Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Rente en commissies hebben geen dekking in het huidige geldsysteem. Dit is in werkelijkheid geen geldsysteem, maar een schuldenfabriek. De tekortkomingen van dit systeem zijn voor enkele eeuwen verhuld door successievelijk steeds grotere kredieten te verstrekken. Hierdoor waren de latere kredieten opgeteld telkens groter dan die daarvoor. Dit verschil, voor het gemak Delta Kredieten te noemen, heeft de middelen verschaft om de hoofdsom, rente en commissies voor de oudere kredieten af te betalen met het geld geschapen door de jongere kredieten.
Dus Delta Kredieten was economie breed tot september 2008 positief. Maar sinds september 2008 zijn de banken gedwongen hun eigen vermogen te versterken en dus hebben de banken hun kredietverstrekking structureel moeten minderen. Sinds ruim 4,5 jaar is de Delta Kredieten negatief.
Afgezien van hypotheken, de meeste kredieten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. We komen nu in de laatste maanden van een 5 jaar gemiddelde krediet periode (begonnen in september 2008) en er is structureel niet genoeg liquiditeit geschapen om de oude – in aflossing zijnde – kredieten te vervangen. De economie wordt zo uitgedroogd van liquiditeit. Een eerste zware golf onaflosbare kredieten dienen tussen nu en eind september zich te melden (lees een ongekend golf faillissementen).
Een zeer vervelend bijkomend effect van de liquiditeitstekorten is een abrupte daling van de omzetsnelheid: men stelt elke aankoop zo lang mogelijk uit dankzij de onzekerheid. De onverwachte daling van de omzetsnelheid verergert de problemen die primair ontstaan zijn door de verminderde kredietverlening. Dit creëert een desastreuze, onbeheersbare dynamiek van de krimp.
Het blijkt dat beleidsmakers voortdurend de schuldenfabriek niet willen of niet kunnen begrijpen, ze begrijpen het geldcreatie-geldvernietiging circuit niet voldoende om deze dynamiek te anticiperen. De dynamiek doet de krimp behoorlijk versnellen en zal velen verrassen. Het geldsysteem is mathematisch onhoudbaar, de kredietverlening daalt voortdurend en de schade die de fysieke economie nu per tijdseenheid incasseert is zo groot dat later tijdens een eventueel herstel een meervoud in tijd zal vergen om uit deze ongekende dip terug te klimmen.

= = =

De schuldenfabriek heet MONETARISME

Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de speculanten ruim 25%).
Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
• De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
• Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

= = =

Beste bewindslieden,

begrijp eerst het mechanisme dat de economie met liquiditeit irrigeert om een realistische verwachting over de “groei” te kunnen formuleren. Het is uw verantwoordelijkheid om de schuldenfabriek te begrijpen. “Een nieuwe auto kopen, een huis kopen” schept geen liquiditeit. Alles wat zulke aankopen doen is alleen schuiven met de bestaande schulden en lossen absoluut niets op. We hebben immers meer schuld dan geld in het “systeem” en het geld dat er nog is smelt als een boterklomp op een hete plaat. Er bestaan geen “instrumenten” of “munitie” voor dit probleem: het systeem zelf is het probleem en dient z.s.m. vervangen te worden.

Beste heer Knot,

wij vragen u om nu, per direct en zonder excuus of uitstel over te gaan op een geldsysteem van SOEVEREINE MUNT .
Begrijpt u het niet waarom? Ontslag nemen.
begrijpt u het wel maar wordt u tegengehouden of gechanteerd? Openbaar aangifte doen.
Blijft u zo doorgaan? Dit is dan hoogverraad, U verpatst de toekomst van onze kinderen aan de financiële maffia. Genoeg is genoeg.

= = =

Iedereen, indien met de inhoud eens, mag mijn teksten overnemen op voorwaarde dat ook de vrije overname doorgegeven wordt.

2 thoughts on “Verwacht ongekend veel faillissementen tussen maart en september 2013!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.