Het aantal ongelukken stijgt ieder jaar met de onverantwoorde vuurkracht van het vuurwerk: de hoogte van de bijbehorende schade stijgt navenant.
Dat geldt ook voor o.a. het “coma-zuipen”, het “scheuren” op de openbare weg, het rel-trappen, de krankzinnige drugsexperimenten, enzovoort, enzovoort.
Al dat onnodige wangedrag kost onze samenleving veel te veel geld uit de zorgverzekeringen, waardoor andere(!) verzekerden uiteindelijk daar voor opdraaien.

We worden permanent geindoctrineerd over de steeds maar stijgende kosten in de gezondheidszorg, zonder dat er preventieve maatregelen worden genomen, om die onnodige kostenstijgingen tegen te gaan. Premieverhoging is nog steeds de weg van de minste weerstand!

Desondanks zien we regelmatig, (te) hoog gesalarieerde,medische specialisten rollebollend en ruziënd – voor onze(!) rekening – over straat gaan.
De kostbare basisverzekering wordt steeds verder gedegradeerd tot een “paraplu voor mooi weer, die bij regen moet worden ingeleverd”.
Voor risicovolle beroepen, risicovolle sporten en risicovakanties in het buitenland is het vanzelfsprekend, dat we ons daarvoor en terecht(!) – extra verzekeren.

Voor de, hiervoor genoemde, risicovolle activiteiten, het coma-zuipen, de idiote drugsexperimenten, het “scheuren” op de openbare weg, deelname aan voetbalrellen en het levensgevaarlijk geworden “stappen”, in eigen land is daar echter nog steeds geen(!) sprake van.
De rekening van die kosten voor ziekenhuisopname en veroorzaakte schade aan derden ligt nog steeds bij de andere(!) verzekerden.
Naar mijn mening dienen degenen, die bewust voor risicovolle baldadigheid kiezen, zich daar dan ook maar voor de gevolgen daarvan extra te verzekeren.

Tenslotte: genoemd risicogedrag wordt overigens bij schadeverzekeringen als eerste uitsluiting(!) op vergoeding aangemerkt.
Deze vorm van uitsluiting is in onze samenleving wel(!) geaccepteerd.
De kosten van de gevolgen van onverantwoorde “puberale lolletjes” behoren in feite tot diezelfde categorie.
Het is merkwaardig, dat hier in de basisverzekering nog steeds geen uitsluiting op rust.
Deze onnodige kosten dienen niet meer voor rekening van de samenleving te komen!
Het zijn immers geen “onvoorziene gebeurtenissen”, maar het is gewoon gecalculeerd risico = merkelijke schuld.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.