Opnieuw miljardenbezuinigingen in 2014 en opnieuw belastingverhogingen voor ons in het vooruitzicht!

Al decennia lang maakt de rijksoverheid ons wijs, dat ze op zichzelf gaat bezuinigen.
Tot dusverre kwam daar niets van terecht!

Het enige, dat de belastingbetaler daarvan merkt, dat is een vloedgolf aan verstikkende bureaucratie.
Bureaucratie, die – zoals gebruikelijk – niets oplevert en alleen maar miljarden aan extra uitvoeringskosten kost. Bureaucratie is ook het kenmerk van gebrek aan goed management!

Nederland telt op dit moment bijna 50(!) verschillende soorten, gek makende(!) belastingen: dat is in feite een doolhof van fiscale krankzinnigheid.
Die waanzin betekent ook gek makende uitvoerings- en controlekosten voor de samenleving.

Dat gek makende aantal kan ook, zonder opbrengstconcessies te hoeven doen, drastisch omlaag.
In principe zouden enkele basisbelastingen al voldoende moeten zijn, om alle uitvoeringskosten van de overheid te financieren.
Uitvoeren met een fractie van het huidige aantal kostbare ambtenaren: dus grote besparingen op de uitvoeringskosten.
Eenvoudige heffingen: dus ook veel beter- en goedkoper controleerbaar.
Immers, hoe pietepeuteriger de heffingen zijn: hoe hoger de uitvoeringskosten!
Het zou ook wel eens kunnen betekenen, dat er dan ineens niet meer verder hoeft te worden bezuinigd.
Het zou ook zo kunnen zijn, dat de belastingniveaus zelfs omlaag kunnen.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.