Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

HET GROTE EUROBEDROG IS NU GEPUBLICEERD!

24 februari, 2013 . door Predictor

Nederland zakt weg

Die conversiekoers heeft ons land aantoonbaar al ongeveer € 700 miljard gekost! U leest het goed: ons land is zevenhonderdduizendmiljoen euro’s armer geworden door de invoering van de euro en dan reken ik de tientallen miljarden die ons land kwijt is aan ‘noodfondsen’, garanties en ECB verplichtingen nog niet eens mee.

Ondanks het feit dat het volk duidelijk heeft aangegeven de Euro niet te willen, heeft men deze gigantische blunder TOCH door onze strot geduwd!
Dat hierdoor de werkeloosheid en de armoede enorm is toegenomen, hebben onze criminele bestuurders niet weerhouden om nog EXTRA miljoenen bezuinigingen op ons bord te schuiven! Wij worden dus dubbel gepakt!!
Het slapende volk ziet niet eens dat hun gekozen bestuurders bezig zijn met genocide van hun eigen volk!

http://www.dagelijksestandaard.nl/…….

Er komen mogelijk nieuwe bezuinigingen aan, zegt minister Ronald Plasterk. “Waar ik bezuinigingen zei, bedoel ik lastenverzwaringen.
Stop de tijd!”
1. Koopkrachtschade bij de Nederlandse consumenten, bedrijven en organisaties, 2. Ozet- en winstschade bij de Nederlandse bedrijven.
3. Faillissement groot deel van het volk De daarvoor verantwoordelijke instanties zijn de Europese Unie en de Staat der Nederlanden.
WIJ WILLEN ONS GELD TERUG!


Oproep Aan Alle Echte Nederlanders

2 februari, 2013 . door Pietisboos

Al weer betaalt Jan met de Pet het gelag.
De regering heeft de SNS bank met een voorlopig bedrag van 3.7 miljard Euro gered.
Voorlopig 3.7 miljard is er duidelijk gezegd het kan nl oplopen tot een slordige 10 miljard Euro.
De witte boorden criminelen van de SNS Bank bedanken iedereen in een pagina grote advertentie in de dagbladen iedereen die vertrouwen heeft gesteld in de bank.
Wat een arrogante hufters zij dit zeg.   Duizenden mensen hebben ze aan de bedelstaf gebracht.
Duizenden beleggers hebben hun pensioen zien vervliegen door het asociale handel van deze bank.  Hoe kun je tegen gaan of in ieder geval beperken dat dit weer gebeurt?
Deze heren zijn criminelen.
Criminelen worden door de overheid kaal geplukt.
Dat moet de dreiging zijn als door wanbeleid, list en bedrog een bank of verzekeringsmaatschappij driegt om te vallen.
Kaalplukken die zakkenvullers.
Huizen, boten, auto’s, vakantiehuizen, bankrekeningen, alle roerende en onroerende goederen afpakken. Lees meer »


De Europese Commissie Kloot Maar Wat Aan ! En Athene Sterft

18 december, 2012 . door Guy Fawkes


Nederland Heeft Geen Vertrouwen Meer In De Toekomst!

20 november, 2012 . door Predictor

Het vertrouwen in de politiek heeft een historisch dieptepunt bereikt!
Nederlanders zien het somber in. 71 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Je zou zeggen: “Waarom hebben jullie dan in hemelsnaam voor dít kabinet gekozen?“ Kiezen zou op grond van argumenten, inhoud en vrijheid moeten gebeuren. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen kiezen op grond van “onderbuikgevoelens”, op wat de (vaak gemanipuleerde) media schrijft en dus wordt er gekozen, niet voor diegene die het beste beleid heeft, maar diegenen die het beste “gebakken lucht”
verkopen (beloftes die niet waargemaakt worden)!

Men beseft al helemaal niet dat er geen democratie meer is in dit land. Er bestaat hier geen bindend volksreferendum! Er wordt alleen de schijn gewekt dat het volk beslist! In de praktijk is dit dus het tegenovergestelde!

Frank Ankersmit, historicus en vroeger lid van de VVD, verwoordde dit autoritair proces perfect:

“We leven in toenemende mate in een oligarchie, een stelsel waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft en waarin deze groep door middel van publieke organisaties zijn eigen belang veiligstelt. In dat opzicht zijn we op weg terug naar het feodalisme waar de staat garant staat voor het belang van een bepaalde, private groep” (auteur: “Bilderberggroep?”) Lees meer »


Nederland Word Wakker!! Wordt Het Niet Tijd Dat Wij Ophouden Om Onze Koppen In Het Zand Te Steken?

26 september, 2012 . door Predictor

Kop in het zand

Wij zien het allemaal maar niemand durft te protesteren! Wij worden massaal bestolen (bekijk ook de video)!

De rol van de overheid is veel te groot. Hardwerkende burgers betalen zich blauw aan belasting, geld dat wordt (rond)gepompt in zinloze linkse stokpaardjes. Er zijn 2 groepen die onder onze vorige kabinetten niet de dupe zijn geworden van de graaicultuur: De grootverdieners en de gelukzoekers! Eerst was dit aantal nog  redelijk maar helaas zijn ook deze groepen, mede door de massa-immigratie en de miljardensteun aan de crisisveroorzakers en bonussen-instandhouding ververtegenwoordigd in ons land!

Maar de grootste geldverslindende groep is de EU/ESM, die mede door onze regeringen (met totale minachting voor onze democratie), nu de macht en het geld in handen heeft!

Enkele voorbeelden van de EU dictatuur:

Lees meer »


De Japanse Ereschuld.

5 augustus, 2012 . door Predictor

Japans interneringskamp

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden door hen gevangen te houden in concentratiekampen, gevangenissen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de daarvoor toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en grondrechten werden ontnomen.

Het meest verwerpelijke is de regelrechte discriminatie van de Nederlandse overheid ten opzichte van de Nederlanders uit Nederlands-Indië door het niet vergoeden van de particuliere oorlogsschade. In februari 1951 nam het parlement de Wet op de Materiële Oorlogsschade aan, de WMO. Deze hield in dat alle oorlogsschade die door Nederlanders geleden werd als gevolg van de Duitse bezetting, kon worden geclaimd. De Nederlanders uit Nederlands-Indië werden expliciet van deze wet uitgezonderd. Het was de mening van de toenmalige regering, dat de jonge (en toen
straatarme) nieuwe republiek Indonesië daarvoor verantwoordelijk was.
Lees meer »


De Eurozone brokkelt eindelijk af!!

23 juli, 2012 . door Baliganger

NL ook as ut ff kan

WAT ROEP IK AL MAANDEN ?
Uit de Eurozone met die kut Grieken en geen steun meer.
Ze liegen en bedriegen en zullen zeker het zuur verdiende belastinggeld van de Nederlandse belastingbetaler dat zij, gul van Rutte en de Jager op hun bankrekening mochten ontvangen, niet terug betalen.
Maar onzer knappe koppen Rutte, de Jager en ook Pechtold bleven roepen dat het allemaal goed komt.!
En wat staat er vanmorgen in de kranten ?
De Euroleiders, je weet wel die knappe koppen die gestudeerd hebben en die altijd hebben geroepen dat de Grieken in de Eurozone moeten blijven, die roepen nu eindelijk dat het einde van de Grieken in de Eurozone nabij is.
Godverdomme, Nederlandse belastingbetalers, hebben we toch voor Jan Lul ons belastinggeld richting Griekenland zien vertrekken en krijgen we het nu zeker niet meer terug.
Ik zou zeggen op alle Griekse tegoeden beslag leggen en alle schepen en vliegtuigen die nu in Nederland zijn aan de ketting. Lees meer »


Redding Euro gaat ons alleen al 1620 miljard Euro kosten (oftewel 3580 miljard gulden)

1 juli, 2012 . door Guy Fawkes

Gecopied Past uit www.fd.nl

Bruno de Haas

Tot nu toe heeft onze regering geen som gemaakt over de kosten van Europese solidariteit. Iedere nieuwe steun van ECB of Europese Unie wordt gepresenteerd als een lening die we terugkrijgen of een garantie die we nooit hoeven inlossen. Eerst bij Griekenland, toen Ierland en Portugal, opnieuw Griekenland, vervolgens Italië en kort daarop Spanje, alweer Griekenland, hé Cyprus, binnenkort vast en zeker opnieuw Portugal, Ierland, Spanje, enzovoort.

Telkens als de regering nieuwe garanties of leningen geeft, zwicht ons parlement voor het argument dat het enige alternatief de chaos is. Intussen tasten Nederlanders in het duister over wat de redding van de euro gaat kosten. In zijn column heeft Ad Scheepbouwer gevraagd hoeveel het kost.

Ik verzeker u dat het geld gaat kosten en weet ook hoeveel. Ongeveer dan, want een precieze berekening is ingewikkeld. Gelukkig is dat niet nodig. Met een ruwe raming kom je een heel eind. Lees meer »


Reactie op email aan tweede kamerfractie D66

28 juni, 2012 . door Guy Fawkes

VRAAG:
Willen jullie mij eens vertellen wat Alexander heeft besproken bij de Bilderberg conferentie.
Hij begint zich wel heel raar en ondemocratisch te gedragen.

ANTWOORD:

Geachte redactie,

Hartelijk dank voor uw bericht aan D66.

Alexander Pechtold heeft van het organiserend comité van de Bilderbergconferentie, waar ook de Nederlander Victor Halberstadt deel van uitmaakt, een uitnodiging ontvangen. Op de conferentie wordt over vele onderwerpen gesproken, waaronder de financiële crisis, trans-Atlantische betrekkingen en andere internationale vraagstukken. Dhr. Pechtold was bijzonder geïnteresseerd in vraagstukken omtrent economische groei, omdat hij het van groot belang vindt dat we Nederland weer vooruit brengen, en economische groei is daartoe een belangrijke motor. Dhr. Pechtold heeft vooral geluisterd naar en gesproken met economen, wetenschappers, journalisten en politici.

Hopende u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

============================

Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
e-mail: d66@tweedekamer.nl

internet: www.d66.nl

===========================
Van: redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl [mailto:redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl]
Verzonden: Sunday, June 24, 2012 3:31 PM
Aan: Landelijk Service Centrum
Onderwerp: Bilderberg


Dinsdag 22 mei verraadt het volledige parlement onze democratie !

20 mei, 2012 . door Anoniem

EUSSR

Een ongekozen Europese commissie en het ongekozen en oncontroleerbaar dictatoriaal instituut, genoemd, de ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) gaat, als het Nederlands parlement dinsdag 22 mei voor stemt, Nederlands geld verdelen onder “hun arme(n)” provincies van Europa.
Daar heeft Nederland dan geen veto meer over. We hebben gewoon dit fonds vol te storten. Het ESM fonds moet € 700.000.000.000,00 groot worden, daar betalen we dus om te beginnen € 40.000.000.000,00 aan.
Maar dat kan natuurlijk best een paar honderd miljard meer worden. Je weet het nooit met die mannetjes in Brussel.
Vraag…! Of u in de afgelopen 5 jaar ooit verteld is, dat de EU de volledige soevereiniteit van zijn lidstaten wil en zal opheffen.
Stond dat in de partijprogramma’s van onze gekozen partijen? Is jou en mij ooit gevraagd of we het OK vinden dat we al onze zelfstandigheid uitleveren aan Brussel?
Nou, niet dat ik weet.
Zowel de Nederlandse politiek, als de journalistiek heeft het streven naar de totalitaire macht van de Europese commissie en het ESM instituut ontkent.
Nou ik heb een verrassing voor u dinsdag 22 mei gaat volledig Den Haag jou en mij verraden en uitleveren aan de EU. En gaat Brussel in de toekomst desnoods met geweld van Europa één éénheidsworst maken en lekker over jou en mijn belangen heen walsen. Waar hebben we dat eerder meegemaakt?
Duidelijk is dat dinsdag onze Nederlandse parlementariërs ons uit gaan leveren aan de EUSSR.
Nederland wordt wakker!!


Migratiebeleid van elite verontrustend.

6 mei, 2012 . door Rose

Rechters, niet gekozen burgemeesters en de Raad van State leden bepalen migratiebeleid, niet de gekozen parlement.
DE RAAD VAN STATE DICTEERT WEER:
“…Nederland mag niet langer verblijfsvisa eisen voor Turken die hier kort willen komen werken. Dat concludeert de Raad van State in een recente uitspraak. (…) “Vorig jaar bepaalde de rechter dat Turken de inburgeringplicht niet kan worden opgelegd. De jongste uitspraak haalt opnieuw een obstakel weg voor Turken die naar Nederland willen. (…..)” (NRC)
Elite weet het dat hele massa verzameling van Turken en Marokkanen onder de motto, “hier kort willen komen werken..” tot stand gekomen is! In sommige stadsdelen hebben een paar Turken onder de naam, “hier kort willen komen werken” een massa van circa 20 000 Turken bij elkaar gebracht. In sommige stadsdelen van Amsterdam heeft men via de bekende onnaturelle weg “korte tijd” beperking omgezeild. Amsterdam-West bijvoorbeeld heeft een nieuwe populatie die grotendeels uit de bevolkingsgroepen van Turkije en andere Moslimlanden ontstaat: ze zeggen dat ze geen Nederlanders zijn! Zes Turken uit Turkse stadje Haymana die in de jaren tachtig hier “even wilden komen werken” hebben in Turkije veel dorpen leeggehaald. Nu wonnen ze met zo’n 9.800 bloedverwanten in Slotervaart. Bijna 70% van deze mensen zitten in allerlei uitkering handel. Ze “trouwen” herhaaldelijk met de andere bloedverwanten om nog meer massaverzameling te realiseren. Nu, Haymana leeg, zijn ze begonnen met andere nicht en neefjes die in Ankara wonen.
“Allochtonen Den Haag in meerderheid” Lees meer »


Karimov’s schrikbewind moet worden te beëindigd

25 april, 2012 . door Stephanie B

Om geboortecijfers te kunnen controleren, worden artsen door de dictator van Oezbekistan gedwongen om baarmoeders van vrouwen te verwijderen, zonder dat die daarvan op de hoogte zijn of toestemming hebben gegeven. Dit is een verschrikkelijke en brute aanval op vrouwen door een door de VS gesteunde dictator. Roep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, zeer begaan met vrouwenrechten, op om haar steun aan de dictator onmiddellijk op te zeggen. Klik hieronder om te tekenen:

Om geboortecijfers landelijk te kunnen controleren, dwingt de dictator van Oezbekistan artsen om baarmoeders van vrouwen te verwijderen, zonder dat die daarvan op de hoogte zijn of toestemming hebben gegeven. Dit is een vuil en bloederig misdrijf tegen vrouwen, georganiseerd door de weerzinwekkende leider van het land. Het is nu tijd om hier een einde aan te maken.
Karimov is één van de grofste dictators ter wereld – hij draait er zijn hand niet voor om activisten van de oppositie levend te koken. Toch betaalt de VS hem miljoenen dollars, voor toegang van militair transport. Met zijn laatste brute acties tegen de vrouwen van zijn land heeft dit monster zichzelf in de internationale spotlights geplaatst. Laten we dit verschrikkelijke moment gebruiken om zijn belangrijkste steunpilaar over te halen hem niet langer te steunen. Lees meer »


AFPAKKEN VETORECHT DOOR ESM IS EEN STAATSGREEP!

11 december, 2011 . door Predictor

Nou en ?..... Zak toch lekker in de stront.

Met het verdwijnen van het vetorecht, raakt dat ook Nederland! De Tweede Kamer verliest dan zijn greep op beslissingen in Brussel.

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, “het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement”, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk!
Artikel 93 WvS: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

En niemand heeft door dat deze Staatsgreep in feite al lang heeft plaatsgevonden (naast het het verlies van ons vetorecht, o.a. het destijds keihard doordrukken van de euro, de gedwongen open grenzen en verhoging van de massamigratie, het gedwongen binnenhalen van en betalen voor andere corrupte landen, etc.!)
Dit was het einde van onze democratie en het begin van een dictatoriaal tijdperk!
Lees meer »


De EU, onze ondergang!

11 december, 2011 . door Predictor

De Toekomst

De EU, onze ondergang!
Europees president Herman Van Rompuy beweerde dat de welvaart sinds de invoering van de euro alleen maar is toegenomen. De algemene boodschap is dus dat we eigenlijk maar heel blij moeten zijn met de euro en moeten ophouden met zeuren en treuren dat we onze eigen munten zijn kwijtgeraakt.

De harde economische realiteit laat echter een heel ander beeld zien, dat onze eurofiele politici uit alle macht proberen te bagatelliseren en ontkennen:

1. De beurzen in Europa hebben zich het afgelopen jaar slechter ontwikkeld dan in de overige wereldmarkten.

2. Sinds de invoering van de euro steeg de EuroStoxx 50 -de belangrijkste graadmeter van de aandelenbeurzen in de eurozone- met 56% (jaaropbrengst 3,2%). In dezelfde tijd steeg de Zwitserse SMI index echter met 172% (jaaropbrengst 7,5%) en de Zweedse OMX index met 234% (jaaropbrengst 9,1%). Beide landen hebben niet de euro ingevoerd en doen het dus beduidend beter.

3. In de top-20 van financieel zwakste landen ter wereld staan maar liefst 16 lidstaten van de eurozone.

4. De niet-eurolanden blijven stabieler: De Zweedse Kroon staat op ongeveer dezelfde hoogte als in 1997 en de Zwitserse Frank is zelfs 28% meer waard geworden ten opzichte van de Europese eenheidsmunt.

5. Dat een sterke munt nadelig is voor de export klopt niet. Voorbeelden Zwitserland en Zweden: ondanks opvallend sterkere munten presteert de export van beide landen uitstekend en is het exportoverschot zelfs hoger dan EU-kampioen Duitsland.
Lees meer »


Graaien, graaien gooi ze voor de haaien

6 december, 2011 . door Paul Visbach

Zijn hier nog megalomane klootzakjes ??

Ik reageer gewoon onder mijn eigen echte naam waar ik trots op ben. Wil HEEL graag met iedereen de discussie aangaan over wat voor een tijd waarin we leven. Wat bedoel ik hiermee:

LET OP: werk zelf bij een groot energiebedrijf en ik ben er van overtuigd dat we met zijn alle de rekening betalen voor buitensporig gedrag van hebbers. “Mensen”die in een zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk euro’s op hun eigen privé rekening proberen te krijgen. Eigenlijk niets mis mee , willen we allemaal. Toch? Alleen jammer dat het op dat niveau zo makkelijk gaat. Een bestuurder die al of niet alleen een bedrijf bijna aan de afgrond brengt en vervolgens met een gouden handdruk van enige miljoenen wordt weggestuurd(ik wou dat mij dit overkwam) als beloning voor de wanprestatie. Dagelijkse kost en als je het maar vaak genoeg leest, hoort of meemaakt ga je er uiteindelijk nog in geloven dat het zo hoort. Lees meer »


« Vorige pagina Volgende pagina »
Secured by Ultimate Blog Security