Ik ben een beetje boos
Een lekker chagrijnig weblog

Ik ben een beetje boos

Jaap Bond weet het allemaal zo goed.

11 december, 2010 . door Jan Zeurniet

Provincie Huis
Staat er in het Noord Hollands Dagblad een artikel van gedeputeerde dat Jaap Bond (CDA) zich zorgen maakt over de kwaliteit van de nieuwe toetreders tot de provinciale staten. Het niveau van bijvoorbeeld  Hero Brinkman zou uiterst laag zijn. Hierover kun je natuurlijk discussiëren, maar waarom. Zijn zij zelf wel zo goed. Ze hebben er voor gezorgd dat we bijna 100 miljoen aan de IJsland- bank kwijt zijn. En neem dan de vorige commissaris van de Koningin Borghouts, die weigerde af te treden alsof hij nergens schuld aan had. Het boevenproject de Wieringermeer heeft ons al 35 miljoen gekost en dan komen er ook nog claims binnen omdat ze de afspraken niet na kunnen komen. Als je zo goed bent hoef je natuurlijk van nieuwkomers niet veel te verwachten. Over arrogantie van de macht gesproken!!

Secured by Ultimate Blog Security