1 thought on “Farage vreest voor burgeroorlogen in Europa

  1. Ik denk dat Farage het mis heeft. Een volk dat zo apatisch en gelaten is, neemt niet eens de moeite om hiertegen te protesteren, laat staan om in opstand te komen! Ze laten toe dat ze financieel worden uitgekleed, dat hun ouderen en zieken geen overlevingskansen meer hebben omdat de zorg onbetaalbaar aan het worden is en de medicijnen niet meer worden vergoed.Ze laten toe dat een dictatoriale groep (de EU) hun alle rechten heeft ontnomen en hun plichten oplegt, die hun financieel naar de ondergang brengt.
    Het volk is doodgewoon een kudde die in volle vaart naar de slachtbank rent!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.