Het vertrouwen in de politiek heeft een historisch dieptepunt bereikt!
Nederlanders zien het somber in. 71 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Je zou zeggen: “Waarom hebben jullie dan in hemelsnaam voor dit kabinet gekozen?” Kiezen zou op grond van argumenten, inhoud en vrijheid moeten gebeuren. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen kiezen op grond van “onderbuikgevoelens”, op wat de (vaak gemanipuleerde) media schrijft en dus wordt er gekozen, niet voor diegene die het beste beleid heeft, maar diegenen die het beste “gebakken lucht”
verkopen (beloftes die niet waargemaakt worden)!

Men beseft al helemaal niet dat er geen democratie meer is in dit land. Er bestaat hier geen bindend volksreferendum! Er wordt alleen de schijn gewekt dat het volk beslist! In de praktijk is dit dus het tegenovergestelde!

Frank Ankersmit, historicus en vroeger lid van de VVD, verwoordde dit autoritair proces perfect:

We leven in toenemende mate in een oligarchie, een stelsel waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft en waarin deze groep door middel van publieke organisaties zijn eigen belang veiligstelt. In dat opzicht zijn we op weg terug naar het feodalisme waar de staat garant staat voor het belang van een bepaalde, private groep (auteur: Bilderberggroep?)

Het vernietigende regeerakkoord heeft velen de ogen geopend.

De woorden van Rutte: We moeten de pijn evenwichtig delen!!
werkten voor velen dan ook als zout op de wonde.
De bezuinigingen zullen in 2017 oplopen tot 46 miljard euro! En we moeten dit met z’n allen(?) Evenwichtig(?) verdelen?!
In feite zegt hij dus dit:
Wij hebben 46 miljard door het riool gespoeld, en jullie zullen het nu met z’n allen moeten betalen, want wij VERTIKKEN het om te bezuinigen op onze hobby’s te weten:
megasalarissen van alle bestuurders, bonussen, wachtgelden etc, miljarden aan ontwikkelingshulp die in de zakken van corrupte bestuurders en organisatoren verdwijnen miljarden aan immigratie en integratie miljarden aan subsidie’s aan het buitenland en multiculture projecten in Nederland miljarden aan de EU en ESM die wij nooit zullen terugkrijgen megakosten van het koningshuis enz. enz.
Dus geacht (dom en gewillig) volk, dit is de rekening die wij aan jullie presenteren en het is slikken of verrekken

http://video.elsevier.nl/#!clip/2084523

Elsevier: Kabinet Rutte 2 wordt desastreus voor Nederland!!!

– We dreigen weer in een recessie terecht te komen. Dat is niet goed voor de schatkist er komt minder belastinggeld binnen. De verhoging van de btw en de bezuinigingen die juist de middenklasse raken vooral de hogere middenklasse  kunnen funest zijn voor de groei van de economie.
De hogere middenklasse staat niet los van de gewone middenklasse. En die groep staat weer in verbinding met andere inkomensgroepen. Van hoog naar laag zou er een negatieve beweging kunnen ontstaan. Angst en zuinigheid kunnen zich als een epidemie verspreiden over alle inkomensgroepen (behalve de echte rijken vanaf 100.000 blijven buiten schot)!!

– CPB geeft alsnog koopkrachtcijfers Regeerakkoord vrij!

Volgens verschillende berekeningen zouden de koopkrachteffecten veel nadeliger zijn dan door de regeringspartijen werd voorgespiegeld.
Rutte en Samsom toveren nu slechts een andere variant van nivellering uit de hoge hoed. En raken daarmee nog steeds vooral de middengroepen.

Uiteindelijk gaf het kabinet toe dat de koopkrachtdaling voor sommige groepen wel degelijk boven de 10 procent zal komen!
-Eigen risico in de zorg blijft inkomensafhankelijk, oplopend tot €595.
-De middeninkomens gaan nog meer inleveren. De groep die niet is vertegenwoordigd, wordt het hardst gepakt: AOW’ers met een aanvullend pensioen worden gekort tussen de 0,2% en 10,4%. Mensen met vervroegd pensioen gaan er bijna 16% op achteruit.

Hierbij komt nog:
-assurantiebelasting van 9,7 naar 21%,
-hogere belastingen op energie,
-BTW naar 21 % (reeds ingevoerd), bijna een kwart van alle producten en diensten !!!
-hogere accijzen op benzine (reeds ingevoerd) -Nieuwe spaarregeling vitaliteitssparen komt te vervallen -Werkbonus oudere werknemers komt vervallen -Levensloopregeling en spaarloonregeling zijn afgeschaft, enz, enz.

Onderstaand nog meer alarmerende berichten:

-ECONOMISCHE CRISIS NEDERLAND: GROEIENDE ARMOEDE EN NIEUWE CRISIS http://xandrah.wordpress.com/2012/11/05/update-economische-crisis-groeiende-armoede-en-nieuwe-crisis/

-WERKELOOSHEID ENORM GESTEGEN
Statistiek (CBS) In juni zat nog 5,0% van de beroepsbevolking zonder baan en en na drie maanden is dit met 0,8% gestegen tot 5,8% van de beroepsbevolking. Ruim 455.000 mensen zitten in Nederland zonder werk.
http://www.ed.nl/algemeen/economie/werkloosheid-in-nederland-stijgt-verder-1.3348998

-AANTAL FAILLISSEMENTEN STIJGT MET 30%
http://biflatie.nl/artikelen/58-crisis/36840-aantal-faillissementen-stijgt-met-30

-ONZE DEMOCRTATIE AAN DE EU VERKWANSELD.

De ondertekening het het (onomkeerbare) ESM verdrag, waardoor wij gedwongen worden “noodlijdende landen” te ondersteunen, het angstbeeld van een Europese Unie met niet alleen Turkije, maar ook Oekraïne, Georgië en Verweggistan als lidstaat. Een miljarden kostend ontwikkelingsbeleid, een megakostende ambtenaren apparaat en een kabinet dat ten koste van het volk hier blindelings in mee gaat, onze democratie (als wij deze al hadden) in de handen van deze dictatoriale grootmacht heeft gegeven, heeft het vertrouwen van het Nederlandse volk volkomen weggevaagd!

Resumerend blijft eigenlijk maar 1 optie over, om ons van de ondergang te redden; dat is een volksopstand, waarbij het vertrek van het kabinet en uittreding als lidstaat van de EU wordt geëist!

Anders wordt het “Met z’n allen verzuipen!!!

9 thoughts on “Nederland Heeft Geen Vertrouwen Meer In De Toekomst!

 1. Hier een paar voorbeelden (slechts het topje van de ijsberg):
  De gedwongen heffing op de spaartegoeden in Cyprus was geen bedrijfsongeval. Het is de eerste bouwsteen in het plan hoe Europa in de toekomst geregeerd moet worden. Autoritair, ideologisch en ondemocratisch.

  http://ejbron.wordpress.com/2013/03/25/cyprus-deal-eu-neemt-de-controle-over-spaartegoeden-in-europa-over/

  http://ejbron.wordpress.com/2013/03/20/huiszoeking-bij-imf-chef-lagarde-om-schikking-van-285-miljoen/#comment-76152

 2. Joop van Dam: Je hebt (overigens als zovelen), niets begrepen van het ontstaan en het doel van de EU! Begrijpelijk, want de machtigste en rijkste groepen ter wereld, met als doel het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering, hebben al hun bronnen aangewend om elke (minuscule) vorm van publicatie, tegen te houden of te ontkennen.
  Lees hier hoe de EU een samenleving heeft gecreëerd, waarin alle menselijke activiteiten streng worden gecontroleerd en gereguleerd door een kleine machtige elitegroep:
  http://eunmask.wordpress.com/2013/02/07/alle-puzzelstukjes-vallen-op-hun-plek-de-oorsprong-van-onze-ondergang/

 3. Wat Europa betreft, denk ik toch dat we daar niet meer om heen konden. Juist dankzij de individuele vrijheid van landen binnen het pact, ging er zo veel mis, omdat de naleving van afspraken toen niet kon worden afgedwongen. De Euro crisis heeft er wel voor gezorgd dat die vrijblijvendheid werd opgeheven en ja, het kan niet anders, of dat gaat ten koste van de individuele autonomie.
  Nu de “euromachine” wordt “gesmeerd”, gaan we weer piepen over de verplichtingen, die daar bij horen. Als we zo bezig blijven, dan zijn we net een hond, die achter zijn eigen staart aan rent.
  Ik ben van mening, dat Dijsselbloem een glashelder concept heeft gepresenteerd, waarin volledig rekening wordt gehouden,met wat de kleine spaarder wil. Wat Dijsselbloem heeft gedaan, is gewoon hartstikke moedig!
  Hij zorgt er voor dat dat glibberige bankentuig eindelijk haar misbruikte macht inlevert en zelf opdraait voor de fouten, die ze zelf maakten.
  Voor het eerst blijft de belastingbetaler voor dat tuig buiten schot en zo hoort het ook!

 4. Het veruit grootste probleem waarmee NL wordt geconfronteerd is de EU. Deze EU met zijn gemeenschappelijke munt is er door multinationals en banken via de politiek doorgedrukt (overigens: de lobbyisten spelen nog steeds een onacceptabele rol). De gemeenschappelijke euro maakte het nodig om verregaande afspraken te maken die van nature aanwezige devaluatie van een munt onmogelijk maakten. Vanaf het begin is gewaarschuwd door economen voor die gemeenschappelijke euro als zijnde veel te vroeg en met te weinig controle instrumenten. En bovenal niet deomcratisch. Nu de EU een complete mislukking is geworden mogen de burgers van de Noordelijke landen (niet de bedrijven en ook niet de banken) de schade betalen voor iets waarom zij nooit hebben gevraagd en bovendien waarover zij negatief hebben gestemd (referendum).
  Het is opvallend dat de media zwijgen als het graf over wat er werkelijk aan de hand is. Ook dat is een veeg teken.
  Het zou de politiek sieren wanneer zij openlijk hun fouten toegaven en openlijk hun excuses maakten voor deze grote fouten. Ook dat openlijk gesproken wordt over hoe nu verder te gaan. Er staan heel grote belangen van burgers op het spel.
  Het gaat niet aan dat overheden zomaar het geld van haar burgers in het buitenland rondstrooien of garantiestellingen aangaan.
  Het is nu aan de burgers zich grondig te informeren en van zich te laten horen bij de politici die geacht worden hun te vertegenwoordigen.

 5. Velen hebben al een genadeklap gekregen. Voor die mensen is alle hoop reeds vervlogen. Een vogel die moedwillig vleugellam is gemaakt om te kunnen ontsnappen, “het zogenaamde leewieken” zal voor de rest van z’n leven gekooid en dicht op de grond moeten leven. Afhankelijk gemaakt voor een bakkie voer en water. Is tie gelijk een makkelijke prooi voor de roofdieren. Ik heb altijd geleerd dat de sterken in een samenleving het opnemen voor de zwakkeren. Voor de werkenden gloort er gelukkig enigzins hoop nu de jongeren van de vakbonden zich gaan verenigen. Dat is slecht nieuws voor werkgevers en kabinet want die waren al hard op weg om ook de vakbonden monddood te maken. Wanneer je zo het verloop rondom het ontslagrecht kritisch bekijkt dan hebben onze vakbonden weinig in de pap te brokkelen gehad. Het zou zo maar kunnen dar er over, pak ‘m beet, 20 tot 25 jaar geen vakbonden meer zullen zijn. Zijn we weer een paar eeuwen terug in de tijd geworpen. Uitbuiting door de “sterke gewortelde” werkgevers en letterlijk moeten vechten voor ‘n job. Tweehonderd man voor de poort en ronselaars die er slechts een tiental voor een hongerloontje tussenuit mogen plukken.

 6. Cor, helaas heb je gelijk! Ik denk ook dat naarmate de crisis verergert, men zich ook niet meer bezighoudt met bijzaken omdat nu “overleven” steeds meer prioriteit krijgt.Ook heeft men het vertrouwen verloren dat hierin verandering zal komen!
  Men wacht gelaten op de genadeklap….

 7. In hoeverre de medemens reeds is lamgeslagen of erger nog ongeïnteresseerd is in wat hem overkomt is overduidelijk te zien aan het geringe aantal reacties dat wordt gegeven. Veel te weinig tot geen! Dat men geen vertrouwen meer heeft in de toekomst is niet verwonderlijk, maar dat ze klakkeloos belangrijke informatie terzijde schuiven is een zorgelijke ontwikkeling. Zelfs primitieve volkeren nemen anno 2012 de tam tam ter hand om boodschappen door te geven of om anderen te laten weten dat er een groot gevaar dreigt. Hoe diep kan men in slaap zijn!

 8. De meeste Nederlanders hebben Realofobie; angst voor de realiteit!
  De PVV is een visionaire partij met een onaangename] boodschap. Op 12 september 2012 bleek dat de meeste burgers de voorkeur geven aan een aangename leugen.
  De eurocraten en machthebbers wrijven tevreden in de handen. Ondanks de mogelijkheid jezelf via internet breed te informeren, blijkt het nog steeds een fluitje van een cent om de meerderheid van het klootjesvolk in alle lagen van de bevolking te bedonderen. De eeuwenoude strategie van het inboezemen van angst, werkt nog altijd feilloos. Als bange schaapjes hebben de Nederlanders zich door de hoeder en zijn honden naar ‘het veilige midden’ laten drijven. Duidelijk niet beseffend, dat juist dat midden, het extremisme vertegenwoordigt.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/realofobie-angst-voor-de-realiteit

 9. Wilders:
  ‘Dit kabinet pakt de hardwerkende Nederlander, om in VVD-termen te spreken, en alle ouderen. Zeker ook de ouderen met een aanvullend pensioen. Die gaan er volgens het Nibud 10 procent op achteruit. Wat het kabinet fout doet, is dat ze bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, maar dat ze niet de lasten verlagen. Dan moeten wij dat maar repareren.’
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3351394/2012/11/21/Wilders-Haal-in-Brussel-miljard-extra-voor-ouderen.dhtml

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.