VRAAG:
Willen jullie mij eens vertellen wat Alexander heeft besproken bij de Bilderberg conferentie.
Hij begint zich wel heel raar en ondemocratisch te gedragen.

ANTWOORD:

Geachte redactie,

Hartelijk dank voor uw bericht aan D66.

Alexander Pechtold heeft van het organiserend comitee van de Bilderbergconferentie, waar ook de Nederlander Victor Halberstadt deel van uitmaakt, een uitnodiging ontvangen. Op de conferentie wordt over vele onderwerpen gesproken, waaronder de financiele crisis, trans-Atlantische betrekkingen en andere internationale vraagstukken. Dhr. Pechtold was bijzonder geinteresseerd in vraagstukken omtrent economische groei, omdat hij het van groot belang vindt dat we Nederland weer vooruit brengen, en economische groei is daartoe een belangrijke motor. Dhr. Pechtold heeft vooral geluisterd naar en gesproken met economen, wetenschappers, journalisten en politici.

Hopende u hiermee te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

============================

Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
e-mail: d66@tweedekamer.nl

internet: www.d66.nl

===========================
Van: redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl [mailto:redactie@ikbeneenbeetjeboos.nl]
Verzonden: Sunday, June 24, 2012 3:31 PM
Aan: Landelijk Service Centrum
Onderwerp: Bilderberg

1 thought on “Reactie op email aan tweede kamerfractie D66

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.