Woordenboek

Iedereen moet in ons land nog steeds behoorlijk Nederlands leren. Dat geldt ook voor de mensen, die naar ons land emigreren: daartoe is iedereen wettelijk verplicht!
Tegen die achtergrond is het dan eigenlijk belachelijk, dat Nederlandse personeelsadvertenties steeds vaker in het Engels verschijnen en dat functies binnen Nederlandse bedrijven steeds vaker een Engelse benaming krijgen.
Ook de reclame industrie gaat steeds vaker over tot Angelsaksisch gebrabbel. Onze publieke omroep tenslotte, brabbelt er in haar uitzendingen ook steeds lustiger in het Angelsaksisch op los. Daarbij valt elke keer weer op, dat dit Angelsaksische gekeuvel nauwelijks functioneel is, terwijl deze omroep de kritiek op buitenissigheden altijd afdoet met de dooddoener, dat de omstreden gebeurtenissen  functioneel waren.
Desondanks is er nog steeds geen overheid, die enige moeite neemt om onze taal tegen dit illegaal ondergraven daarvan te beschermen en de Angelsaksische infiltraties terug te dringen.
Waarom heet de aloude “Opruiming” tegenwoordig vrijwel overal Sale?
Waarom wordt een “Vertegenwoordiger” al decennia’s lang “Sales Manager” genoemd?
Waarom is het tegenwoordig altijd “Sale”?
Waarom heet een “Tafel” bij de omroep altijd “Desk”?
Het Engels kent geen onderscheid in “U” en “jij” onze taal wel!
Desondanks wordt er in ons land – grootschalig – op los getutoyeerd, terwijl dat in de, ons omringende, landen gewoon niet plaatsvindt.
Nederland en België kennen sinds 1954 een officiële Woordenlijst Nederlandse Taal, maar de Nederlandse overheid lijkt – ook al ten aanzien hiervan – niet te handhaven!
Ook vanuit de literaire hoek horen we hierover nauwelijks enige kritiek.
We kunnen ons zo langzamerhand gaan afvragen, waarom onze kinderen onze taal nog moeten leren, terwijl iedereen kan vaststellen, dat het bedrijfsleven er veel te veel aan doet, om het Nederlands “de nek om te draaien” en ons op deze wijze een belangrijk cultuurgoed af te nemen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.