ING

“Zorgzaam” ING meldde gisteren, dat 1 op de 3 woningbezitters, = méér dan een miljoen mensen(!), in de gevarenzone verkeert.
“Ongeruste” ING concludeert dat, in haar “oneindige almacht”, naar aanleiding van haar eigen Hypotheek Stresstest.
De oorzaken: lagere waarden van de woningen, krappere maandbudgetten, en de te verwachten inkomensdalingen.
De ING oplossing: “extra aflossen op de hypotheek en zuiniger gaan leven”.
Dat moeten we dan van hoogmoedig ING-tuig vernemen: een rot bank die nota bene haar eigen broek niet eens meer kon ophouden.
Een shitbank, die nog steeds op ONZE staatssteun vegeteert.
Een bank, die nog niet lang geleden, na ONZE miljarden injectie, óók gelijk weer onbeschaamd(!) doorging met haar “bonusstrooi hobby”.
Ook een bank, waaraan wij de huidige misère mede te danken hebben.
U weet wel, die bank, die destijds zelf met veel te hoge hypothecaire leningen leurde en dan nu haar klanten verwijt, daarop te zijn ingegaan.
Nu die klanten, mede dankzij ING, in de problemen komen, moeten die klanten zuiniger gaan leven en meer gaan aflossen.
Dat zijn hele andere eisen, dan Wouter Bos destijds aan de, bijna failliette, ING stelde.
Een onbeschaamder advies, juist van deze ING-roofbank die wij, nota bene met elkaar, overeind moeten houden, is nauwelijks voor te stellen.
Zo zien we maar: ook ING tuig is onvoorstelbaar hardleers en dat tuig heeft ook helemaal geen moraal.
Wouter Bos had die ING-rotbank destijds gewoon moeten laten klappen!
Dan zaten er nu veel minder gezinnen in de problemen, die mede dankzij ING en haar onbehoorlijke bonuscultuur, werden veroorzaakt!

Please follow and like us:

2 thoughts on “Wouter Bos had rotbank ING gewoon moeten laten klappen

  1. ING heeft haar gehele schuld nog niet terugbetaald.
    Verder merk ik op, dat zelfs ons parlement zich hieraan behoorlijk heeft geërgerd!

  2. Lijkt me niet helemaal zuiver. ING is de enige bank, met overheidssteun, die a een belangrijk deel van de schuld aan de overheid heeft terug betaald. ABN/AMRO heeft alleen maar bonussen uitbetaald en dat niet aan de overheid!!!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.