Ju
Er is momenteel een discussie gaande over het tutoyeren van o.a. onderwijzenden.
Waar gemakshalve aan voorbij wordt gegaan, dat is dat het invoeren van het tutoyeren in de jaren 70 wèl op de scholen is begonnen.
Dat tutoyeren gezagsondermijnend werk, was al lang duidelijk en het waren o.a. de ouders van die kinderen, die dat direct merkten.
Die ontwikkeling paste blijkbaar in de, toen op gang gebrachte, Angelsaksische trends van de Angelsaksische popcultuur.
Het Engels is immers een van de weinige talen, die het onderscheid tussen “u” en “jij” niet kent!
Het tutoyeer experiment op de scholen vond nadrukkelijk plaats zonder(!) de toenmalige ouders daar ook maar in te kennen.
Hun mening daarover werd ook nooit gepeild.
Maar, als een kind op school al leert een volwassene te tutoyeren, dan leert de ouder dat buiten de school bij dat kind niet meer af!
We zien momenteel ook steeds meer leveranciers uit die jaren 70 generatie, die nu menen hun klanten ongevraagd te kunnen tutoyeren.
Zie daarvoor maar de websites van telefonieleveranciers, kabelexploitanten, een “kruidige” drogist, of bij de kassa, enz. enz.
Dat zijn de voorspelbare gevolgen van een ongewenst – onderwijsexperiment uit de jaren 70!
Nu zit het onderwijs er zèlf mee en zal dat onderwijs ook zèlf weer met de afbouw daarvan moeten starten!

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.