rechter

Senior rechter Korthals Altes verweet onze samenleving nog onlangs dat zij zich, voor maatschappelijke problemen, te gemakkelijk tot de strafrechter wendt en daar valt best wel wat op “af te dingen”!

We hebben in ons land twee rechtsstromen: het Civiele Recht en het aanmerkelijk omvangrijker Strafrecht.
Over de rechtsgang binnen het Civiele Recht horen we vrijwel nooit iets, omdat daar als vanouds geldt: “wie procedeert om een koe, die legt er een toe”! Het is dan ook geen wonder, dat Hoger Beroep in deze rechtsstroom opvallend minder vaak voor komt dan binnen het Strafproces, omdat dit voor een gemiddelde belastingbetaler gewoon onbetaalbaar is, tenzij er – op grond van onvermogen – tegen gereduceerde kosten – ongelimiteerd kan- en mag worden geprocedeerd!

Bij het Strafrecht ligt dat heel anders. Binnen deze rechtsstroom is juridische bijstand in principe gratis en mist daardoor voor criminele gedaagden de financiële drempel, welke voor het Civiele Recht wèl geldt.
Binnen het Strafrecht lijkt “Hoger Beroep” een vanzelfsprekende, volgende gratis procedure-stap te zijn. Dit Hoger Beroep is voor de Strafrecht-advocatuur in feite “de kip met de gouden eieren”, die de advocatuur zèlf kan oproepen, omdat deze, haast als vanzelfsprekend, op het eerste proces volgt en vervolgens niet- of nauwelijks iets aan de kwaliteit van de rechtsgang toevoegt.

Helaas horen we daarover van senior rechter Korthals Altes helemaal niets, ondanks het feit, dat binnen dit “strafproces-circus”, veel te veel processen dubbel worden gevoerd. Die processen kosten de belastingbetaler wèl minstens dubbel zoveel belastinggeld en het belast de Rechterlijke Macht ook minstens dubbel zo zwaar. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de kwaliteit van haar rechtspraak, want rechters zijn ook maar mensen!

De echte oplossing is de opheffing van dat – nog steeds politiek onbespreekbare – “Hoger Beroep”. De rechtszekerheid wordt met de opheffing daarvan feitelijk echter geen geweld aangedaan, want er is altijd nog het Recht van Cassatie bij de Hoge Raad!
De opheffing van “Hoger Beroep”levert de overheid echter wèl een – structureel aanzienlijke – kostenbesparing op, zal de werkdruk bij de rechterlijke macht aanmerkelijke verminderen en zal de kwaliteit van de rechtspraak daardoor verbeteren.
Tenslotte zal dit, al hebben overheid en politiek daar nog nooit “oog voor” gehad, voor de belastingbetaler beslist tot belastingverlaging moeten kunnen leiden!

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.