Het gaat economisch weer een beetje beter en de eerste wensen voor inkomensverhoging dartelen al weer rond. Het is daarbij onbegrijpelijk, dat de opschoning van ons absurde belastingstelsel daar nooit in wordt betrokken.
Die belastingdruk heeft bij vrijwel iedereen inmiddels de grens van “het betamelijke” royaal bereikt.
Nog een stapje verder en de belastingfraude barst grootschalig los, want dan verdwijnt de loyaliteit van de belastingbetaler en gaat deze over op burgerlijke ongehoorzaamheid!
Iedereen heeft inkomen en bij iedereen wordt daarover 0 – 52% aan loon- en of inkomstenbelasting geheven.
Zodra we het al belaste-, voor onszelf resterende deel gaan uitgeven, dan dan barst de fiscale waanzin ècht los. Want dan is het haast vanzelfsprekend, dat we zelfs gedwongen worden om belasting over belasting te gaan betalen. Denk daarbijj maar aan het krankzinnig hoge BTW tarief van 6 -21% , die we bij aankoop van een auto ook nog over een krankzinnig hoge BPM (€ 0,00 – €16539,00 ) moeten betalen. Datzelfde doen we ook bij aankoop van producten, waarvan wij, na hard werken, willen genieten, als alcoholische drank en auto/motorbrandstoffen, in de vorm van Accijnzen (0% – 42,7%), waarover vervolgens de, krankzinnig hoge, BTW (21%) wordt geheven. Om die vervoermiddelen te mogen gebruiken betalen we ook nog MBR (Motor Rijtuigen Belasting), waarbij gebruik van n.b. de schoonste brandstof met het hoogste belastingtarief wordt ontmoedigd.
Vervolgens worden we voor energiegebruik thuis, als dank voor onze investeringen in zuiniger apparaten en woning isolatie, afgestraft met de Energieheffing, die, als gebruikelijk, wordt “opgehoogd” met hetzelfde, krankzinnig hoge BTW tarief van 21%.
Geven we wat aan een ander weg, dan moet daarover in principe het schaamteloze Schenkingsrecht worden betaald en als we dood gaan, dan moet er over onze – toch al veelvuldig en veel te zwaar belaste – nalatenschap opnieuw belasting, in de vorm van schandalige Successierechten worden betaald.

Dat hebben we allemaal te danken aan politieke gemakzucht, om maatschappelijke “misstanden” langs de gemakkelijkste weg aan te pakken door deze te fiscaliseren.

Zo zien we, dat de Staat ons van vrijwel alles beroofd, wat we zèlf met hard werken en een verstandig uitgavenpatroon helemaal zèlf en
eerlijk(!) hebben verdiend.
Alleen al daarom wordt het hoog tijd, dat er aan die meedogenloze, onbehoorlijke, dubbele heffingen een einde wordt gemaakt. Vanaf dat moment stijgt onze koopkracht onmiddellijk, zònder dat werkgevers of andere instellingen daarvoor behoeven op te draaien!

Het enige, wat de overheid dan zèlf nog even moet doen, dat is de kosten van haar eigen bestuurs-“santenkraam” met de aanpak van haar verstikkende bureaucratie nu eindelijk eens fors omlaag te brengen, in plaats van door te gaan met de belastingbetaler straffeloos, decennia lang te beduvelen en deze te treiteren met haar oeverloze mierenneukerij!

Breukelen,
Joop van Dam

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.