Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

Waanzinnig Nederlands drugsbeleid

7 maart, 2013 . door Joop van Dam

Bij de start van het Carnaval meldden de kranten een grote hasj vangst van 6500 kg, door de Rotterdamse politie.
De burger begrijpt van dit zotte opsporingsbeleid – om in carnavalstermen te blijven – helemaal geen lor.
Die hasj is toch immers bedoeld om onze legale coffeeshops te bevoorraden?
Zij mogen toch immers hasj verkopen en dat moet dat toch ergens worden geproduceerd, als het niet mag worden geïmporteerd?
In dat geval moet de overheid ook de productie en distributie daarvan behoorlijk regelen.
Maar gek genoeg, is dat hier nu juist allemaal bij wet verboden!!!
De verkoop van drugs is getolereerd, maar de productie en/of import daarvan is bij wet verboden: snapt u het nu nog niet?

Tot op de dag van vandaag draait de hele samenleving ook ongewild op voor de kosten van de, daarvoor gejatte elektriciteit.
De energiemaatschappijen rekenen die schadeposten natuurlijk volledig aan ons allemaal door, inclusief alle, krankzinnige heffingen, die daar overheen worden gelegd.
Denk daarbij maar aan de, krankzinnig hoge, electra-transportkosten, de Energieheffing en de idioot hoge BTW daaroverheen.
Lees meer »


MACHTELOOS?

5 maart, 2013 . door Joop van Dam

Hennep

Politie en Justitie hebben regelmatig gemeld, vrijwel machteloos tegenover de groeiende XTC industrie te staan.

Dat is ook geen wonder, als we wat kritisch kijken naar het tot dusverre gevoerde beleid.

Een justitieel beleid, dat zich slechts profileert door vergoeilijking, bagatellisering, gedoging.

Daarnaast zien we een zodanig slap strafbeleid, dat je toch haast zou gaan denken dat de Rechterlijke Macht zelf belang bij de (drugs)criminaliteit heeft.

Wij signaleren moordenaars, die de bajes vermogend verlaten en we signaleren gevangenissen met drugsvrije(!) zones.

Daarnaast zie we ook mega-houseparties en andere grootschalige dansfeesten, waar de overheid zelfs de drugs op veiligheid test, in plaats van dat ze het evenement verbiedt.

We zien ook coffeeshops, die niet legaal via de voordeur mogen worden bevoorraad en dus illegaal en crimineel via de achterdeur aangeleverd krijgen.

Criminele afrekeningen en agressiemoorden vinden tegenwoordig aan de lopende band plaats.

We zien zelfs regelmatig drugsoorlogen op de openbare weg

Het oplossingspercentage van de misdrijven is nog steeds bedroevend laag.

Maar het gemillimeter over de gebruikte opsporingstechnieken werkt dat natuurlijk ook in de hand.

De advocatuur heeft een veel betere rechtspositie voor hun criminelen geregeld, dan de slachtoffers door de rechters wordt gegund.

Slachtoffers wenden zich, vanwege gebrek aan vertrouwen, ook steeds minder vaak tot de politie.


Wie betaalt de kosten van o.a. de vuurwerkongelukken, coma-zuipen, krankzinnige drugsexperimenten, de voetbalrellen en het levensgevaarlijk geworden “stappen”?

28 februari, 2013 . door Joop van Dam

Comazuipen
Het aantal ongelukken stijgt ieder jaar met de onverantwoorde vuurkracht van het vuurwerk: de hoogte van de bijbehorende schade stijgt navenant.
Dat geldt ook voor o.a. het “coma-zuipen”, het “scheuren” op de openbare weg, het rel-trappen, de krankzinnige drugsexperimenten, enzovoort, enzovoort”.
Al dat onnodige wangedrag kost onze samenleving veel te veel geld uit de zorgverzekeringen, waardoor andere(!) verzekerden uiteindelijk daar voor opdraaien.

We worden permanent geïndoctrineerd over de steeds maar stijgende kosten in de gezondheidszorg, zonder dat er preventieve maatregelen worden genomen, om die onnodige kostenstijgingen tegen te gaan. Premieverhoging is nog steeds de weg van de minste weerstand!

Desondanks zien we regelmatig, (te) hoog gesalarieerde,medische specialisten rollebollend en ruziënd – voor onze(!) rekening – over straat gaan.
De kostbare basisverzekering wordt steeds verder gedegradeerd tot een “paraplu voor mooi weer, die bij regen moet worden ingeleverd”.
Voor risicovolle beroepen, risicovolle sporten en risicovakanties in het buitenland is het vanzelfsprekend, dat we ons daarvoor – en terecht(!) – extra verzekeren. Lees meer »


Drugs

14 mei, 2011 . door Rick Engelen

HennepMensen moeten zelf kunnen bepalen wat ze aan drugs gebruiken en niet de overheid. Dit geldt ook voor wat men eet, hoe men zich kleedt en wat voor activiteiten men ontplooit enz.
Verbieden dat mensen drugs gebruiken, omdat dat slecht voor ze is, is net zo goed een aantasting van de vrijheid als het verbieden van ongezond eten, riskante sex, prostitutie, gevaarlijke sporten, gevaarlijke ideeën, of wat dan ook.
Voorwaarde voor dit eigen beslissingsrecht is wel dat er geen schade aan anderen toegebracht mag worden. Het recht is er om mensen tegen elkaar te beschermen, niet tegen zichzelf.
Men moet afstappen van het idee van een drugsvrije samenleving, die is er nooit geweest en zal er ook nooit komen. De stijgende consumptie op wereldschaal spreekt in ieder geval boekdelen.
De pogingen tot een drugsvrije samenleving, de zogenaamde ‘War on drugs’ heeft tot nog toe alleen geleid tot een criminalisering van drugs waardoor deze handel uiterst lucratief en gewelddadig is geworden (net zoals de handel in alcohol tijdens de drooglegging in de VS begin 20e eeuw) en zelfs terroristische groeperingen zoals de Taliban en Al-Qaida (het gevaar van deze tijd) een mogelijkheid heeft gegeven zich te financieren.
De bestrijding kost ongelofelijk veel geld en is in wezen een bodemloze put. En het is al helemaal lachwekkend om te horen dat men nul-komma-nul resultaten boekt.
Lees meer »

Secured by Ultimate Blog Security