Je kan sommige mensen soms belazeren maar niet al de mensen altijd

Een nieuwe organisatie die het voor de burger opneemt is een feit. Zwaan Kleef Maar Aan te vinden op http://www….zwaankleefmaaraan.nl/ De groep is politiek neutraal maar heeft onder de leden toch wel duidelijk een voorkeur voor de PVV gedachte. Iedereen die onderstaand schrijven in acht neemt is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.
HET MOET ANDERS IN NEDERLAND.
De oprichters hebben gezamenlijk een BURGER BELEID(splan) ter behoud van Identiteit, Vrijheid en Soevereiniteit (LINK) opgesteld. Op grond hiervan zijn plannen ontwikkeld, vóór en dóór burgers uit alle lagen van de Nederlandse samenleving, met als doel activiteiten op touw te zetten gericht tegen: onbehoorlijk bestuur, dhimmitude, gedoogsituaties, belangenverstrengelingen van politici, bestuurders en organisaties op grond waarvan de Nederlandse identiteit, vrijheden en soevereiniteit worden aangetast.
Daar waar de overheid faalt, daar staat de burger ALTIJD in haar recht.
Het simpele feit dat de Europese Unie, de Euro en de Sharia/Jihad door 80% van de burgers worden aangewezen als hoofdveroorzakers van de maatschappelijke ontwrichting in ons land, terwijl 80% van de Tweede Kamerleden deze ontwikkelingen faciliteren, zegt voldoende over het ´democratisch gehalte´ van partijen zoals PvdA, CDA, VVD en D66.
Met artikel 1 en artikel 6 van onze Grondwet (grondrechten) in de hand staan zij overtredingen van de Nederlandse wet, regels, normen en waarden oogluikend toe. Duurbetaalde en onaantastbare ambtenaren die arrogant stellen dat het volk geen verstand heeft van deze ingewikkelde materie maar tegelijkertijd in allerlei belangenverstrengelingen verwikkeld zitten. Dit is ook verklaarbaar omdat bepaalde ‘doelgroepen’ in het kieshokje ervoor zorg dragen dat hun plek in de politiek wordt veilig gesteld.
Corruptie in zijn zuiverste vorm natuurlijk maar wel eentje die gelegitimeerd plaatsvindt binnen de mazen van de democratie.
Hier gaat het burgersamenwerkingsverband “Zwaan Kleef Maar Aan” voorgoed een einde aan maken. Uitermate secuur wordt een pad gevolgd met als inzet om kennis en kunde van burgers uit alle lagen van de bevolking aan te wenden om te protesteren en te procederen tegen de afbraak van de Nederlandse samenleving waar velen altijd zo trots op zijn (geweest).
Men moet ervan doordrongen raken dat de PVV als enige landelijke partij écht naar de kiezers luistert.
Het moet volkomen ´natuurlijk´ worden om te zeggen: “Ja, ik stem PVV”. Daarvan hebben zowel de PVV als haar sympathisanten profijt, want de huidige demonisering van de aanhang werkt verlammend. Het moet zichtbaar worden dat doodnormale, fatsoenlijke mensen kiezen voor de PVV als HUN partij.
Zo ontstaat een WIN-WIN situatie: burgers durven uit te komen voor hun sympathie voor het LPF/TON/LEEFBAAR/FORZA/PVV-beleid (=beleid gericht op behoud van identiteit, vrijheid en soevereiniteit). De PVV, als partij, kan tegelijk putten uit een groep mensen die niet bang hoeven te zijn gestigmatiseerd te worden vanwege hun sympathie voor deze volksvertegenwoordigers.

Het promotiefilmpje is te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=LWOi9bwHGkg&feature=share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.