Beetje duur

Dáár wordt ons geld verkwanseld
Het Haagse gekreun over de, te hoge, kosten van de gezondheidszorg moet nu maar eens stoppen!
Den Haag moet ook stoppen met het daarvoor – automatisch – naar de premiebetalers te kijken.
Het is tijd, dat dit kreunende kabinet eens haar kritische blik op de wantoestanden in de gezondheidsorganisatie richt.
We zien immers om de haverklap ordinaire, medische ruzies rondom de operatietafels.
Ordinaire ruzies, waarbij academische ruziezoekers compleet lak hebben aan het levensbelang van hun patiënt.
Daarbij nemen zij een onverantwoord academisch “loopje” met de door hen, te pas en te onpas, geclaimde, medische verantwoordelijkheid!
Dit soort absurde ruzies betekenen altijd een onverantwoord hoge aanslag op het, onder druk staande, zorgbudget.
Want zèlf financieren die a-sociale “stumperds” hun ordinaire ruzies nooit: die rekening leggen ze altijd bij een ander!
Het is een onvoorstelbare geldverspilling, waar alleen maar wanprestatie en verspilde(!) levens tegenover staan.
De kosten van dat verfoeide, academische “haantjesgedrag” komen nog steeds, als vanzelfsprekend, voor rekening van de premiebetaler.
Tegen die academische ruziezoekers wordt echter nooit of veel te laat door verzekeraars en/of overheid, keihard opgetreden.
Het is inmiddels tijd, dat er eindelijk orde op zaken wordt gesteld en dat er klappen, op de juiste plaatsen, gaan vallen.
Deze academische “poppenkast” moet definitief worden gestopt.
Dáár en juist door hèn worden onze(!) absurde premies immers verkwanseld en als ongeleide projectielen verder opgejaagd

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.