Brief

Nieuwe bezuinigingen in aantocht, de uitmelkerij van de burger gaat voort. Het is ronduit verwerpelijk dat door onvoorzien pech getroffen gezinnen helemaal niets meer kunnen ondernemen om gapende financiële gaten te kunnen ondervangen. Hoe is het toch in Godsnaam mogelijk dat een zichzelf christelijk democratisch profilerend kabinet, dat de mond vol heeft van normen en waarden, de mensen in ons “beschaafde land zo durft weg te zetten. Waar blijven de heren en dames politici die zich niet tot het laagste allooi verlagen en die in de bres durven te springen voor diegenen die dit land met hun premies en belastingafdrachten overeind hebben gehouden. Nederland zit weliswaar in een recessie maar haal het benodigde geld om de economie weer op gang te krijgen via andere geldverslindende kanalen terug en help niet mee aan de verdere afbraak van de door ons verworven sociale rechten.
Na 42 jaar hard te hebben gewerkt, met vaak dubbele werkdagen, heb ik, Cor Lauwerijssen, bekend v/d Puk en Muk site genoeg aan allerlei premies betaald. Dat ik thans in de WIA zit is ongevraagd, want ziek worden doe je niet expres. Voor een harde werker staat dat gelijk aan levenslange opsluiting. Ik heb samen met Arbo en toenmalig GAK tegen mijn slechte werkgever gevochten voor mijn werkplek en heb dan ook tot kortgeleden aan het arbeidsproces deelgenomen. Risicogeval! Ik hoef niet meer. Ik kan niet meer. De vooruitzichten voor mijzelf en mijn vrouw zijn erg somber. Geniet van de tijd die u nog gegeven is samen met je vrouw en kinderen, zeiden de artsen tegen mij. Samen op een gelukkige manier oud worden is echter niet voor ons weggelegd. Net zoals dat inmiddels al bij talloze andere gedupeerden het geval is ligt ons inkomen op 75%. Net boven de grens om in aanmerking te komen voor huursubsidie en teruggave zorgtoeslag. Bijzondere onkosten mogen opvoeren om nog enigszins wat terug te krijgen is eveneens verleden tijd.
Alle desastreuze maatregelen drijven velen tot wanhoop. Hoe lang blijft politiek Den Haag zichzelf spekken en Jan met de pet verder uitmelken. Sociale zekerheden, de broodnodige medicijnverstrekking om op de been te kunnen blijven worden stapsgewijs om zeep geholpen. Chronische ziekten zijn van de ene op de andere dag opeens niet chronisch meer. Slijmoplossers om niet te hoeven stikken moeten zelf worden aangeschaft. Cholesterol-verlagers idem dito. Je zou maar erfelijk belast zijn. Alles om zeep! Zeep, dat de heren en dames politici waarschijnlijk gebruiken om er hun handen mee in onschuld te kunnen wassen.
Mijn God, wat bazel ik nou toch allemaal? Er staat tot nu toe geen letter verkeerd geschreven. De afbraakpolitiek hebben we met name te danken aan de VVD en het CDA. Het CDA dat bij de laatste verkiezingen ongenadig werd afgestraft door haar eigen kiezers. Je kunt je afvragen of een partij die zo op hun falie heeft gekregen nog wel recht heeft om mee te regeren. De grootste monden van mensen met een stenen en ijskoud hart. Geen greintje Christelijkheid in hun donder. Samen met de VVD de grootste boeven in dienst van het regime dat in Brussel de scepter zwaait.
Zo vriendelijk, ad rem en non-verbaal als ik van nature ben, zo kwaad en boos ben ik nu. Ik verwoord de wanhoop van vele mede lotgenoten. Waar hebben wij het aan verdiend? Dit multiculturele land met inmiddels 92 verschillende nationaliteiten en hun bestuurders zijn debet aan alle ellende waar we in verzeild zijn geraakt. Ik dwaal opnieuw af merk ik, maar och, wat maakt het uit. Naast de voedselbanken zijn er nu ook kledingbanken geopend en terwijl wij er opnieuw op achteruit gaan kregen de Europarlementariërs er nog niet zolang geleden 3,7 % loonsverhoging bij. Voor hun kantoorspulletjes ontvangen ze al ruim € 4400 per maand. Wat een blamage aan het adres van al degenen die nog maar met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Lang leve Brussel, de liberalisering en vrije marktwerking, lang leve het kapitaal. Lang leve het CDA en de VVD. De onrendabelen, de kansarmen, de zieken en de ouden van dagen om ze zo maar te classificeren, hebben weinig goeds teruggekregen van de regering.
Het is lichamelijk en vooral geestelijk niet langer meer vol te houden. Zelfs de oude dag is volledig onderuit gehaald. De bom mag wat ons betreft per direct vallen. Of je nu collectief samen gaat of straks een voor een van de honger of door de ziektes en de bijkomende zorgen, dat maakt voor ons geen sikkepit meer uit. Alles wordt alsmaar duurder en het zorgpakket waar velen noodgedwongen van afhankelijk zijn, is onbetaalbaar geworden. Medicijnen worden vervangen door surrogaten waarvan de werking verkeerd uitpakt en je kunt er niks tegen ondernemen. Voor de zwakste en de meest onrendabelen die van geen enkel nut meer zijn voor de maatschappij komt de genadeklap steeds dichterbij. Niet van een allochtoon die ontspoord is maar van de landbestuurders van het land waarin ik nota bene zelf geboren ben. Geboren! Hoop? Waarop! Het gaat niet meer om mensen, het gaat enkel en alleen om macht en om geld. Ik hoor niet anders op de straat en in de winkel. Het wordt tijd voor veranderingen… ik stem op ………
Echt, en ik meen het; laat de bom maar barsten. Ik schrijf het op terwijl anderen het denken en er in de wandelgangen over praten. Gossie, wat hebben we het al getroffen, vind u ook niet? Laten we op die vrolijk ogende gezinnen nog maar eens een financiële blooper loslaten. Kinderen, ook de onze, moeten lijdzaam toezien hoe hun ouders door dit kabinet worden beloond voor hun werk en inzet. Geweldig, dat is pas belonen, nietwaar? In plaats van een extraatje erbij worden ze genadeloos afgestraft! En niet zo zuinig ook! Schaamteloos en ongehoord als je al deze desastreuze maatregelen zou blijven steunen. Zet verdorie dat arrogante masker eens af en laat verdomme eindelijk het sociale gezicht eens zien. Steun de zwakke uit de samenleving zodat er in elk geval nog even zorgeloos van elkaar te genieten valt. Nu liggen deze mensen wakker van de zorgen en is de levensvreugde ver te zoeken. Nou ja, levensvreugd? Levensnood kan ik beter zeggen “Drie broden bij Albert Heijn voor de prijs van 2”. Dit land gaat naar de haaien!
Please follow and like us:

24 thoughts on “Open brief aan het kabinet.

 1. Ook Baliganger geeft exact de situatie weer! Wij hebben ons hele werkende leven betaald voor onze pensioenen en die moeten wij nu dus ook opofferen omdat onze grote graaiers (jatters) ervoor gezorgd hebben dat er niets meer over is omdat alle andere bevolkingsgroepen zo nodig moeten worden gespekt! Maar ze zorgen er wel voor dat hun eigen zakken gevuld worden, net zoals alle EU bestuurders die gewoon hun mega salarisverhogingen blijven ontvangen!

 2. Heb de hierboven link bezocht en gelezen. Kan er niks op afdingen want het schetst precies de situatie zoals die is. Je mag alleen maar hopen dat er steeds meer weerstand komt tegen de EU met al z’n regels en bepalingen. Ieder terug naar zijn eigen honk en de grenzen hermetisch afsluiten. Als de rust eenmaal is teruggekeerd, orde op zaken stellen. Dan zullen zelfs de criticasters die ons nu wegwuiven eindelijk toe moeten geven dat ze ongelijk hadden. Of wij dat nog mogen beleven is zeer de vraag. De Eurokaars brandt nog steeds, alhoewel de vlam steeds meer wakkert. De tegenwind moet nog harder gaan waaien. Orkaankracht.

 3. Ik ken u allen niet persoonlijk. Toch ben ik blij om te mogen lezen dat er gelukkig ook nog “menselijke” mensen bestaan die, in tegenstelling tot vele ingedutte schaapjes, geen wartaal uitslaan.

  Predictor, inderdaad wordt het de hoogste tijd voor een grote schoonmaak. Teveel parasieten van hoog naar laag moeten nou eindelijk verplicht worden aangepakt. Als het enigzins mogelijk is in Europees verband.

  Frans, lomp en onwetend reageren is een gebrek aan visie. Juist door zulke mensen kon de politiek jarenlang z’n gang gaan. Sociale stelsel afgebroken, Nederland verkwanseld aan Europa en ga zo maar door.

  Misschien zeker zo interessant kan een register of zwartboek zijn waarin de namen en adressen worden opgenomen van lieden die duidelijk hebben laten blijken geen affiniteit te hebben met de zwakkere uit deze huidige samenleving. Waarvan eveneens is komen vast te staan dat ze zich hebben verrijkt over de ruggen van velen. Altijd makkelijk om bij een eventuele volksopstand te kunnen raadplegen. Klinkt hard, maar onkruid moet je met wordtel en al verwijderen anders blijft het terug omhoog komen.

 4. Cor, prima stuk en zeker verhelderend! En goed om nu duidelijk te zien wie zich hierdoor aangesproken voelen (de gelukzoekers en profiteurs, die de oorzaak zijn van de ondergang van dit land!)

  Het wordt hoog tijd voor een grote schoonmaak!

 5. Frans, Duidelijk zijn hier de reacties te zien van degenen die als gelukzoekers en werkweigeraars bang zijn dat hun GRATIS onderhoud, huisvesting, zorgpremie, enz. in gevaar komt. Het pamperbeleid heeft hen zelfs de brutaliteit gegeven om degenen die dit voor hun betalen (de groep wél-werkenden en degenen die bijna hun hele leven gewerkt hebben) te bekritiseren! Een mentaliteit die onze samenleving onderhand heeft verloederd!

  Wij werkende/of gewerkt hebbende Nederlanders worden door de graai-overheid aan ALLE kanten bestolen en als overmaat van ramp moeten wij nog het onbeschofte gedrag van de PROFITEURS in onze maatschappij tolereren!

 6. Ik tref hier twee reacties aan van mensen die kennelijk geen enkel benul hebben van wat er in de maatschappij speelt en die daarbij kennelijk zeer beducht zijn voor het eigen hachje.
  De weinig rooskleurige situatie die Cor Lauwerijssen beschrijft is er een waarin te velen verkeren, buiten hun schuld, maar vaak wél door de schuld van anderen.
  Als ik dan inschat welk type mens zo lomp en onwetend kan reageren, dan komen er woorden in mij op die ik hier niet wil gebruiken.

  Onwetendheid, gebrek aan kennis van zaken/feiten en dito voorstellingsvermogen maken van dat type mens een weinig appetijtelijk medeburger. Zoals er helaas ook maar al te veel rondlopen in ‘Den Haag’.

 7. Cor Lauwerijssen van de Puk en Muk site werd bedoeld. De man is beslist niet zielig en weet als geen ander hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Wie bewust het schrijven bekritiseert is altijd welkom. Misschien dat het kwartje ooit wil vallen bij jullie

 8. Avi8tor en L. zijn er twee van de helaas velen die niet eens weten hoe het systeem hier werkelijk in elkaar steekt. Vroeg mij overigens af òf en hoelang ze al in hun leven hebben gewerkt. Het juiste licht hebben ze nog niet gezien in elk geval maar dat heb je met liberale ratten. Als je ondergronds leeft zie je niet wat voor menselijk drama er zich bovengronds afspeelt.

 9. Ik ben het wel met de schrijver van dit stukje eens.
  Als je ziek wordt of aan erfelijke aandoening lijdt dan kun je nadat je jaren lang allerlei premies hebt betaald nu barsten.
  Je mag gewoon dood gaan.
  Ook de gepensioneerden kunnen barsten zij gaan er gewoon volgend jaar tussen de 5% en de 10% op achteruit.
  Ondanks dat zij ook hun hele leven alle premies hebben betaald.
  En dan niet aankomen met in andere landen hebben ze helemaal geen pensioen of sociale verzekeringen want daar leven wij niet. Wij leven hier. Hier in Nederland. Daar hebben we voor onze sociale zekerheid betaald en kunne nu barsten.
  Heren en dames volksvertegenwoordigers U wordt bedankt. Laat het volk maar barsten en zorg goed voor u zelf.
  Vul uw zakken en zorg voor een goede ouwe dag.
  Ik zou willen dat ik zelf voor mijn pensioen had mogen zorgen. Dan had ik het beter gedaan dan al die pensioenfondsen die re voor gezorgd hebben dat ook de gepensioneerden moeten inleveren.

 10. @2 De schrijver geeft precies de situatie aan waar velen (ik ook) in zitten.

  Hoezo ondankbaar?
  Hoezo iets krijgen zonder er iets voor te doen?

  Wat heb ik aan geld dat ik “krijg” en als mijn rekeningen betaald zijn, finaal op is?

  In een derde wereld land krijgen ze geen geld, wat is het verschil als je niets over hebt om te eten?

  Antwoord voedselbank? Om uit gemaakt te worden voor uitvreter, te lui om te werken of zo?

  Maandje ruilen?

 11. @8 Ja en??

  Ik ben trots op dat dat in Nederland idd zo is…samen zijn we sterk en ik houd niet van de mentaliteit dat de buurman die ziek is geworden kan stikken….en daar gaat het steeds meer op lijken…als het ieder voor zich gaat worden dat zeg maar dag tegen het mooie Nederland

 12. @ she-wolf #6

  Ja, maar dat is nu het sociale stelsel waar zoveel mensen voor hebben gekozen. Ik hou mijn hart vast als de SP het ooit voor het zeggen zou krijgen , dan draagt men nog veel meer af!

 13. Toch apart.. inkomen boven het niveau om huurtoeslag te ontvangen, dat is dan minstens een gezinsinkomen van 27.950,- dus ruwweg 2x minimumloon.
  Dat KRIJGT deze man, zonder ervoor te werken.
  En dan nog klagen?

 14. @2 Deze meneer heeft er hard voor gewerkt en premies afgedragen om nog een aalmoes te mogen ontvangen….waar in de werled draag de mens net zoveel af als hier de werkende???

 15. Wat een ondankbare man is die schrijver: Hij ontvangt, zonder daar IETS voor te hoeven doen een inkomen. Dat dit inkomen lager is dan toen hij nog werkte is evident en ik vind het ook oprecht zielig dat hij ziek is geworden, maar de toon van deze brief is aanmatigend en komt ondankbaar over.

  Ik daag de schrijver uit: waar ter wereld zou u in dezelfde situatie beter af zijn?

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.