Guy Fawkes stelde vast, dat in aanloop van het ESM debat, er op bijna alle sites van de politieke partijen, niet gerept wordt over het ESM. Gewoon ontkennen en er ff doorheen jassen dachten ze. Guy fawkes stuurde een zeikerig mailtje naar onder ander de VVD.
Deze partij nam in elk geval als enige nog de moeite om hier op te reageren.

Oorspronkelijk e-mailbericht aan de VVD ————————
Bizar dat jullie standpunt omtrent de ESM nergens staat vermeld. Of misschien laf. Mischien wel huigelachtig schoftig. Bah ik hoop dat jullie veel leden en stemmen verliezen.

Reply van de VVD :
Geachte heer Fawkes,

Hartelijk dank voor uw bericht aan de VVD Tweede Kamerfractie. We waarderen het dat u de moeite heeft genomen om uw gedachten met ons te delen en stellen altijd prijs op signalen uit de samenleving. Vanwege de enorme hoeveelheid e-mails die wij dagelijks ontvangen zijn wij helaas niet eerder in de gelegenheid geweest om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor onze excuses.

Uw zorgen over het steunfonds in de vorm van het Europees Stabiliteits Mechanisme zijn begrijpelijk. Immers moeten wij flink de broekriem aanhalen in eigen land om andere landen te helpen die er zelf een potje van hebben gemaakt. Waar deze situatie echter wringt, is dat de VVD wel vindt dat dit noodfonds in ons eigen belang is.
Het is immers een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat de financiele brand niet overslaat naar Nederland. Graag wil ik dan ook benadrukken dat de VVD niet vindt dat landen hier vrijblijvend gebruik van kunnen maken. Het is een bedrag dat wordt verstrekt aan landen om hun eigen financiële situatie op orde te krijgen, op de lange termijn. Ook in het belang van Nederland. Om ervoor te zorgen dat dit juist géén bodemloze put wordt waar eindeloos geld in gepompt wordt, hebben wij bedongen dat er zeer strikte voorwaarden worden gesteld aan deze hulp. Zo komen de landen die van dit geld gebruik maken onder curatele te staan, waarbij zij gehouden worden aan maatregelen die op zowel korte als lange termijn orde op zaken stellen. Als landen zich niet aan deze regels houden, volgens automatisch sancties. Het is daarom geen optie voor de landen om op dezelfde voet verder te gaan, waarmee het een stuk onwaarschijnlijker wordt dat ze in de toekomst nogmaals een beroep op het ESM moeten doen. Tevens is een voorwaarde van de noodhulp dat landen als het ware de zalmnorm in hun wetten verankeren. Het betreft voor Nederland een eenmalig bedrag van 4,6 miljard euro. De overige 35,5 miljard euro maken we niet over, maar daarvoor staan we garant. Dit is een lening, waarover wij rente ontvangen.

Het noodfonds is absoluut noodzakelijk om ons eigen spaargeld, onze eigen pensioenen, onze eigen bedrijven en onze eigen economie te beschermen. Natuurlijk zijn wij het met u eens dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en dus ook zijn eigen problemen moet oplossen. Helaas is de situatie nu zo dat de problemen van andere landen ook onze problemen worden door onze onderlinge verwevenheid. Als we twee jaar geleden niet hadden ingegrepen in Griekenland, hadden we wellicht ons spaar- en pensioengeld nooit meer terug gezien, omdat financiële instellingen hebben belegd in die probleemlanden of omdat financiële instellingen zouden zijn meegetrokken in een domino effect van omvallende instellingen. Het is dus in ons eigen belang om die landen te helpen, ook al hadden ook wij liever gehad dat dit niet nodig was geweest. Nu is het zaak te kijken naar hoe we dit constructief kunnen oplossen. We leven immers niet op een eilandje. Onze banken en pensioenfondsen hebben grote belangen in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje. Bovendien is Nederland een handelsland. Een groot deel van deze handel drijven we met andere eurolanden. Als zij in de problemen komen, lijdt onze export naar die landen daaronder en voelen wij dat rechtstreeks in onze portemonnee.

Het noodfonds is een afspraak tussen de 17 eurolanden. Het staat dus los van de Europese Unie. Brussel gaat hier niet over en de EU krijgt op geen enkele manier meer macht. Nederland behoudt, een enkele uitzondering daargelaten, zeggenschap over hoe dit geld wordt uitgegeven en kan ook in de toekomst gewoon op de rem trappen. Bij belangrijke beslissingen moeten alle landen het eens zijn, anders gebeurt er niets. Dat betekent dus dat er niets zonder ons over ons kan worden besloten. De Tweede Kamer had, heeft en houdt het laatste woord. De enige uitzondering is als een land accuut moet worden geholpen. Bijvoorbeeld in het extreme geval dat het een dag later bankroet dreigt te gaan. De reden is dat er dan geen tijd te verliezen is. Het besluit wordt dan met 85% van de stemmen genomen, waarbij Nederland inderdaad niet voldoende stemrecht heeft voor een veto. Dit zou echter alleen het geval zijn als alle landen (dus bijvoorbeeld ook Duitsland en Finland, andere landen met een sterke economie) het eens zijn, behalve Nederland. Wat nu nodig is om ons te wapenen tegen financiele rampspoed is een daadkrachtig instrument, geen oeverloos overlegorgaan.

We hebben als Nederland namelijk ontzettend veel profijt van de Europese Unie. De nadruk ligt nu begrijpelijkerwijs op de problemen, maar voor Nederland is er ook veel goeds uit deze samenwerking gekomen. Volgens de VVD is de interne markt de grootste meerwaarde van de EU. Dit brengt ons welvaart en bevoordeelt bij uitstek Nederland als handelsland. Deze interne markt zorgt voor banen en economische groei. Dankzij de interne markt kunnen Nederlandse bedrijven door heel Europa geld verdienen. Aan deze interne markt danken we 5,5% van ons bbp. Dat is meer dan 30 miljard euro per jaar, ofwel een 1800 euro per inwoner per jaar. In Nederland is 18% van de export en 12% van de import te danken aan de interne markt. In deze markt zit nog veel groei, volgens berekeningen van het CPB kan de goederenhandel van Nederland als gevolg van de interne markt op de langere termijn oplopen tot 15% van het bbp. De dienstenhandel kan daar nog eens 3% aan toevoegen. Volgens Brits onderzoek verdient de Europese economie ieder jaar 600 miljard euro extra door de interne markt. Nederland lukt het al eeuwen om met handel meer te presteren dan men van ons als klein land zou verwachten. Vroeger moesten we met de vloot op zee vechten om onze spullen over de wereld te kunnen verkopen. Nu hebben we daar afspraken voor binnen de EU. Dat scheelt een hoop gedoe.

Het is in ons eigen belang om door te gaan met de Europese Unie. De Europese Commissie stelt dat het afronden van bestaande onderhandelingen over handelsverdragen meer dan 0,5% groei zou betekenen voor het Europese bnp. Verdieping van bestaande verdragen zou deze groei boven de 1% doen komen (126 miljard euro). Hier profiteren de handelslanden als Nederland het meest van. Zo wordt het gemakkelijk om onze groenten en fruit, maar ook dvd-spelers over de hele wereld te verkopen. Dit schept vervolgens weer banen. 7,2% van de Europese werkgelegenheid is afhankelijk van export. Indirect is dit zelf 18%.

We kunnen onze kop niet in het zand steken en maar hopen dat de crisis vanzelf wel overwaait. Niets doen is gewoon geen optie. Daarom steunen we het noodfonds in deze vorm. Het is op dit moment de beste manier om onze economie, onze banen, ons spaartegoed en onze pensioenen veilig te stellen. het noodfonds is dus in onze eigen landsbelang.

Met vriendelijke groet,

Mirelle Gerver
VVD Voorlichting

2 thoughts on “Politieke partijen repten niet over de ESM op hun websites.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.