bezettingsmacht
Na een aantal jaren gezeur om een incassomachtiging, heb ik enkele jaren geleden de Belastingdienst een incassomachtiging voor de Motorrijtuigenbelasting gegeven.

Die machtiging zond ik in haar meegeleverde blauwe retourenveloppe.

Die Belastingdienst gaat er zelf altijd vanuit dat haar spam – op tijd – wordt ontvangen.

Om diezelfde reden mocht ik er vanuit gaan, dat mijn machtiging ook tijdig in Heerlen was aangekomen.

Een kwartaal later ontving ik tot mijn grote verbazing een aanslag Motorrijtuigenbelasting, n.b. met boete voor het niet betalen.

Ik was woedend, omdat ik die dienst, na lang gezeur juist een incassomachtiging tijdig(!) had verstrekt.

Ik mocht er daarom in alle redelijkheid van uitgaan, dat ze op machtiging zou gaan incasseren.

Ik tekende natuurlijk bezwaar aan tegen die boete.

Ik heb haar gelijk laten weten, dat ze van mij geen nieuwe machtiging meer krijgt en dat moet stoppen met het gezeur daarover.

Hooghartig als die dienst is, wees zij mijn bezwaar tegen die onredelijke boete af.

Conclusie: ik moest aan de Belastingdienst een boete betalen, n.b. voor haar eigen(!) slordigheid.

De bureaucratie, die ze over ons heen strooit, is al vele jaren verstikkend en dat wordt steeds erger!

Het is een mensvijandige rijksdienst, die zich steeds meer als bezettingsmacht gaat misdragen.

Daarbij heeft ze lak aan de, voor haar geldende, Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur!

Het is gewoon een ordinaire bezettingsmacht, net als in 1940-1945.

Een bezettingsmacht die, net als toen, nog niet eens een behoorlijke brief, zonder het woordje “MOETEN”, kan schrijven!

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.