rechtbank

We hebben in ons land twee rechtsstromen: het civiele recht en het veel omvangrijker strafrecht.
Over de rechtsgang binnen het civiele recht horen we nagenoeg niets, omdat daar als vanouds geldt: “wie procedeert om een koe, die legt er een op toe”!
Het is dan ook geen wonder, dat hoger beroep in deze rechtsstroom opvallend minder vaak voor komt, omdat dit voor een gemiddelde individu onbetaalbaar is, tenzij er – op grond van onvermogen – tegen gereduceerde kosten mag worden geprocedeerd!

Bij het strafrecht ligt dat heel anders. Binnen deze rechtsstroom is juridische bijstand in principe gratis, waardoor de financiële drempel voor criminele gedaagden, zoals binnen het civiele recht wordt aangetroffen, volledig ontbreekt.
Binnen het strafrecht lijkt het er daarom sterk op dat “hoger beroep” een haast, als vanzelfsprekende, volgende gratis procedure-stap is. Een stap, die vaak eerder in het belang van het honorarium van de advocaat, dan van de veroordeelde is. Als direct gevolg daarvan moeten veel te veel processen ook dubbel worden gevoerd, kosten die processen de belastingbetaler ook minstens dubbel zoveel geld en wordt de rechterlijke macht daardoor minstens dubbel zo zwaar belast.
Het is dan ook geen wonder, dat de Rechterlijke Macht met enige regelmaat klaagt over haar werkdruk, zonder zich overigens te realiseren, dat dit eveneens en onverkort geldt voor het Openbaar Ministerie, maar daarbij heeft de rechter weer geen belang.

Opheffen van dat – haast als vanzelfsprekende – “Hoger Beroep” levert de overheid daarom – structureel aanzienlijke – kostenbesparingen op en dat zal bij de Rechterlijke Macht ook tot aanmerkelijke werkdrukvermindering gaan leiden.
Tenslotte zullen deze – al hebben overheid en politiek daar nooit oog voor(!) – voor de belastingbetaler tot belastingverlaging moeten leiden.

Tenslotte, de rechtszekerheid wordt met de opheffing van “Hoger Beroep” geen geweld aangedaan, omdat het recht van
cassatie bij de Hoge Raad onverminderd in stand blijft.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.