De gevolgen van de laatste accijnsverhogingen maken keihard duidelijk, dat de belastingkraan al veel te lang, te ver open staat. De tolerantiegrens is bereikt, want de automobilist is niet meer bereid om nog meer te betalen.
Deze staats”melkkoe” is het “spuugzat” om – sinds mensenheugenis – hier voor brandstof veel meer te moeten betalen dan elders in “verenigd”
Europa. Onze, fiscaal doorgedraaide, overheid krijgt daarom eindelijk “het lid op de neus”.
Misschien dat ze nu ook door krijgt, dat ze de fiscale grens van de belastingbetaler al veel te lang schaamteloos heeft geterroriseerd.
Deze overheid geeft al vele decennia lang zelf veel te veel geld uit aan veel te lang-, slecht georganiseerde- en dubieuze prestige projecten als o.a. de Betuwelijn, de Schiphol tunnel, de samenvoeging van personeelsadministraties van 8 ministeries, de samenvoeging logistiek krijgsmachtonderdelen, automatisering belastingdienst, koppeling gegevens UWV + Belastingdienst, C 2000 en de HSL lijnen.
Het zijn allemaal projecten, waar corruptie hoogtij moet hebben gevierd, gelet op de structurele, altijd weer absurde budgetoverschrijdingen, die daar jarenlang in stilte werden geaccepteerd, in plaats van gecorrigeerd! Zo gaat dat vrijwel altijd met alle overheidsprojecten, die met ONS belastinggeld moeten worden gefinancierd.
Het wordt gewoon heel hoog tijd, dat deze arrogante overheid eindelijk eens “in haar eigen vlees gaat snijden”, in plaats van daar alleen maar wat over te “kakelen”! Dit bestuursapparaat gaat alleen maar steeds meer kosten, omdat haar bureaucratie een onaantastbare positie lijkt te hebben verworven.
Ik voorzie daarom, dat onze samenleving dit wanbeleid steeds meer met Burgerlijke Ongehoorzaamheid zal gaan corrigeren.
Tot dusverre is het nog steeds die belastingbetaler, die solidair moet zijn met een samenleving, waarbinnen er al heel lang geen betrouwbare financiële sector meer bestaat, die wel nog steeds door een, even onbetrouwbare, overheid wordt afgeschermd!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.