Op 22 mei a.s. gaan we onze vertegenwoordigers in het Europese parlement kiezen en dat wordt nog een hele “operatie”.
Tegen die achtergrond is het eigenlijk wel gek, dat wij in ons land nog steeds niet rechtstreeks de leden van onze Eerste Kamer mogen kiezen.
Die Eerste Kamer bestaat al sinds 1815 en werd destijds gevormd door edelen, die door de koning werden benoemd. Die benoeming werd bij de eerstvolgende grondwetsherziening van 1848 gewijzigd in getrapte verkiezingen, waarin de Provinciale Staten de Eerste Kamer senatoren kozen en heden ten dage nog steeds kiezen.
Destijds gold o.a. als argument, dat veel kiezers toen nog (te) laag opgeleid en/of ongeletterd waren. Ook was men er toen bang voor, dat rechtstreeks gekozen senatoren uit vrees voor hun kiezers niet onafhankelijk zouden kunnen oordelen.
Maar de laatste jaren staat zelfs de opheffing van onze Eerste Kamer met enige regelmaat ter discussie.
Deze ontwikkelingen tonen aan, dat er voor de argumenten van 1848 ten aanzien van deze achterhaalde, getrapte verkiezingen al lang geen draagvlak meer bestaat. Het wordt daarom hoog tijd, dat dit kabinet een grondwetswijziging voorbereidt, waarin eindelijk de rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer senatoren wordt geregeld. Het moet toch duidelijk zijn, dat anno 2014 de regentencultuur van 1848 ècht niet meer past!

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.