Ik heb hieronder even een paar van mijn WWW’s verzameld, die ik de laatste jaren op Hyves heb gezet. Dat men nooit de moeite heeft genomen om ze echt te lezen bewijst, dat men nog steeds geen enkel protest heeft laten horen op de duidelijke vernietiging van onze
culturele- en financiële samenleving!

-Turken die een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en in Turkije wonen, hebben gewoon recht op een toeslag. Het afbouwen hiervan is onterecht. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, onlangs geoordeeld.

-Asielzoekers vieren vakantie in hun geboorteland! Ze zochten asiel in Zwitserland, omdat ze naar eigen zeggen vervolgd werden. Nu blijkt:
honderden “vluchtelingen” vierden vakantie in hun zogenaamde “gevaarlijke” geboorteland….. En zo worden we allemaal bedonderd!

-Verwachte toestroom van Tunesiërs naar Nederland.
Het Verdrag van Schengen verbiedt Nederland om Tunesiërs aan de grens tegen te houden

-Onder leiding van Nurten Albayrak is bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sinds 2004 twaalf miljoen euro uitgegeven aan de inhuur van externe directeuren en managers. Zijzelf reed als bestuursvoorzitter in een ‘goudkleurige’ Mercedes E350. De auto werd in oktober 2009 door het COA gekocht voor 89.650,66 euro!”

-Deze activistische eurofielen vormen een ernstige bedreiging voor Europa. Want wie de realiteit en de stem van de burgers negeert, wil zijn eigen fantasie over Europa laten zegevieren.

-BRUSSEL – Europa dreigt Turkije te verliezen als bondgenoot, waarschuwt Europarlementslid Marietje Schaake (D66). Voor- en tegenstanders van toetreding van Turkije tot de EU zien dat het land steeds meer zijn eigen gang gaat. “Schaake vindt dat de relatie dringend moet worden hersteld. Europa moet daarvoor het buitenlandbeleid intensiveren en meer strategisch samenwerken. Omdat de toetreding niet goed gaat, komen Europa en Turkije niet meer toe aan overleg over de regio

-Verdubbeling bejaarde bijstandstrekkers door massa-immigratie. De sterke groei komt vooral door de immigratie. In negen van de tien gevallen worden bijstandsuitkeringen aan 65-plussers verstrekt aan allochtonen. Het grootste deel is van niet-westerse herkomst!

-Het aantal gevallen van fraude met EU-gelden is in 2010 opnieuw gestegen. Bij meer dan tienduizend transacties is volstrekt onduidelijk waar het geld is heengegaan. Een groot deel hiervan is fraude. Daaruit blijkt dat er in 2010 in 10.332 gevallen EU-geld is toegekend waarvan onbekend is, waar het terecht is gekomen Volgens de Britse krant The Telegraph is meer dan 1,8 miljard euro “kwijt”.
Vooral Polen, Italië, Luxemburg en Letland knoeien met EU-gelden. In de sector landbouw zijn de meeste problemen.

-Uit het parlementair onderzoek van een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer blijkt dat bij de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa tot de EU in 2004 niet is voorzien dat er in Nederland in
2011 ten minste 200.000 arbeidsmigranten zouden zijn.’ In de grote steden neemt de overlast door Oost-Europeanen toe. Er is sprake van overbewoning, openbare dronkenschap en criminaliteit Volgens de commissie moet het kabinet de regie nemen om met gemeenten en provincies huisvestingsproblemen met arbeidsmigranten uit Oost-Europa aan te pakken

-Marokkaanse jongeren hebben een ‘etnisch monopolie’ gekregen op straatoverlast. Die conclusie trekt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom na een jaar in het geheim als straatcoach te hebben meegelopen in Amsterdam. Dat triomfalisme bij die jongens, de wetenschap dat ze zich onaantastbaar voelen, en dat ook zijn. Dat gaat door merg en been. Het tast het zelfvertrouwen van de politie aan, het zelfvertrouwen van Nederland.’

-Volgens het Amsterdamse stadsdeel Oost is de 900.000 euro Europese subsidie aan een multicultureel centrum, terecht uitgekeerd. De Europese Unie doet onderzoek naar de subsidie, omdat het betreffende centrum eigenlijk gewoon een moskee zou zijn.

-DEN HAAG – Uitkeringsfraudeurs hebben de belastingbetaler vorig jaar voor 119 miljoen euro bedonderd. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van het bedrag oplichting via de bijstand betreft. Uit de cijfers van Paul de Krom blijkt dat ruim 81.000 Nederlanders onjuiste informatie hebben verstrekt aan uitkeringsinstantie UWV. Mensen die een uitkering aanvragen blijken steeds vaker bezittingen te hebben in het buitenland, terwijl zij zeggen geen geld te hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Vorig jaar werd voor 12 miljoen euro aan bezit ontdekt dat voor het UWV geheim werd gehouden. In veel gevallen gaat het om onroerend goed. De meeste onrechtmatigheden komen voor in Turkije, Marokko en Suriname.

-Onderzoek naar Europese subsidie moskee Amsterdam De zaak werd aangezwengeld door weekblad de Groene Amsterdammer. Het blad ontdekte dat 1,4 miljoen euro aan Europees geld gebruikt werd voor een moskee.
De stichting sprak echter niet van ‘moskee’, maar van een ‘laagdrempelige multifunctionele voorziening waarin activiteiten gericht op toeleiding naar werk plaatsvinden’.

-Op HvN een uitzending over een kankerpatiënt die geen uitkering van het UWV meer krijgt omdat hij 4 dagen niet heeft gewerkt vanwege een spoedoperatie! Zelfs uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een uitkering.

-Op de dag dat de PvdA-bestuurders in Utrecht uitleg moeten geven over subsidieverstrekkingen aan een omstreden multiculturele stichting, blijkt dat deze stichting tienduizenden euro’s gemeentegeld heeft verspild aan een voetbalteam. Reden is een jaarlijkse subsidieverstrekking van 200.000 euro aan de stichting Jongeren in Aktie (JiA).

-Justitie doet niets aan fraude op islamitische basisscholen Het ministerie van Justitie pakt grootschalige fraudes op islamitische basisscholen vrijwel nooit aan. Drie jaar geleden bleek dat bij 15 schoolbesturen (samen 43 scholen) voor minstens 4,6 miljoen euro is verduisterd. Geen enkele bestuurder is hiervoor berecht.

-De 22 zogenaamde Marokkanen-gemeenten, steden die problemen hebben met Marokkaanse jongeren, ontvingen de afgelopen drie jaar 33 miljoen euro subsidie. Maar het blijkt weggegooid geld, concluderen deskundigen. ,,Er zijn geen concrete resultaten geboekt,” zeggen zij in het actualiteitenprogramma EenVandaag. Zo ontving de gemeente Helmond de afgelopen jaren tonnen aan subsidie en pompte dat in een project voor gezinscoaches. Deze gezinscoaches werden aangesteld door Marokkanen, die eerder zelf voor overlast in de stad zorgden. Het project mislukte geheel, want de Marokkaanse coach helpt de hangjongeren met het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen.
,,Als we een boete niet willen betalen, gaan we naar de coach,” aldus één van de Helmondse hangjongeren in de uitzending.

-Radicale moslim Hasan B. (44), die in Marokko is veroordeeld tot de doodstraf kreeg verblijfsvergunning in Nederland. Hij woont in Gouda

-In april van dit jaar liet het ministerie van Justitie weten dat het generaal pardon voor ‘oude’ asielzoekers in totaal tussen de 500 en 800 miljoen euro ging kosten. VVD-Kamerlid Henk Kamp reageerde meteen door te zeggen dat dat nog maar het begin was, en dat het pardon uiteindelijk een veelvoud zou opslurpen. Een kleine rekensom leert dat de kosten eind 2009 inderdaad al tot een dikke 1 miljard euro zijn gestegen. En dat is nog buiten de uitgaven voor gezinshereniging en gezondheidszorg!
http://www.elsevier.nl/web/10150632/Artikel/Sleep-pardon-illegalen-niet-naar-uitkeringsloket.htm

-Verdachten vrijgesproken na zogednaamde ‘leugen’ agent bij proces Vier verdachten die aanvankelijk waren veroordeeld tot vijf jaar celstraf, zijn nu voorlopig vrijgelaten omdat het Amsterdamse gerechtshof vermoedt dat een motoragent, de belangrijkste getuige in de strafzaak, heeft gelogen. .De motoragent beweert dat de verdachten Nadir A.T. (24), Fouad G. (33), Mohamed R. (32) en Zaki R. (31) zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag door herhaaldelijk te proberen hem dood te rijden. Het hof trekt de geloofwaardigheid van de cruciale getuige in twijfel. (Tja, het is een Nederlandse agent tegen
4 moslims, dus onze moslimknuffelende justitie heeft “rechtvaardig”
gehandeld)

-Drie ton Eindhoven voor opvoedingsproject Marokkanen. De gemeente Eindhoven steekt 300.000 euro in een project dat jonge Marokkanen moet helpen met de opvoeding van hun kinderen. Dit terwijl de gemeente 50 miljoen euro moet bezuinigen.

-Europese Unie geeft extra 175 miljoen euro aan Somalië

-Criminoloog Abdessamad Bouabid (van Marokkaanse afkomst) krijgt een beurs van 200.000 euro om promotie-onderzoek te doen naar de beeldvorming van jonge Marokkanen!

-De achttienjarige Ayoub A. uit Zeist is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur vanwege het beledigen van Joden en agenten tijdens de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht. De politie hield de auto niet veel later aan. Bij zijn aanhouding bood A. heftig verzet.
Hij zei: ‘Fuck the police’, schold de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe.

-Het gerechtshof in Amsterdam heeft taxichauffeur Sidi Mohamed B. een lagere straf gegeven dan de rechtbank voor het doodslaan van een klant in 2009

-Wij subsidiëren ICCO de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die op haar beurt subsidie geeft aan de extremistische website Electronic Intifada. Door de subsidie aan Electronic Intifada werkt ICCO mee aan de promotie van extremisme en islamisme in het Israëlisch-Palestijnse conflict.
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12765

-De politie in Amsterdam heeft 59 criminele jongeren uit de Diamantbuurt 263 keer aangehouden in de laatste twee jaar. De jongeren zijn onder meer opgepakt voor overvallen, bedreigingen en winkeldiefstallen VVD-leider Mark Rutte noemt in een promotiefilmpje de Amsterdamse Diamantbuurt als voorbeeld van een buurt waarin Marokkaanse jongeren criminele activiteiten ontplooien zonder dat de politie optreedt Er worden vaker gezinnen die wonen in de Diamantbuurt uit huis geplaatst.

-Radicale moslims in Groot-Brittannië hangen in wijken door heel het land posters op, die verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Op de aanplakbiljetten staat: ‘U betreedt een Sharia-zone. islamitische regels worden afgedwongen.’

-‘In brand gestoken vrouw Delft slachtoffer eerwraak’

-Zonder medeweten van de stadsdeelraad heeft stadsdeelvoorzitter Marcel la Rose (PvdA) van Amsterdam-Zuidoost ruim 100.000 euro uitgegeven aan een projectmanager voor het multiculturele Kwakoe-festival. Er was al een organisator van het festival, dat uiteindelijk niet doorging.

-EU over de zorgelijke financiële situatie in Italië…. FD
vandaag: Italiaanse parlementariers vangen 19.000 euro pm plus gratis vliegen/tandarts/thermale baden.

-De Europese Unie (EU) trekt 5,5 miljard euro uit voor hervormingen in kandidaat-lidstaten als Turkije, Kroatië en IJsland. De Europese Commissie wil op deze manier de landen ‘steunen in hun weg naar toetreding tot de EU’. De kandidaat-lidstaten krijgen allemaal een verschillend bedrag tussen 2011 en 2013. Zo ontvangt Turkije met ruim
2,5 miljard euro het meest voor hervormingen. Kroatië krijgt 430 miljoen en Servië« bijna 600 miljoen. Tussen 2007 en 2013 heeft de Unie 11,5 miljard euro uitgegeven aan kandidaat-lidstaten.

-Donner (CDA): vindt salaris directeur multiculti-instituut niet te hoog! Sadik Harchaoui directeur van Forum, een instituut voor multiculturele vraagstukken krijgt 142.000 euro per jaar voor een vierdaagse werkweek. De vijfde dag van de week is Harchaoui voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), waarvoor hij 33.000 euro bruto per jaar krijgt. Uit interne documenten blijkt tevens dat Harchaoui in 2006 een ‘bijzondere uitkering’ heeft ontvangen van ruim 58.000 euro. In 2009 kreeg hij nog eens een bonus van anderhalf maandsalaris. Zijn salaris is in zes jaar met 50 procent verhoogd!

-Een 20-jarige man uit Wierden is zondag overleden, nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag na een ruzie in een ziekenhuis was opgenomen. De vechtpartij had plaats in een discotheek in het Overijsselse Rijssen. Agenten hielden in verband met het incident in de discotheek vijf niet westerse allochtone mannen in de leeftijd van
17 tot en met 21 jaar uit Rijssen aan.De jongen wertd gedood door een karatekap op zijn hoofd.

-“Europa ontkomt niet aan migratie van mensen uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen. Dat stelde CDA-dissident Ab Klink donderdagavond tijdens de Anton de Kom-lezing 2011 in Amsterdam Welkomsrede voor de nieuwe emigranten:
CDA: Laat de Arabieren en Afrikanen maar komen VVD: Laat de Spanjaarden maar komen

-Topsalaris directeur multicultureel instituut. Sadik Harchaoui.
krijgt 142.000 euro per jaar voor een vierdaagse werkweek De vijfde dag van de week is hij beschikbaar voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hiervoor krijgt hij 33.000 euro bruto per jaar. Totaal ontvangt hij dus 175.000 p.jaar

-Incestvader 12-jarige kind kreeg ‘eenvoudig’ voogdij De Antilliaanse vader Calix W. van het 12 jarig meisje dat in maart is bevallen tijdens een schoolexcursie, was op 16 augustus 1995 al eerder veroordeeld voor incest met zijn twaalfjarige (nu 30 jarige) dochter.
De man heeft hiervoor achttien maanden gevangenisstraf gekregen. Toch kreeg hij ‘eenvoudig’ de voogdij over zijn jongere dochter en zoon nadat de moeder het gezin in 2002 verliet. De rechtbank in Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming hebben geen onderzoek gedaan naar het verleden van W.

-Gesponsord door Koeweit de splinternieuwe moskee in Slotervaart.
(Totaal in 2010: 453 moskeeën in Nederland). Hoe ziet het eruit over 30 jaar?:
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/etniciteit/niet-westerse-allochtonen-per-gemeente-2010-2040/

-Ik had gisteren een discussie op een forum met een allochtoon (geen moslim overigens) over de tolerantie in Nederland. Hij zei: “dat is geen tolerantie meer, maar schijterigheid.” In eerste instantie was ik verontwaardigd, maar ik moest toch nageven dat hij gelijk had! Zo bang om iemand te beledigen dat je jezelf en je eigen landgenoten wegcijfert! Dat dit het superioriteitsgevoel van de ander vergroot, zien ze niet! Kijk hier maar:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kf6aoMikkXU

Bovenstaande is slechts een klein voorbeeld van wat ons te wachten staat! Als jullie nu heel even uit die jarenlange winterslaap willen ontwaken, neem a.u.b. de moeite om niet alleen de eerste zinnen, maar alles te lezen!

Dit zijn de keiharde bewijzen:
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/etniciteit/niet-westerse-allochtonen-per-gemeente-2010-2040/

Please follow and like us:

21 thoughts on “Ze blijven ons Potverdorie belazeren

 1. Als we toch de deksels van de doofpotten (beerputten) openen en de jankers gewoon hun waarneming en gezond verstand leren te gebruiken en o.a. dit te lezen, dan kunnen ook zij wellicht die oogkleppen afzetten (hoewel ik denk dat dit wishful thinking blijft!):

  http://toekomstbeeld.weblog.nl/politiek/onze-multiculturele-toekomst/

  http://ourfuture-predictor.blogspot.com/2011/09/eurabia-de-ware-reden-achter-de-moslim.html

  http://vervolg-eurabia.blogspot.com/2011/09/vervolg-van-eurabia-de-ware-reden.html

  http://toekomstbeeld.weblog.nl/politiek/het-sprookje-van-een-multiculturele-samenleving/?repeat=w3tc

 2. Baliganger. Het grootste probleem van onze dreigende ondergang is de EU. Onze regeringen hebben onze democratie verkwanseld aan een gevaarlijke machtige organisatie, die een bewind voert zoals dat in de vroegere USSR!
  Ik plaats hier het nieuwste bericht (EU bereidt zich voor op het neerslaan van onlusten) en reken maar dat dit slechts het TOPJE van de ijsberg is!

 3. Beste Predictor,
  Je hebt een lijst gepubliceerd met wat er allemaal fout gaat in Nederland.
  Waar miljarden Euro’s op een foute manier aan uit wordt gegeven.
  Ik ben blij met deze lijst hoewel ik verre weg de meeste uuitwassen wel kende heb ik mij niet gerealiseerd dat het er zoveel waren en het zullen er ongetwijfeld nog veel zijn.
  Deze lijst zou door iedereen aangevuld moeten worden die er weer eentje heeft ontdekt.
  Ik ben niet tegen het binnen laten van echte vluchtelingen maar er is een grens.
  En die grens is al lang geleden bereikt.
  Nederland kan niet meer voor zich zelf zorgen, kijk maar naar de zorg in bejaardenhuizen als schrieinend voorbeeld.
  Het wordt tijd dat wij in Nederland niet meer het beste jochie van de klas willen zijn, dat wij zoals jij schrijft eens voor ons zelf op komen.
  Wat mij betreft moet er een meldpunt op internet komen waar al dit soort geldverslindende misstanden gemeld worden maar dat zal wel weer niet mogen van links Nederland en Europa.
  Natuurlijk zijn er ook criminele Nederlanders maar percentage gewijs zijn er onder de mensen die hier te gast zijn meer criminelen en zijn er meer die overlast geven.
  Predictor nogmaals ik ben erg blij met je lijst en hoop dat je nog meer misstanden zult blijven publiceren.

 4. p.s. de titel hier klopt niet met het artikel van mijn blog! Ik had als titel staan: WANNEER POTVERDORIE LEREN JULLIE ECHT LEZEN?
  Waarom dit door de redactie is veranderd is niet duidelijk!

 5. Baliganger, ik zit op veel fora, waar ik dergelijke reacties gewend ben. Allereerst over stigmatiseren. Als iedereen met een normaal perceptievermogen en analyseringsvermogen, ziet dat de media dagelijks volstaat met berichten over criminaliteit (berovingen,geweld, moord en fraude, enz) die gepleegd worden door bijna 90% van de (niet-westerse) allochtonen (kijk alleen maar naar Opsporing verzocht), dan is dit HET CONSTATEREN VAN EEN FEIT!En dus NIET stigmatiseren!

  Degenen die dit niet willen zien, hebben dus een gebrek aan bovengenoemde capaciteiten OF er persoonlijk belang bij om dit te verdoezelen!

  Ten 2e, de domme vraag naar bronnen, geeft al aan dat veel mensen te beroerd zijn of nooit geleerd hebben ‘begrijpend’ te lezen, want in bijna elke krant en op internet worden deze zaken uitgebreid gepubliceerd! Reageren op commentaren van oogkleppendragers is water naar de zee dragen!

 6. Predictor,
  Ik denk dat Rocutus een van die hulpverleners is die een vet salaris aan al die zielige economische vluchtelingen die hier de kluit komen belazeren, verdienen.
  Jammer dat er zo weinig echte hulpverleners zijn die niet beter worden van die paar echte vluchtelingen die hier komen en uiteraard welkom zijn.
  Nee wij moeten van Rocutus deze industrie met gemeenschaps geld in stand houden.
  En degene die dit geld moeten, met de klemtoon op moeten, op brengen moeten hun bek houden.
  Nou beste Rocuus slaap lekker door maar er komt een moment dat je alleen komt te staan.

 7. discrimantie = discriminatie

  De smoes dat niemand het durft te zeggen, geldt niet meer sinds de PVV er is.
  Er lopen genoeg mongolen hier rond die onzin lopen te verkondigen.
  Sorry voor de belediging van de mongolen LOL

 8. iedereen weet het, maar niemand durft er iets over te zeggen .
  en als je dat wel durft, dan zet je jezelf in een soort zone waar ze je mogen uitmaken voor racist en dat je discrimineert, zonder dat er gevolgen aan die uitspraken zitten, terwijl je “niet” discrimineert maar constateerd.

 9. @1″ Linkse hulpverlening” wat een stierenstrond opmerking. De humanitaire hulpverlening is al jaren een miljarden industrie waar het er niet om gaat om slachtoffers te helpen maar om zoveel mogelijk geld voor je hulporganisatie binnen te krijgen. Lees het boek de crisiskaravaan van Linda Polman eens door.

 10. Stelletje mongolen, het gaat over Zwitserland, wat hebben wij hier in Nederland met de zwitsers te maken. Aleen ontzettend domme rechtse mensen halen allemaal een belachelijke onzin uit de kast om hun gelijk te halen, wat ze niet eens hebben. LOL

 11. @6
  Bron graag en bewijzen dat deze voorbeelden bewijzen dat een significante meerderheid van “ze” (ohw wat fout!) dit ook doen. Zo niet dat is dit stigmatiseren en de hele groep over 1 kam gedrag.

 12. @4 Het rechtvaardigen van stigmatisering, het zijn domweg gebruikelijke praktijken , kijk er zijn zielige gevallen , en er zijn ook vluchtelingen die ons zien als melkkoe ipv een eindbestemming om hier een bestaan op te bouwen en zich nuttig te maken , daar ken ik er ook voorbeelden van.

 13. Wat een supersonisch stigmatiserend bij elkaar geraapte boel zeg. Om daarna een superfoute “we” gooien “ze” maar even over 1 kam conclusie boven dit artikel te zetten.
  Dom en fout.

 14. Ach dat gebeurde al in de jaren 80 , 90 was al bekend bij de toen hoofdzakelijk links georienteerde hulpverlening , maar daar mocht je niks van zeggen want die mensen waren “sielig” en ik herinner me een geval van zo’n nest vluchtelingen bij mijn ouders in de straat die na het inhuizen , de hele door de overheid betaalde inboedel verkochten en doodleuk weer nieuw vroegen , en kregen .. later weer een paar weken weg en ja hoor terug naar somalie of een ander moeilijk land

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.