Maar vooral de partijleiding

In de Volkskrant van 2 mei lees ik dat de PvdA de Dag van de Arbeid en vooral haar 65 jarig bestaan vierden.
De Voorzitter zegt dat de PvdA een partij is waar iedereen die politiek onderdak zoekt welkom is.
Job Cohen sprak in zijn speech over solidariteit tussen rijk en arm.
Ik zie hem op een foto met Wim Kok en Wouter Bos.
Met weerzin kijk ik naar hun lachende gezichten.
De PvdA schrijft ons voor dat we solidair moeten zijn en beoordeelt het huidige kabinet op dat punt.
Ik kan me daarin goed vinden, maar toch voel ik aversie als woordvoerders van de PvdA anderen de les lezen, de maat nemen, als het gaat om rechtvaardige verdeling van inkomen, solidariteit en bescherming van zwakkeren in de samenleving.
Kok en de Waal associeer ik met ons verziekte bancaire systeem waarin exorbitante salarissen en bonussen worden uitgekeerd, waarin op onverantwoorde wijze met geld van anderen is gerommeld, waardoor de samenleving, en vooral de zwakkeren, geconfronteerd werden met een finaciele crisis.

Bos zadelde ons op met een kabinetscrisis en vertrok uit de politiek om vervolgens voor een torenhoog salaris in de financiele sector te gaan werken.
Het was Bos die sprak over de balkenendenorm.
Mensen mochten niet meer verdienen dan het salaris vande minister-president.
Een sympathieke gedachte, maar woorden met deze strekking uit de mond van dit soort mensen roept enkel verontwaardiging, boorheid en hoon op.
Grote bijeenkomsten van de PvdA worden afgesloten met het zingen van de internationale, een lied dat geassocieerd moet worde met het socialisme, een beweging gericht op het verbeteren van de positie van met name de arbeidersklasse.
Het gaat om gelijkheid van mensen en om een rechtvaardige verdeling van inkomen, en later ook van kennis en macht.
Ik denk dat mensen als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Drees, en ook den Uyl zich in hun graf omdraaien.
Prominente leden van nu preken over sociale thema’s, maar kunnen zelf op geen enkele wijze als voorbeeld gesteld worden.
-Cohen, Kok, Bos en de Waal, en vele andere PvdA’ers, die de schoen van hebzucht past, u bent niet meer geloofwaardig, Ubent het contact met uw achterban,de arbeidersklasse, al lang kwijt.
Zonder gene veroordeelt U mensen die op de PVV stemmen, veroordeelt U Wilders, noemt U het kabinet assosiaal, vertelt U anderen hoe zij zich dienen te gedragen.
Dat noem ik arrogant.
Bij de kamerverkiezingen van 2010 heb ik folders voor mijn partij, D66, uitgedeeld.
Ik was onder de indruk van de afkeer voor de politiek, die veel mensen ventileerden.
Het woord graaierswerd daar bij veel gebruikt.
Ik kon hun niet meer dan gelijk geven,ik probeerde hen wel te overtuigen van het belang van stemmen, maar ik durfde ze niet over te halen om op mijn partij te stemmen, omdat ik, helaas ook bij D66, hebzucht en gebrek aan intrspectie waarneem.
Een troost wellicht voor de PvdA.
Het siert mensen die zich schuldig maken aan dit soort gedrag als zij in alle bescheidenheid zwijgen, zeker als het om anderen gaat, en het siert hen nog meer als zij voor zichzelf de enige juiste politieke ci=onsequentie trekken.
Opstappen!!!!
De tijd dat ik de PvdA met een jubileum feliciteerde, is zeer ver weg, en komt naar alle waarschijlijkheid ook nooit meer terug.

Hans van den Heuvel, Heerlen.

Dit stukje trouwe lezers van ikbeneenbeetjeboos.nl wilde ik u niet onthouden.
Hans v.d. Heuvel heeft natuurlijk helemaal gelijk met zijn stukje .

1 thought on “PvdA is partij van de hebzucht

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.