Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

Reactie op email aan tweede kamerfractie D66

28 juni, 2012 . door Guy FawkesVRAAG:
Willen jullie mij eens vertellen wat Alexander heeft besproken bij de Bilderberg conferentie.
Hij begint zich wel heel raar en ondemocratisch te gedragen.

ANTWOORD:

Geachte redactie,

Hartelijk dank voor uw bericht aan D66.

Alexander Pechtold heeft van het organiserend comité van de Bilderbergconferentie, waar ook de Nederlander Victor Halberstadt deel van uitmaakt, een uitnodiging ontvangen. Op de conferentie wordt over vele onderwerpen gesproken, waaronder de financiële crisis, trans-Atlantische betrekkingen en andere internationale vraagstukken. Dhr. Pechtold was bijzonder geïnteresseerd in vraagstukken omtrent economische groei, omdat hij het van groot belang vindt dat we Nederland weer vooruit brengen, en economische groei is daartoe een belangrijke motor. Dhr. Pechtold heeft vooral geluisterd naar en gesproken met economen, wetenschappers, journalisten en politici.

Hopende u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

============================

Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
e-mail: d66@tweedekamer.nl

internet: www.d66.nl

===========================
Van: redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl [mailto:redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl]
Verzonden: Sunday, June 24, 2012 3:31 PM
Aan: Landelijk Service Centrum
Onderwerp: Bilderberg


1 Reactie op “Reactie op email aan tweede kamerfractie D66”

  1. reactie nummer 1 door: Predictor

    Weer zo’n staaltje van doofpotpolitiek! Alsof wij (weldenkenden) ons met dit ‘kluitje’ in het riet laten sturen!

Reageer

Naam

Mail (nooit gepubliceerd)

Website

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com
Secured by Ultimate Blog Security