European Stability Mechanism

Op donderdag 1 maart 2012 moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag ratificeert. Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt baan Brussel.
Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische controle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)

De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen.Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten.
Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden “de behoeften voor het ESM” al gerevalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 Ãa 2000 miljard nodig zal hebben.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1GaH2MqXfxM

De Europarlementarier Nigel Farage is in Europa een voorbeeld van een intelligent mens met een heldere kijk op wat er zich in de EU afspeelt. Met de welbespraaktheid die Engelsen eigen is spreekt hij het Europese parlement toe op een manier die aan duidelijkheid niets te wensen over laat: Op een vraag over de ESM kwam het volgende antwoord, gegeven door Andrew Reed, namens Nigel Farage: De ESM is de grootste greep naar de macht tot dusver door de EU. Wij houden er zelfs rekening mee dat de huidige eurocrisis doelbewust is veroorzaakt om de ESM er doorheen te drukken. De leden van het Europese marionetten parlement hebben geen enkele macht. Het ligt niet binnen hun bereik om iets uit te richten tegen wat dan ook, hoewel men door de schijn te wekken dat er sprake is van invloed , de indruk bij de inwoners van de EU probeert te vestigen, dat er nog sprake is van democratie.

Die macht berust bij de Europese Commissie en de Eurocommissarissen, geleid door Barroso, die op hun beurt weer samenwerken met instituten, zoals het IMF en de Europese Centrale Bank. Nigel Farage is hierover glashelder

De enige manier om een EU initiatief zoals de ESM te stoppen is door de groeiende EU-controle tegen te gaan.

Daarom is de petitie tegen ratificatie van het ESM-verdrag voor iedereen die tegen dictatuur is van vitaal belang. Onze democratie staat op het spel. Dit is niet het aanjagen van angst of een complot theorie. Door gewoon naar de feiten te kijken, kunt u al heel snel zelf uw conclusie trekken. Als de financiële macht door de parlementen van de eurolanden aan de EU wordt overgedragen, dan is de dictatuur in feite gevestigd. Uit de recente berichtgeving rond de eurocrisis, het noodfonds, Griekenland, Italië, Spanje etc., blijkt dat men haast heeft met het in de greep krijgen van de Europese financiën, waarschijnlijk ook vanwege de groeiende wetenschap bij de Europese burgers over wat er
zich achter de schermen afspeelt. Tot 15 november 2011 kunt u de petitie tekenen tegen ratificatie van het ESM verdrag door de Tweede Kamer.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens. Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem…
Ad Broere

http://www.earth-matters.nl/11/3687/verborgen-nieuws/de-eu-dictatuur.html

Het ondertekenen van het ESM is het einde van onze democratie.

  • Ik ben bang van wel (0%, 0 Stemmen)
  • Onzin (0%, 0 Stemmen)

Total Voters: 0

Loading ... Loading ...
Please follow and like us:

9 thoughts on “De Dictatuur Van De EUssr!

  1. Aan de reactie van Baliganger hoef ik niks toe te voegen. Wie nog steeds gelooft dat we hier in een democratie leven weet niet goed hoe het echte leven eruit ziet, of beter gezegt, hoe het eruit zou moeten zien.
    Wie totaal geen visie heeft op de werkelijkheid zit naar alle waarschijnlijk vastgeklit in het verkeerde kamp, kent alle geneugten des levens en heeft poen. Niks te verliezen dus. De rijken worden namelijk rijker, de armen komen in opstand. Waar en voor wie gaat het verhaal verkeerd aflopen?

  2. Onbegrijpelijk dat dit soort zaken niet breed uit in de nationale dag en weekbladen worden uitgemeten. Het wordt tijd voor de Europese Lente in navolging van de Arabische Lente.
    Predictor bedankt voor dit verhaal en 4charge droom lekker door .

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.