Roverheid
Ik ben volledig afgeknapt op de kabinetsargumenten, om ons gepensioneerden, dubbel en meer te pakken, als ik zie wat hier allemaal wordt gedoogd en hoe hier door de overheid wordt gediscrimineerd.

Het begon destijds al met de pensioenroof door de overheid bij ons ABP.
1. Wij spaarden/sparen nog steeds eerst, voordat wij wat kochten/kopen.
2. Wij kenden geen tophypotheken, maar kregen ten hoogste 70%!
3. Wij hebben knettergek hoge hypotheekrentes van 12,5%(!) moeten betalen.
4. Nu wordt er door “rupsje nooit genoeg” al gepiept bij 4,5%!
5. Wij hebben nog steeds geen tophypotheken!!!
6. Wij namen voor gebruiksgoederen nooit een voorschot op de toekomst.
7. Wij gingen eerst sparen, dan pas kopen en bleven daardoor, met twee benen, stevig op de grond.
8. Wij hadden en willen geen geleasde, peperdure “asobakken”.
9. Wij kochten pas een auto, als we deze zelf(!) konden betalen.
10. Wij kenden een leerplicht tot 16 jaar, dus wij werkten langer, harder en meer, dan de zeepbelgeneraties van nu.
11. Wij betaalden als eersten, en zonder gezeur, AOW premie ten behoeve van het inkomen voor de eerste “Drees-trekkers”.
12. Wij waren juist blij, dat die mensen eindelijk een staatspensioen kregen.
13. Wij deden dat van onze lage inkomens in een samenleving, die nog maar nauwelijks van de oorlogsschade was bekomen.
14. Wij hebben niet aan de huidige Zeepbel economie meegewerkt en hebben deze evenmin met ONS gedrag veroorzaakt.
15. Desondanks worden wij nu wel dubbel afgerekend op het wangedrag van de generaties, die van ons juist een gespreid bedje kregen!
16. Als dank daarvoor worden wij nu als parasieten gezien en mis/behandeld.
17. De bankrovers van nu worden nog steeds en niet terecht- door de politiek afgeschermd, terwijl zij door justitie vervolgd hadden moeten worden.
18. Deze bankrovers en bankverzekeraars hebben ons immers beroofd van ons aanvullende pensioenvoorzieningen, in de vorm van koopsompolissen en andere doortrapte “spaar”producten, want die zijn nu niets meer waard.
19. De fiscus heeft ons daar destijds wel voor belast, in de periode, dat ze waardevol leken: maar eerlijk corrigeren is er bij deze rotdienst niet bij.
20. Wij moeten dat arrogante banken/verzekeringstuig zelfs en nog steeds met ons belastinggeld ondersteunen, terwijl wij nog steeds door hen worden belazerd.
21. Dat tuig heeft tot dusverre zelfs de woordjes “bedankt en sorry” niet eens over hun glibberige, zelfvoldane lippen kunnen krijgen.
22. Dat tuig, dat nog niet eens de “eigen broek kan ophouden”, durft anno 2013 nog steeds hun klanten onbeschaamd als onder curatele gestelden te mishandelen!!!
23. Dan heb ik het over tuig, dat niet eens behoorlijk met (andermans) geld kan omgaan, gelet op hun wanbeleid ten aanzien van overbodige, onverkoopbare- en niet verhuurbare statusgebouwen, terwijl ze de huizenkoper keihard in de kou zetten.
24. Waarom wordt dat tuig nog steeds door de politiek en door justitie met rust gelaten?
25. Daarnaast hebben we een discriminerende fiscus, die zelfs een vrijplaatsenbeleid heeft geformuleerd en dat ook uitvoert, tezamen met de expat-verwennerij en andere, ons nog onbekende discriminatoire misstanden.
26. Een net mens wordt hier tot op het “bot uitgebeend” en wordt door glibberige, hooghartige fiscus onbeschaamd als een snotneus behandeld.
27. Waarom staat er in de fiscale spam bijvoorbeeld nog steeds geen aanhef en onderschrift, waaruit het respect voor de geadresseerde staatssponsor blijkt?
28. Daarnaast hebben we hier nog een uiterst criminele, wel uitstekend draaiende bedrijfstak: de gedoogde drugs branche.
29. Een branche, waarvoor de overheid haar deuren naar de criminaliteit wagenwijd open zette voor de productie van hash en bevoorrading van coffeeshops.
30. Een branche, die ook al fiscaal wordt bevoorrecht, want zij hoeft geen inkoopfacturen te tonen, terwijl elke andere ondernemer dat wel moet.
31. Waarom kennen we geen drugsaccijns, terwijl we voor onze legale genotsmiddelen wel “tot op het bot worden uitgebeend”?
32. Waarom hebben de bezuinigers daar geen oog voor? Zijn die belangen dan inmiddels parlementair zo verstrengeld, dat er “geen weg terug” meer is?

Ik heb mijn buik meer dan vol van de vertoning, die politici democratie durven noemen.
Wij moeten gewoon in de bananenrepubliek Nederland zien te overleven!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.