Elke verkiezing is in feite een slavenveiling; het volk kiest alleen wie hun slavenmeesters worden!

Overheden hebben echter geen principes! Zij willen in feite alleen groeien in aantallen, in economische grootheid, in macht en aanzien en meerdere eer en glorie ten behoeve van hun eenzijdige ego.

Een volk, een leefgemeenschap, klein of groot, kan bij een ideaal, laag aantal mensen van buiten evenwel zelf de teugels in handen houden en daar waar het nodig is ook zelf stichtelijk en corrigerend optreden. Het overwicht blijft gehandhaafd. En er is weinig of geen gevaar van transformatie van eigen normen, zeden en cultuur.
Uiteindelijk zullen gevoel, emotionele en intellectuele overwegingen leiden tot een evenwichtig standpunt, waarin ook het allochtone volkje zich in redelijkheid kan vinden.

Feitelijk is binnen elke willekeurige groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze!
Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd door haar eigen overheden,…of die van anderen!

Normale, gewone mensen willen in principe groeien in hun ziel, hun geest, en op ethische wijze voor zichzelf en anderen verantwoordelijk zijn. In feite streven gewone burgers altijd naar een samenleving die aangenaam, leefbaar en acceptabel is voor elk lid en daar doet men vaak verregaande concessies in. Uiteindelijk lukte het hen altijd een leefbare communiteit te creeeren waarin ieder een rechtmatige plaats vond.

Hoewel aanvankelijk opgedrongen, heeft men desondanks leren leven met allerlei lieden van buiten. In sommige opzichten heeft er zelfs daadwerkelijk cultuurverrijking plaatsgevonden. Alleen met moslims is dat niet gelukt en zal en kan dit ook nooit lukken!

Toen men zag dat de import in ons Westen van buitenlanders met ander gewoontes en zeden niet groot genoeg was in aantal om de bestaande structuur van de diverse samenlevingen te ontwrichten, zetten overheden in op de “kaart” van massale immigratie door moslims!
Onder het huichelachtige devies dat bij voldoende tolerantie, multiculturalisme op den duur zou leiden tot cultuurverrijking, etc…. Dit streven werd beargumenteerd met de term “mensenrecht”, een kwalijke hypocriete oprisping in hun “virtuele” hart.

Deze geschiedenis herhaalt zichzelf al eeuwen. En dat alles wordt ook door de eeuwen heen aan het volk, de normale burgers op gedrongen, liever gezegd, afgedwongen. Burgers willen nooit oorlog de machthebbers in het establishment willen dat!

http://ejbron.wordpress.com/2012/05/12/waarom-overheden-hun-eigen-burgers-vermoorden/

Alexis de Tocquesville:
De staat overdekt ons leven met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels, hij tiranniseert niet:
hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere en vaardige dieren waarvan de staat de herder is.

Ellian: “wie zich vrijwillig achter de identiteit van een ander volk schaart, neemt gedeeltelijk op een onnatuurlijke – want politiek-juridische – wijze afstand van zijn of haar natuurlijke identiteit.”

Een partij die het volk 100% vertegenwoordigt, zal als belangrijkste beleidspunt altijd een BINDEND REFERENDUM instellen, zodat het volk daadwerkelijk inspraak heeft op alle beslissingen!

12 thoughts on “Het Maakt Niet Uit Welke Partij Je Kiest, Want…….

 1. Nogmaals: Nederland kent (samen met Finland) alleen een ADVISEREND Referendum, maar geen BINDEND referendum.
  Dit betekent dat wat het volk wilt gewoon kan worden genegeerd en de Kamer tóch haar eigen gang gaat!
  Democratie is hier dus één grote FARCE!

 2. Nederland kent, (samen met Finland) alleen een ADVISEREND Referendum, maar geen BINDEND referendum.
  Dit betekent dat wat het volk wilt gewoon wordt genegeerd en de Kamer gaar eigen gang gaat!
  Democratie is hier dus één grote FARCE!

 3. Jacky: We zien het vandaag aan de debatten en de tegenstellingen. Het gaat nergens over, alle beslissingen zijn of worden ondemocratisch genomen
  Wij mogen stemmen, maar we hebben niets te kiezen. we mogen meepraten, zolang uwij maar aan de linkerkant blijven. Wij mogen na de verkiezingen geen kritiek meer uitoefenen, want “de kiezer heeft immers gesproken!” Door te stemmen hebben wij onszelf uitgeschakeld, de keuzes worden voor ons gemaakt! En dat dit onze ondergang betekent kan geen mens een barst schelen!

 4. Ja het maakt wel uit. Bij de laatste verkiezingen in Griekenland kwam de radicale partij Syriza op de 2e plaats terecht. Het heeft maar heel weinig gescheeld of ze waren de grootste partij geworden. In dat geval had de Griekse politiek wel degelijk van koers kunnen wijzigen. Achteraf blijkt dat maar 67 % van de Griekse kiesgerechtigden gestemd heeft. Als van de niet-stemmers maar een klein gedeelte op Syriza had gestemd, had er nu een heel ander kabinet gezeten.
  Dus…Ik stem wel en ik stem op SOPN!

 5. Bij de komende verkiezingen maakt het wel uit wie je kiest.
  Kijk eens naar het programma van de SOPN op SOPN.nl

  SOPN staat voor 100% inspraak.

  Het is belangrijk dat de SOPN voldoende stemmen haalt, zodat eindelijk kan worden uitgevoerd wat wij als volk willen!

  Als je het met de meeste standpunten van de SOPN eens bent en mee wil werken aan het verspreiden van deze boodschap, vertel het dan verder of kopieer en mail dit nieuws naar familie, vrienden bekenden, collega’s, medestudenten enzovoort.

  Veel goeds aan iedereen

 6. Citaat president van de Eurogroep:
  “Er zou niets in het openbaar moeten plaatsvinden. We zouden in de Eurogroep in het geheim moeten discussiëren. De dingen moeten in het geheim en in het donker gedaan worden. Als het serieus wordt, moeten we liegen.
  We besluiten iets, gooien het daarna in het midden en wachten een tijdje af of er iets gebeurt. Als er dan geen grote verontwaardiging is en er geen opstanden plaatsvinden, omdat de meeste mensen helemaal niet eens begrijpen wat er besloten werd, gaan we verder. Stap voor stap, totdat er geen weg terug meer is”.

  En ons eurofiele Kunduz kabinet doet hier driftig aan mee; daarom zijn de verkiezingen 1 grote poppenkast, want er kan NIETS meer worden teruggedraaid!

 7. Helaas denk ik dat je volkomen gelijk krijgt. De EU kaarten zijn lang geleden geschud en de te volgen(lees opvolgen )vaderlandse politiek staat voor de komende jaren ook reeds vast. We zitten gevangen in een gigantisch web van leugens bedacht en uitgewerkt door het elite korps.

 8. Beste Cor, wij zijn verhoudingsgewijs slechts een kleine (non-elite) groep die dit hypocriete zelfverrijkend spelletje van onze ‘bestuurders’ doorhebben!
  De laatste zin heb ik dan ook als ‘wishful thinking’ geschreven, want ik ben me er al te goed van bewust dat er na de verkiezingen helemaal NIETS zal veranderen!

 9. Duidelijke uitleg, als of ik het zelf heb geschreven. De waarheid is hard. Door de eeuwen heen geknecht, overheersing beslecht met het gevecht en tòch vervallen we steeds weer opnieuw in hetzelfde stramien. Onderworpen aan wet en regelgeving raken we als slaaf steeds meer van de herwonnen vrijheden kwijt.
  En nu zijn we weer op weg naar nieuwe verkiezingen. De zwarte Pieten zullen weer over de tafel worden geworpen. Het hoge woord wordt telkens vastgeplakt in hetzelfde riedeltje. Stem op mij, stem op ons want wij weten hoe we ons land uit de crisis moeten halen. Nou vergeet het maar; we zijn alleen maar verder in de stront gezakt door die betweters. De laatste zin uit geplaatst stuk is de misschien wel de beste.
  Een partij die het volk 100% vertegenwoordigt, zal als belangrijkste beleidspunt altijd een BINDEND REFERENDUM instellen, zodat het volk daadwerkelijk inspraak heeft op alle beslissingen!

  Ik heb weinig vertrouwen dat het nog goed komt. Dezelfde wezenloze wezens in zetels van pluche zorgen nou eenmaal niet voor de juiste ommezwaai.
  Bla bla en hard blèten kennen we al. Misschien is het weleens goed om te stemmen op diegene die het minste zegt en toch z’n ogen niet in de zak heeft zitten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.