Binnenkort in ons theater

Ik heb vele blogs geschreven onder de pseudoniemen Predictor en Realpredictor.

Mijn motto is: “I will continue fighting against injustice till I die and during my war I will kick each opponent to hell. Because in a world like this we have nothing to loose!”

Predictor betekent voorspeller; je hoeft echter geen helderziende te zijn, om gebeurtenissen te kunnen voorspellen, slechts gebruikmaken van je waarnemingsvermogen, om op basis hiervan tot een syllogisme (op feiten gebaseerde conclusie) te komen!

In feite kun je mij dus scharen onder de groep “realisten”!

Ook in de media heb ik als realiste geprobeerd om mensen te waarschuwen voor deze (al jaren geleden) door mij voorspelde crisis, die desastreuze gevolgen zal hebben voor de economie en de samenleving van Nederland! Ik kan nog steeds niet begrijpen dat een volk dat toch als vooruitstrevend en ondernemend bekend staat, zonder enige kritiek, een handvol bestuurders kiest, die hun belangen zouden moeten behartigen; een groepje die hen dicteert welke maatschappelijke verhoudingen men aangaat; hoe men met zijn (allochtone) medeburgers moet samenwerken; hoe men zich moet laten exploiteren en hoe men zich zonder protesteren of controleren (ten gunste van andere landen, en de
megaverdieners) financieel moet laten uitbuiten!

De grootste onafwendbare dreiging is en blijft de EU, die als het zwaard van Damocles boven Europa hangt! De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Europese Staat!

Een totalitaire Staat, waarin de overheid alle individuele vrijheden opoffert voor het collectieve belang!
Kortom, beslissingen die cruciaal zijn voor hun eigen veiligheid, economie, gezondheid, samenleving én overleving worden zomaar in de handen gelegd van een groepje incapabele, op eigen gewin beluste politici! Het volk geeft haar eigen macht uit handen en draagt deze over aan machthebbers die de ondergang van de hele natie zullen veroorzaken!

Niet alleen de EU! De multiculturele kwestie zal er voor zorgen dat er in ons land én in heel Europa een complete volksuitwisseling zal plaatsvinden; dit zal ook als gevolg hebben dat heel Europa in een tsunami van islamitisch geweld en overheersing komt!

Het volk heeft nu gekozen voor een dictatoriale staat, met bestuurders die hen als slaven behandelen. Wie de integriteit laat aantasten, tast het vertrouwen van de burger in het bestuur, en daarmee de democratie in haar wortels aan!
Ons volk heeft dus met het kiezen van deze regering onze democratie en onze mensenrechten voorgoed verkwanseld!

Er rest ons nu nog maar 1 ding en dat is een revolutie om onder deze dictatoriale overheersing uit te komen! Of dit ooit zal gebeuren betwijfel ik!

Ik weet wat jullie zeggen: “Waarom blijf je dan nog steeds waarschuwen? Dit is water naar de zee dragen!”

Ik zal dit zolang ik nog kan en tot mijn dood blijven doen, omdat dit niet om mijn toekomst gaat, maar om de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen, die zoals het er nu uitziet een hel op aarde zal worden!

THERE WILL BE NO FUTURE IF WE DO NOT SAVE THE PRESENT AND LEARN FROM THE PAST!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.