Zalm

We zagen al banken die omvielen. We zien nog steeds hogere werkloosheidscijfers, we zien de waardevermindering van onze bezittingen en we vinden steeds minder geld op onze bankrekening om te kunnen uitgeven.
Desondanks “kraait” onze onbetrouwbare overheid bij voortduring, dat we meer geld moeten uitgeven, terwijl zij zelf vervolgens al het mogelijke doet om, wat ze ons voor herstel van onze koopkracht met de linkerhand geeft, fiscaal direct daarna weer met de rechterhand af te nemen.

We ondergaan deze misère inmiddels al weer zo’n vijf jaar en blijkt dan zo’n typisch moment te moeten zijn, waarop men meent de stand van zaken te moeten opmaken. We merken dat ook aan de oplichters van toen, die zichzelf voortdurend, en tevergeefs, als eerlijk proberen te profileren, terwijl wij wel beter weten!
Dat is dan ook zo’n moment, waarop we allerlei deskundigen over elkaar heen zien buitelen.
Merkwaardig daarbij is altijd dat degenen, namens wie men zegt te spreken, nimmer door hen werden gehoord.

We zien hen vaststellen, dat de jongeren – tussen de 18 en 34 jaar – het meest vertrouwen in de toekomst hebben. Dat is ook niet zo gek, want die jongeren hebben daar niet eerder ervaring mee opgedaan en missen een betrouwbaar referentiekader. De ouderen daarentegen hebben dat referentiekader juist wèl en zijn daarom uitstekend in staat om te zien hoe elke keer weer het wiel opnieuw wordt uitgevonden en het probleemwiel toch ongecorrigeerd blijft meedraaien!
De veroorzakers van de crisis gaan nog steeds vrijuit en staan al weer handenwrijvend klaar, om de volgende crisis voor te bereiden!
Die, niet gehoorde, 55 plussers worden o.a. geacht somber te zijn over het afbrokkelen van verworvenheden en de, mogelijk verminderde, welstand van hun kinderen.
Waar de meeste deskundigen echter gemakshalve aan voorbij gaan, dat is het feit, dat die 50 plussers een crisis als deze al eerder hebben moeten ondergaan en daar dus ook eerder al de “gepeperde”rekening voor hebben moeten betalen!
Waar zij ook opvallend aan voorbij gaan, dat is het verworven rechtsgevoel van deze 50 plus generatie. Dat rechtsgevoel ontstond al in opbouwfase van ons land, toen we nog een samenleving hadden met eerlijke verzekeraars, eerlijke bankiers, eerlijke nutsbedrijven en een eerlijke overheid, in plaats van de huidige, schaamteloze maffia cultuur, waarin wij allemaal moeten zien te overleven!

Die 50 plussers hebben een uitstekend geheugen en een betrouwbaar referentiekader. Zij zijn daarom goed in staat om beide perioden objectief te kunnen vergelijken: die kennis kan niemand hen afnemen!
Zij laten zich daarom niet verblinden door de waan van de dag. Zij staan juist daarom nog steeds met beide benen, heel stevig, op de grond!

Deze 50 plus generatie ergert zich voornamelijk aan het feit dat de veroorzakers van onze economische malaise nog steeds vrijuit gaan en van hogerhand zelfs lijken te worden afgeschermd, terwijl de slachtoffers van die schaamteloze rovers “in driedeling grijs met krijtstreep”, meer dan volledig aan hun lot worden overgelaten en door de rovers van die financiële sector met hun trucs vervolgens meedogenloos worden “vermorzeld”.

Het is ook geen wonder dat je somber wordt, als er in je eigen land geen betrouwbare bank, geen betrouwbare verzekeraar, geen betrouwbaar telecombedrijf, geen betrouwbaar nutsbedrijf en geen betrouwbare overheid meer bestaat.

Die 50 plussers hebben destijds allemaal nog dat oude- en meer dan bewezen gezegde geleerd: “EENS EEN DIEF = ALTIJD EEN DIEF”!

1 thought on “Eens een dief = altijd een dief!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.