De Haagse rovers schuiven steeds meer taken af naar lagere overheden. Ondanks haar eigen taak-afslanking blijven zij steeds meer bij ons weg roven en de lokale overheden hebben die trucs ook al gezien en die weg inmiddels ook al gevonden. Deze laffe overheid beloofde ons van alles, maar trok nog nooit eens een stevige stofkam door haar eigen, doodzieke, organisatie! We lezen vrijwel dagelijks over grootschalig Haags gestuntel met ONS kostbare belastinggeld en het gebrek aan behoorlijke beheer op haar ministeries, getuige de onafgebroken stroom schandalen, die over ons heen kwam en blijft komen!

We mogen nooit vergeten, dat wij, bij de introductie van de Euro, door een onbetrouwbare overheid, in een innige samenwerking met de maffia-banken, doelbewust werden opgelicht met een doortrapte strategie van te lage wisselkoers voor ons inkomen en onze spaartegoeden. Daarom adviseerde de overheid ons destijds bedrieglijk om de prijzen niet naar guldens om te rekenen: dan zouden we immers direct merken, hoe we werden belazerd.
We moeten ons ook realiseren, dat iedereen daar, tot op de dag van vandaag, nog steeds heel veel last van heeft en dat blijft ook zo!
Direct na deze doortrapte wisseltruc van overheid, in nauwe samenwerking met de maffia-banken, sloot ook het bedrijfsleven aan met de grote truc: de omwisseling van Guldenteken in Euroteken, zonder de bedragen te corrigeren, waardoor de prijzen royaal verdubbelden!
Onze inkomens daarentegen, werden gelijktijding royaal gehalveerd en ook dat merken we tot op de dag van vandaag bij elke betaling, die we doen.
Naast de steeds maar stijgende prijzen merken we ook voortdurend, dat de kwaliteit van de geleverde tegenprestaties achteruit tuimelt.
Een recent voorbeeld zien we bij de zorgverzekeringen, waarvoor we steeds meer moeten betalen, waarvoor we steeds minder geboden krijgen en er steeds minder wordt vergoed, omdat de eigen bijdrage elk jaar wordt verhoogd.

Dat alles gaat maar straffeloos door, terwijl de netto inkomens alleen maar dalen, als direct gevolg van ongelimiteerde, fiscale overheidswaanzin! Nu hoorden we weer dat het vakantiegeld hoger wordt belast, maar dat het maandelijkse netto inkomen wordt verhoogd. Noemde deze zelfde overheid datzelfde niet “rondpompen van geld”?
Het is daarom volstrekt ongeloofwaardig dat we er netto op vooruit zullen gaan en dat geloven we natuurlijk ook niet, want deze overheid neemt altijd en alleen maar: zij geeft nooit iets!

De Haagse politiek blijkt, wat dat betreft, al net zo bedrieglijk als de banken- en verzekeringsmaffia, waar ze blijkbaar zo innig mee verbonden is. We kunnen daarom hier helemaal niemand meer vertrouwen!

Het zou mij, tegen die achtergrond, niet eens verbazen, als binnen dit huidige, meedogenloze overheidsbeleid, de pil van Drion al klaar ligt voor degenen, die deze fiscale dictatuur financieel niet meer aan kunnen.
Dat is òns Nederland nu ten voeten uit!

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.