, haar structurele gebrek aan moraal, haar veel te grote macht en de onacceptabele onwil van onze – niet integere – overheid om hen voor dat enorme wangedrag minstens zo stevig ter verantwoording te roepen, als ze dat – terecht – met fiscale sjoemelaars pleegt te doen.
Het enige, dat we zagen, dat is de geïntroduceerde bankiers eed, die voor de rekeninghouder net zoveel betekent als de eed van een beruchte crimineel, die nogal van Amsterdams bier in blik houdt.
De samenleving wil nog steeds, dat de bankenmaffia door de overheid ter verantwoording moeten worden geroepen voor de enorme miljarden schade, die zij ons hebben bezorgd met hun smerige graai beleid.
Alleen gebeurt dat nog steeds niet en dat kan ook niet anders, omdat onze besmette overheid nog steeds doelbewust, veel te nauw met hen samenwerkt en zelf daarbij ook belanghebbende is. Immers, deze smerige bankiers, slim als ze ook kunnen zijn, kopen de politiek in feite om met haar vele “parkeerplaatsen” voor uitgerangeerde politici.
Dat moet dan ook de reden zijn, waarom het in de politiek nog steeds oorverdovend stil blijft rondom de toekomstige werkgevers van haar afvallers.
Daarom werd de belastingbetaler door de staat gedwongen om die bancaire smeerlappen en de, minstens even slechte, bankverzekeraars met doortrapte slogans als bijvoorbeeld “eerlijk voor later” en “hypotheken met een geweten” met onze miljarden de helpende hand toe te steken. Lees meer »


Rabo Bank

2 november, 2013 . door Pietisboos

Ik dank god mijn blote knieën dat onze kinderen niet zijn gaan werken bij een bank.

Maar gewoon voor een carrière in het bedrijfsleven hebben gekozen.

Ook de bank waar van iedereen heeft gedacht dat deze een nette degelijke bank zou zijn had kunnen weten dat de RABO Bank net zo’n criminele organisatie is als iedere willekeurige bank.

En de witte boorden criminelen van deze bank durven nu ook nog te beweren dat zij de claims uit binnen en buitenland met vertrouwen te gemoed zien.

Nou ik niet en zou iedereen willen aanraden om net als ik zijn spaargeld van deze asociale bank af te halen en op een andere criminele bank te zetten waar je geld in ieder geval voorlopig even veilig is.

Dat is het nl nu niet op de RABO Bank.

Ook is het een goed signaal naar deze bank dat jij ze veracht en niet verder met ze in zee wilt.


Gaat Lekker zo, Rutte !!!

25 augustus, 2013 . door Guy Fawkes


Internetklant vogelvrij!

15 juni, 2013 . door Joop van Dam

De internetklant blijkt, dankzij onze “rammelende” wetgeving, nog steeds vogelvrij te zijn.
Internetklanten kunnen gewoon straffeloos worden opgelicht en zijn daarom nog steeds uiterst kwetsbaar.
Het hoofd PR van Marktplaats, Jasper Theisse, zei onlangs nog “verbaasd en en teleurgesteld” te zijn.
Maar zijn verbazing en teleurstelling zijn slechts “gespeeld”, omdat Marktplaats wèl eenvoudig een “tool” kan invoeren, om die oplichting tegen te gaan.
Ik bedoel de succesvolle “feed back”, waarbij klant en leverancier een, voor iedereen zichtbaar, waardeoordeel over elkaar geven, zoals dat bij Ebay, waarvan Marktplaats óók een onderdeel is, vanaf het prille begin al heel lang zo gebruikelijk is!

Daarnaast kunnen de Рonveilige(!) РIdeal-betalingen, w̬l veilig via PayPal worden gedaan.
Dat kan, omdat PayPal je betaling retourneert, als er niet wordt geleverd.
Dat staat in schril contrast tot onze eigen – arrogante – banken die, zoals voor hen zo gebruikelijk, helemaal niets(!) voor je doen.
Als – vogelvrije – klant heb je daarnaast natuurlijk ook macht: kun je niet met PayPal betalen, dan moet gewoon zo niet meer kopen.
Misschien dat de Marktplaats aanbieders èn onze eigen, arrogante, banken dan óók eens wakker worden geschud!


Weg met dat onwettige, fiscale Vrijplaatsenbeleid!

30 mei, 2013 . door Joop van Dam

Al vele jaren voert onze overheid een verderfelijk vrijplaatsenbeleid, dat n.b. ook nog volledig in strijd is met het anti-discriminatieartikel 1, van onze Grondwet 1983. Dit wanbeleid geldt met name voor die adressen, waar belastingdeurwaarders niet meer durven aanbellen: dat is ronduit treurig! We moeten ons daarbij realiseren, dat wij voor dat glasheldere anti-discriminatieartikel, bij de Grondwetswijziging van 1983, wèl ons belangrijkste Grondrecht – het recht op bescherming van “lijf en goed” – daarvoor hebben moeten inleveren. Het is, juist tegen die achtergrond, daarom onverteerbaar dat de fiscus al vele jaren lang met ons, naar nu blijkt, veel te duur betaalde(!) Grondwettelijke gelijkheidsbeginsel harteloos sjoemelt! Het is daarnaast te gek voor woorden dat, zodra het om bewoners van die onwettige vrijplaatsen gaat, die het bezoek van de belastingdeurwaarder niet op prijs stellen, deze op grond van dit vrijplaatsenbeleid nog steeds onrechtmatig met belastingvrijdom worden beloond, terwijl ieder ander, in dit fiscaal verstikte landje, juist wèl “tot op het bot” wordt uitgebeend. Ook anno 2013, waarin de bezuinigingsdriften van deze overheids steeds onbehoorlijker worden, zien we ook, dat de schatrijke, grote fraudeurs nog steeds geen strobreed in de weg wordt gelegd en de vrijplaats-bewoners nog steeds schaamteloos en fiscaal onwetmatig “in de watten” worden gelegd. Het is daarom niet te “pruimen”, dat deze schijnheilige Staat der Nederlanden hara smerige Vrijplaatsenbeleid nog steeds niet heeft ingetrokken en gewoon doorgaat met haar discriminerende, fiscale wanbeleid. Daarom heeft deze fiscus van ons, op dit punt schaamteloos tekort schietend landsbestuur, nog steeds die vrijbrief om ons allemaal, met haar “mierengeneuk”, straffeloos fiscaal te kunnen discrimineren en die onwettige vrijplaatsbewoners, ten opzichte van ons, onrechtmatig te bevoordelen. Er staan ons inmiddels weer miljarden bezuinigingen te wachten en nog steeds kijkt staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, niet naar die, onwetmatig bevoordeelde, vrijplaatsbewoners! Het lijkt er steeds meer op dat we hier op Sicilië wonen!


We kunnen eigenlijk niemand meer vertrouwen!

20 mei, 2013 . door Joop van Dam

We kunnen in ons land eigenlijk niemand meer vertrouwen!
Wij hebben een overheid, die zelf niet integer is en die de samenleving zelf, met haar doortrapte ambtelijke top, keer op keer beduvelt.
Daarnaast gaf zij de grote rovers die, mede dankzij de privatisering konden opbloeien, hier schaamteloos vrij spel. Die rovers blijven hier opvallend gevrijwaard van de rechtshandhaving.

Nederland krijgt steeds meer mediterrane trekjes. Dagelijks wordt deze samenleving geconfronteerd met de absurde uitspattingen, die het rechtstreekse gevolg zijn van dit wanbeleid. Wanbeleid, omdat vrijwel altijd al vooraf vaststaat, wie de rekening daarvan gepresenteerd krijgen en welke maffiosi van bovenaf schaamteloos buiten schot worden gehouden. Lees meer »


Aegon en Delta Lloyd weigeren de Hypotheek van Blok

16 mei, 2013 . door Joop van Dam


De Nederlandse samenleving moest van Wouter Bos miljardensteun aan onze bankenmaffia lenen.
Aegon was en is ook zo’n lid van die maffia-clan en het was daarnaast ook de uitvinder van de Woekerpolis, waarmee ongeveer 12 miljoen Nederlanders schaamteloos werden belazerd en van héél véél geld werden beroofd!
Daarnaast werd elke huiseigenaar door door de bankenmaffia beroofd van een behoorlijk deel van de waarde van diens huis, omdat diezelfde banken ook de huizenmarkt doelbewust op dezelfde schaamteloze wijze hebben laten instorten, als zij dat met de wereldeconomie ook al zo doeltreffend deden.

Nu iedereen er alles aan doet, om die huizenmarkt te redden, weigert o.a. Aegon, de allerslechtste(!) van die maffiaclan, om loyaal mee te werken aan het goede hypotheek-idee van minister Blok. Lees meer »


Wat is er toch bij onze gammele systeembanken en het toezicht daarop mis?

18 april, 2013 . door Joop van Dam

Systeembank

Wat is er toch bij onze gammele systeembanken en het toezicht daarop mis?
Nog steeds blijken deze banken er ongehinderd een rommeltje van te kunnen maken.
Het enige, waarmee zij uitblinken, dat is de oude truc om de belastingbetaler voor hun puinhopen te laten opdraaien.
We hebben van Wouter Bos immers miljarden in dit “krakkemikkige” systeem moeten pompen.
Wij hebben achterover leunende systeembanken, die alleen maar achter feiten aanhollen en kennelijk nauwelijks iets aan preventie doen. Dat is de èchte kern van het probleem, want dit krakkemikkige, passieve systeem is blijkbaar niet eens in staat om cyberaanvallen actief en doeltreffend te “pareren”.
“Praatautomaat” Boele Staal van de Vereniging van Banken kletst maar wat raak over de onmogelijkheden
van ons slechte systeem, maar dat krijg je automatisch van het arrogante achteroverleunen.

Heel opvallend hierbij is, dat de Belgische banken wèl over een flexibel netwerk beschikken, waardoor hun banken, bij een digitaal “bombardement”, gewoon voor hun klanten bereikbaar blijven!

Het is n.m.m. daarom veel beter, dat de overheid met een overheids nutsvoorziening komt, in de vorm van een eigentijds betalingssysteem binnen een “Rijksbank”. Dan kan dit waardeloze, onbetrouwbare, gammele systeem met gepaste eer “doodbloeden” en wordt deze bedroevend slechte bedrijfstak eindelijk weer 100% verantwoordelijk voor haar eigen puinhopen.


Verwacht ongekend veel faillissementen tussen maart en september 2013!

17 april, 2013 . door Mario8282

Knip leeg

Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Rente en commissies hebben geen dekking in het huidige geldsysteem. Dit is in werkelijkheid geen geldsysteem, maar een schuldenfabriek. De tekortkomingen van dit systeem zijn voor enkele eeuwen verhuld door successievelijk steeds grotere kredieten te verstrekken. Hierdoor waren de latere kredieten opgeteld telkens groter dan die daarvoor. Dit verschil, voor het gemak Delta Kredieten te noemen, heeft de middelen verschaft om de hoofdsom, rente en commissies voor de oudere kredieten af te betalen met het geld geschapen door de jongere kredieten.
Dus Delta Kredieten was economie breed tot september 2008 positief. Maar sinds september 2008 zijn de banken gedwongen hun eigen vermogen te versterken en dus hebben de banken hun kredietverstrekking structureel moeten minderen. Sinds ruim 4,5 jaar is de Delta Kredieten negatief.
Afgezien van hypotheken, de meeste kredieten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. We komen nu in de laatste maanden van een 5 jaar gemiddelde krediet periode (begonnen in september 2008) en er is structureel niet genoeg liquiditeit geschapen om de oude – in aflossing zijnde – kredieten te vervangen. De economie wordt zo uitgedroogd van liquiditeit. Een eerste zware golf onaflosbare kredieten dienen tussen nu en eind september zich te melden (lees een ongekend golf faillissementen). Lees meer »


Fuck you ABN Amro en Den Haag (Deel 4) Alfons Borm

29 maart, 2013 . door Guy Fawkes

(deel 1) (deel 2) (deel 3)


Wat is er toch met die rotbanken aan de hand?

23 maart, 2013 . door Joop van Dam

Rotbank

Wat is er toch met die rot banken aan de hand?
We zien eigenlijk alleen maar, dat ze steeds minder voor ons presteren, ondanks onze miljarden steun en ondanks ons jaarlijkse “Betaalpakket”, waarbinnen wijzelf vrijwel alle handelingen verrichten, onze dagafschriften zelf afdrukken en voor ons eigen(!) werk ook nog moeten betalen.

Nederland heeft momenteel een inflatie van 3%, terwijl de banken maar rond de 2% rente op spaarrekeningen geven.
De fiscus plundert daar tenslotte achteraf nog eens 1,2% rendementsheffing via Box 3 vanaf, zodat er voor onszelf vrijwel niets meer van overblijft.
We kunnen ons geld zo langzamerhand maar beter weer in een oude sok gaan bewaren.
Dan levert het weliswaar niets meer op, maar dan hoeft het ook niets meer te kosten en kunnen de graaiende bankiers en -fiscus er ook niet meer bij: dat is toch een hele geruststelling! Lees meer »


De Grote Cyprus Bankroof Door De Financiële Maffia

17 maart, 2013 . door Guy Fawkes

UW GELD IS BIJ DE BANK NIET MEER VEILIG. DAT IS NU WEL DUIDELIJK.
DEZE MENEER IS DAAR EEN BEETJE BOOS OVER


« Vorige pagina
Secured by Ultimate Blog Security