Politiek

PvdA is partij van de hebzucht

In de Volkskrant van 2 mei lees ik dat de PvdA de Dag van de Arbeid en vooral haar 65 jarig bestaan vierden. De Voorzitter zegt dat de PvdA een partij is waar iedereen die politiek onderdak zoekt welkom is. Job Cohen sprak in zijn speech over solidariteit tussen rijk en arm. Ik zie hem op een foto met Wim Kok en Wouter Bos. Met weerzin kijk ik naar hun lachende gezichten. De PvdA schrijft ons voor dat we solidair moeten zijn en beoordeelt het huidige…

Lees verder