Meneer de president,

Staat u mij toe u toe te spreken op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. 
Ik schrijf u als aartsbisschop, als opvolger van de apostelen, als de voormalige apostolische nuntius van de Verenigde Staten van Amerika. 
Ik schrijf u te midden van de stilte van zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten. 
Moge u deze woorden van mij aanvaarden als de “stem van iemand die roept in de woestijn” (Joh. 1:23).

Zoals ik al zei toen ik u in juni mijn brief schreef, ziet u op dit historische moment dat de krachten van het Kwaad op één lijn liggen in een strijd zonder genade tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die krachtig en georganiseerd lijken in hun verzet tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, verlaten door hun tijdelijke en spirituele leiders.

Dagelijks voelen we meer en meer de aanvallen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zaken. 

We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontzegd in naam van een noodsituatie op het gebied van de gezondheid die zich steeds duidelijker openbaart als instrument voor het establishment. van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan genaamd de  Great Reset  is in uitvoering. De architect is een mondiale elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders zijn van dit helse project, staan ​​gewetenloze personages die het World Economic Forum  en Event 201 financieren  en   hun agenda promoten.

Het doel van de  Grote Reset  is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een ​​universeel inkomen te verzekeren en individuele schulden kwijt te schelden. De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds is het afstand doen van privé-eigendom en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat wordt gepromoot door Bill Gates met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen. 
Voorbij de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Grote Reset motiveren , zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de vereiste van een gezondheidspaspoort en een digitale identiteitskaart, met als gevolg het traceren van contacten van de bevolking van de hele wereld. Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest geplaatst en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Meneer de President, ik kan me voorstellen dat u zich al bewust bent dat in sommige landen de  Grote Reset  zal worden geactiveerd tussen eind dit jaar en het eerste trimester van 2021. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een veronderstelde tweede en derde golf van de pandemie. 
U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kunstzinnige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt. In de bedoelingen van de architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht te nemen tot de  Grote Reset onomkeerbaar, waardoor ze de genadeslag toebrengen aan een wereld waarvan ze het bestaan ​​en de herinnering volledig willen annuleren. 
Maar deze wereld, meneer de president, omvat mensen, genegenheid, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet handelen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze met elkaar verbonden zijn door een spirituele band die zijn kracht van bovenaf put, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer deed aan het begin van de tijd met zijn ‘ niet-dienaar’ .

Veel mensen – zoals we goed weten – zijn geïrriteerd door deze verwijzing naar de botsing tussen goed en kwaad en het gebruik van ‘apocalyptische’ boventonen, die volgens hen geesten ergeren en verdeeldheid verscherpen. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is omdat hij ontdekt wordt net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren. 
Wat echter verrassend is, is dat er niemand is om aan de bel te trekken. De reactie van de “deep state”t op degenen die het plan verwerpen, is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. 
Net toen de medeplichtigheid van de reguliere media erin was geslaagd de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en onopgemerkt te maken, komen allerlei soorten misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om als “complottheoretici” degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden, die we nu tot in het kleinste detail zien worden uitgevoerd. Niemand had tot februari vorig jaar ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd, simpelweg omdat ze over straat wilden lopen, ademen, hun zaken open willen houden, naar de kerk willen gaan op zondag. Maar nu gebeurt het over de hele wereld, zelfs in een ansichtkaart van Italië dat veel Amerikanen beschouwen als een klein betoverd land, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden en zijn karakteristieke dorpen. En terwijl de politici gebarricadeerd zijn in hun paleizen die decreten afkondigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en kunnen mensen niet wonen, reizen, werken, en bidden. De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al ingezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten, die hun lessen moesten volgen terwijl ze alleen thuis achter een computer zaten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” tegen de manifestatie van het  mysterie van ongerechtigheid , de  kathèkon  (2 Thess. 2: 6-7). Op religieus gebied is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; op politiek gebied zijn het degenen die de oprichting van de Nieuwe Wereldorde belemmeren.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de voorzitter van Peter bekleedt vanaf het allereerste begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te promoten en de agenda te ondersteunen van de diepe kerk, die hem uit haar gelederen koos.

Meneer de President, u heeft duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen –  één natie onder God , fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag worden ontkend en bestreden. U bent het, beste president, die “degene bent die zich verzet” tegen de diepe staat, de laatste aanval van de kinderen der duisternis.

Om deze reden is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil worden overtuigd van het baanbrekende belang van de aanstaande verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die het beste belichaamt – in deze specifieke historische context – die wereld, onze wereld, die ze willen opheffen door middel van de lockdown. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die “een moordenaar is vanaf het begin” (Jh 8:44).

Om u heen zijn met geloof en moed degenen verzameld die u beschouwen als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur. Het alternatief is om te stemmen op een persoon die wordt gemanipuleerd door de “deep State”, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio de kerk aandoet, premier Conte in Italië, president Macron in Frankrijk , Premier Sanchez naar Spanje, enzovoort. De afpersbare aard van Joe Biden – net als die van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal aan het licht brengen dat hij gewetenloos wordt gebruikt, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand slechter dan hij klaar hebben staan, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, temidden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar niet te stoppen opmars van de “Invisible Enemy”, een element van hoop naar voren. 
De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben, en hij begrijpt niet dat het niet voldoende is om een ​​universeel inkomen te verzekeren of hypotheken op te zeggen om de massa te onderwerpen en te overtuigen om als vee gebrandmerkt te worden. Dit volk, dat te lang het misbruik van een hatelijke en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en annulering van zijn identiteit; het begint de waarde in te zien van familiale en sociale banden, van de banden van geloof en cultuur die eerlijke mensen verenigen. Deze  geweldige reset is voorbestemd om te mislukken omdat degenen die het hebben gepland niet begrijpen dat er nog steeds mensen klaar staan ​​om de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, hun dierbaren te beschermen, om hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal jammerlijk uiteenvallen in het licht van de stevige en moedige oppositie van de kinderen van het Licht. De vijand heeft Satan aan zijn zijde, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant hebben we de Almachtige Heer, de God van legers die voor de strijd zijn opgesteld, en de Allerheiligste Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de President, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur worden beschouwd als de verdedigingsmuur waartegen de oorlog die door de voorstanders van het globalisme is verklaard, is ontketend. Stel uw vertrouwen op de Heer, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: “Ik kan alles doen in Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13). Een instrument van de goddelijke voorzienigheid zijn, is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor je zeker alle genaden zult ontvangen die je nodig hebt, aangezien ze vurig voor je worden gesmeekt door de vele mensen die je ondersteunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

 Carlo Maria Viganò

Tit. Aartsbisschop van Ulpiana

Voormalig apostolische nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *