Hier een paar citaten uit het blog van prof. A, Ellian:

Het kabinet kan miljoenen binnenhalen door de subsidies aan de meeste multiculturele organisaties stop te zetten. Stop subsidies aan de zwijgende multiculti’s Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is geschrokken van haar jaarrapport Integratie, luidt de officiële berichtgeving. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat allochtone jongeren veel vaker met de politie in aanraking kwamen dan autochtone jongeren. Maar dat wisten we al. Is er inmiddels iets veranderd? De cijfers liegen niet: 65 procent van de Marokkaanse jongens is weleens aangehouden door de politie. De multiculturele werkelijkheid is nog steeds niet bepaald rooskleurig. Ook de werkloosheid is tegen het licht gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de werkloosheid onder autochtonen 4,5 procent is, tegenover 12 procent onder allochtonen.
Bij het onderwijs zien we hetzelfde trieste beeld: bij allochtonen is de schooluitval groter dan bij autochtonen. Eenderde van de allochtonen maakt hun school niet af, bij de autochtonen is dit 18 procent. Politici praten niet meer over de multiculturele problemen, omdat een groot deel van hen niet meer weet hoe deze problemen moeten worden aangepakt. Ze hebben heeft het voorlopig opgegeven. Den Haag is nog niet verlost van het multiculturele drama.” Afshin Ellian

Please follow and like us:

1 reactie op “Weg Met Die Zinloze Multiculturele Subsidies!

  1. Dus wat blijkt uit dit verhaal als de politiek niet meer weet wat zij met dit tuig aan moet?
    Hun Nederlands paspoort afnemen en enkele reis naar het land van herkomst.
    Daar zullen hun tandjes wel uitvallen, want daar is men niet zo tollerant.
    En krijgen ze ook geen uitkering, dus moet er gewerkt worden.
    Gaan ze stelen dan gaan de handjes er af volgens de haatiman Haddad.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.