Regelmatig vraagt de overheid ons van alles:
1. vooral om zuinig met gas en elektra te zijn, omdat ze dat nog lang
aan het buitenland wil kunnen verkopen;
2. wèl om een auto te kopen, daar de hoogste prijs in Europa voor te
betalen, maar deze vervolgens zo min mogelijk te mogen gebruiken;
3. vooral een zuinige(!) auto te kopen;
4. zo min mogelijk alcohol te gebruiken;
5. niet te roken;
6. geen drugs te gebruiken;
7. niet in private casino’s en -loterijen te gokken en
8. geen verkeersovertredingen te begaan.

Waar iedereen doorgaans aan voorbij gaat, dat is, dat deze overheid zich
wèl tot grote belanghebbende bij onze energie aankopen heeft verheven.
Datzelfde zien we bij haar ontmoedigingsbeleid, als het gaat om ge- en
misbruik van genotsmiddelen.
Het, voor de hand liggende- en politiek gemakzuchtige
ontmoedigingsbeleid bestaat meestal uit het fiscaliseren daarvan, door
die producten met absurd hoge accijns en hoog BTW tarief fors duurder te
maken. Zo verheft de overheid zich zichzelf ook hierbij tot grote
belanghebbende.
Ook bij het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen,
dat als grote uitzondering niet(!) werd gefiscaliseerd, heeft de
overheid zich eveneens tot grote belanghebbende verheven.
De grootte van haar belangen blijkt wel uit het feit, dat haar inkomsten
daaruit, jaarlijks worden begroot en waarbij, als het om
verkeersovertredingen gaat, vooraf al wordt bepaald, hoe groot de
opbrengst moet zijn.

ad 1. Begin jaren 80 vroeg de overheid ons in haar dagelijkse TV spots
met BVN’ners, om ‘s avonds de overgordijnen te sluiten, op “kierenjacht”
waarmee de broodnodige woningventilatie “om zeep werd geholpen”, om de
woningen te isoleren met dak- en vloer isolatie, met isolatieglas en te
investeren in hoog rendementsverwarming.
Eigenlijk was dat heel schijnheilig, want de overheid had natuurlijk al
lang voorzien, dat zij daardoor inkomsten zou gaan derven. De, voor ons
nadelige, oplossing daarvoor werd echter stiekem voor ons stilgehouden.
Wij voldeden vervolgens braaf aan die overheidswensen en investeerden
veel geld in onze woningen en daar werden we ook fiscaal royaal voor
beloond: de nieuwe Energieheffing en daaroverheen weer hoog tarief BTW!

ad 2. Om de aankoop van een auto te ontmoedigen werden en worden nieuwe
auto’s extra belast met de absurde BPM, met daar overheen nog het hoge
BTW tarief, om daarmee onze autoprijzen op te jagen tot de hoogsten van
Europa.
Daarnaast werd voortdurend gepoogd, om een “Kilometerheffing” in te
voeren om files, die n.b. dankzij wanbeleid van diezelfde overheid
ontstonden, te verminderen. Het argument daarvoor was, dat met de
opbrengst daarvan, het wegennet verder kon worden uitgebreid. Men vergat
daarbij gemakshalve te melden, dat de automobilist al vele decennia lang
die verplichte bijdrage aan het Rijkswegenfonds voldeed en nog steeds
voldoet, ook al liet minister Zalm, zoals dat een maffiabankier betaamt,
dat fonds stiekem verdampen, zonder de Motorrijtuigenbelasting met die
heffing netjes te verlagen.

ad 3. Om het gebruik van onze auto’s te ontmoedigen, werd de
brandstofaccijns tot ongekende hoogte opgejaagd, werd er vervolgens nog
een “tijdelijk kwartje van Kok” overheen gelegd, dat minister Zalm ook
stiekem definitief maakte, waarna ons, toch al, hoge BTW over die
heffingen werd gelegd, waarmee eveneens onze brandstofprijzen tot de
hoogsten van Europa werden opgejaagd. De hoogste brandstofkosten,
waarmee we n.b. ook nog door diezelfde, berekenende, overheid in files
werden geperst, waar onze kostbaar geworden brandstof moest worden
verspild en onze lucht onnodig werd vervuild, mede dankzij
wegen-wanbeleid en een kortzichtige milieulobby. Ook files, die de
overheid goed uitkwamen en nog steeds -komen, omdat ze daarmee extra
hoge inkomsten genereren.

ad 4. Alcoholmisbruik is overheid en samenleving – terecht – al heel
lang “een doorn in het oog”. Het fiscaliseren van dat probleem leek weer
de simpele oplossing, om het misbruik te verminderen. Maar schijn
bedriegt: ondanks de absurde heffingen daarop zien we daarvan elk
weekend de waanzinnigste uitspattingen en dat wordt alsmaar erger!
Opvallend daarbij is, dat de overheid er wel oeverloos over debatteert,
er heel veel geld van opstrijkt en kennelijk alleen maar “halfzacht
handhaaft”, om deze geldstroom niet te kunnen laten opdrogen. Daarom
kunnen de puberale comazuipers nog steeds ongehinderd hun lichaam en
ziel verpesten en mag de samenleving nog steeds voor de kostbare,
medische gevolgen van die waanzin opdraaien.

ad 5. De slagzin van de tabakslobby luidde ooit: “Roken, dat lossen we
wel samen op”! Daar kwam en komt natuurlijk helemaal niets van terecht.
De openbare weg, andermans tuin en andermans voordeur werden en worden
nog steeds gedegradeerd tot puberale asbak, pishoek en afvalbak van
sigarettendoosjes, shagzakjes en drankflessen en ander
verpakkingsmateriaal, ook al staan er overal op strategische plaatsen
legio openbare afvalbakken. Wèl is het roken in openbare gelegenheden
eindelijk tot staan gebracht en dat werd hoog tijd. Niets is smeriger,
om in een restaurant, voor veel(!) geld, lekker te eten, onder het
“genot” van de smerige sigarettenrook van de tafel, naast je. Kortom,
die smerigheid los je helemaal niet(!) met elkaar op. Het is en was
altijd de roker, die ongestoord zijn gang kon gaan en het was de niet
roker, die daarvoor altijd moest wijken. Opvallend daarbij is, dat de
overheid ook hier oeverloos over debatteerde, er ook veel geld van op
streek en -strijkt en kennelijk alleen maar “halfzacht” handhaafde, om
die geldstroom evenmin te laten opdrogen.
Maar er wordt ten aanzien hiervan eindelijk steeds een beetje meer
gehandhaafd. Opvallend hierbij is, dat de pubers er nog steeds
ongelimiteerd op los kunnen- en mogen roken en de omgeving vervuilen.

ad 6. Drugs zijn in ons land nog steeds bij wet verboden. Alleen werd in
de jaren 80 cannabisverkoop – in de soft-kwaliteit van toen – slechts
getolereerd. Die wiet mocht wèl worden verkocht, maar niet grootschalig
worden geteeld of geïmporteerd. Met die onzin raakte onze overheid zèlf
verstrikt in haar eigen janboel aan tegenstrijdige regeltjes, haar eigen
haast neurotische gepietepeuter en daarnaast nog in een onmogelijke
spagaat, als het gaat om de wetmatige verhoudingen tot de, ons
omringende, landen, waar we voor internationale opsporing wèl mee moeten
samenwerken. Het genotsmiddel drugs is n.m.m. in dit idiote beleid
lastig te fiscaliseren.
Immers, al mag cannabis hier dan wèl verkocht en gebruikt worden, deze
activiteiten zijn nog steeds bij wet verboden en mag er niet
grootschalig worden geteeld of geïmporteerd. Maar er wordt wèl
grootschalig verkocht en de producenten daarvan zullen dan wel
“puntmutsen met witte baarden” zijn, die hun rommel met gestolen energie
produceren, waarvoor de legale energieverbruikers ongewild met elkaar
opdraaien en dan ook nog door de overheid voor alle heffingen daarop
worden belast. Tegen die onmogelijke(!) achtergrond zou het toch absurd
zijn, als deze “elastieke” overheid dàt drugsgebruik zou ontmoedigen
door het te fiscaliseren en alle andere, óók verboden(!) drugssoorten
weer daarvan vrij te stellen!

ad 7. De overheid zegt de gokverslaving en fraudering in private
casino’s en loterijen te bestrijden. Daarvoor heeft zij de betrouwbaar
lijkende staatsloterij en -staatscasino’s ontwikkeld. Een loterij en
casino’s met eerlijke kansen en waar eerlijk wordt geloot, naar men beweerd.
De realiteit is echter heel anders: zowel de staatsloterij als de
casino’s hanteren gewoon maffiatrucs om de deelnemers te belazeren en op
te lichten, waarbij deze, schijnheilige overheid , altijd(!) de grote
winnaar is. Voorbeeld: 300 miljoen loten laten drukken, 12 miljoen loten
verkopen en vervolgens ook de niet-verkochte loten “eerlijk” te laten
mee loten: “eerlijke kansen” noemt men dat dus!
Daarnaast is de ontmoedigende zorg voor de gokkende casinobezoekers net
zo’n “wassen neus” als bij particuliere casino’s. Kortom, koop meer
loten van de Staatsloterij en ga vooral naar onze staatscasino’s: dan
weet je tenminste zeker, dat je goed belazerd wordt!

ad 8. Het beleid ten aanzien van verkeersboetes is nèt zo “integer” als
het Nederlandse gokbeleid: dus helemaal niet!
Het heeft ook helemaal niets te maken met handhaving van de
verkeersveiligheid, zoals doorgaans schijnheilig wordt “beleden”, maar
het gaat de overheid alleen maar om de ordinaire opbrengst! Omdat de
opbrengst jaarlijks wordt begroot en de “dienders” opgedragen krijgen,
hoeveel ze moeten uitschrijven, gaat het hier gewoon om een illegale(!)
Justitiebelasting in plaats van een correctiemiddel tot handhaving van
de verkeersveiligheid.
De A-2 (Utrecht-Amsterdam) bijvoorbeeld, is een 10 baans snelweg, waar
de maximum snelheid slechts 100 per uur bedraagt.
De weg nodigt breed uit tot sneller rijden, maar “mierenneukend” Den Haag
misbruikt die weg, die n.b. met ons(!) geld werd verbeterd, alleen maar voor een waanzinnig hogere
boeteopbrengst.
Overtredingen worden in onze “bananenrepubliek al veel te lang hoger bestraft
dan de veel zwaardere, misdrijven. Daarmee glijdt onze rechtsstaat
steeds verder af naar de “omgekeerde wereld” en dat is levensgevaarlijk.

Inmiddels is het “grote bedotten” weer begonnen, waarbij ik vrees, dat
iedereen er weer “in zal trappen”.
Ik bedoel het Nationaal Energie Accoord, waarbinnen wij opnieuw zuiniger
met energie moeten gaan worden.
Gelet op de voorgeschiedenis zullen wij ongetwijfeld straks met elkaar, als dank
voor onze medewerking, ook de hoogste prijzen voor gas en elektra in
Europa moeten gaan betalen want, het geld dat wij daarmee gaan besparen, zal
ons, zoals gebruikelijk, weer door “Ali BaBa” Weekers en zijn onbetrouwbare,
fiscale trawanten worden afgenomen.

Zolang Den Haag ons dagelijks zelf aantoont een oneerlijke overheid te
zijn, dan moeten we ook niet meer aan haar snode plannen meewerken.
Wij betalen dan, zoals gebruikelijk, opnieuw het “gelag” van die “lachende derden” in Den Haag!

2 thoughts on “Het Nationaal Energie Akkoord

  1. Nou Rick,

    Ik heb nooit anders meegemaakt. Het ergste is, dat onze hooghartige overheid, dankzij haar doortrapte, ambtelijke top, al lang niet meer integer is. Dat blijkt wel uit de smerige trucs, waarmee wij bij voortduring worden belazerd. Dat zal ook wel re deren zijn, waarom er nog steeds geen vervolging is opgestart van de grootgraaiers c.q. grootfraudeurs, waarvan wij nog steeds de “gepeperde”rekeningen moeten betalen!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.