In onze “Bananenrepubliek” Nederland kan nog steeds ongestraft, grootschalig worden gegraaid en gefraudeerd.
Murphy’s Law stelt, dat als dit kan, het dan ook gebeurt. En ja hoor, we zien het ook overal ongegeneerd plaatsvinden!

1. De publieke sector kent haar “zonnekoningen”, met wiens hulp zij haar eigen graf aan het delven is.

2. We zien de, nauwelijks gecorrigeerde, misstanden bij woningcorporaties, gewetenloos veroorzaakt door hun eigen “zonnekoningen”.

3. We zien het in het voetbalentertainment, waar de clubs doelbewust hun eigen graven aan het delven zijn, omdat het merendeel van die voetbalbedrijven “hun eigen broek niet meer kunnen ophouden. Omdat het voortbestaan van die, niet zo eervolle, eredivisie al jaren op het spel staat, worden de lokale overheden voortdurend om ons belastinggeld gechanteerd, om daarmee de “schone schijn” te kunnen blijven ophouden.

4. Binnen de overheid zien we “zonnekoningen” in de gedaante van commissarissen van de Koning, omhoog gevallen topambtenaren en politieke functionarissen als wethouders en gedeputeerden, die het ook niet zo nauw nemen met de geldende moraal.

5. Dan hebben we nog een andere “bodemloze put”, de, altijd maar klagende, zorgsector.
• Ziekenhuizen blijken vorig jaar voor rond 4 miljard(!) euro straffeloos te hebben gefraudeerd en dat is niet nieuw! Het was immers al decennia lang gebruikelijk en bekend(!) dat, indien een patiënt voor 1 dag werd opgenomen, er altijd 2 ligdagen in rekening werden gebracht: voor de dag van komen en voor de dag van gaan, ok al was het een dagopname: probeer dat maar eens bij een arts in een hotel! Dat gaat zo al straffeloos(!) vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw en daar is, gek genoeg, tot dusverre nog nooit(!) enige ophef over geweest.
• Huisartsen, tandartsen, apothekers orthodontisten, psychologen en psychiaters hebben vorig jaar voor ruim 77 miljoen(!) euro straffeloos gefraudeerd.
• Volgend jaar komen onder meer de medische specialisten, ziekenhuizen en fysiotherapeuten aan bod en we mogen aannemen dat de resultaten van dat onderzoek zeker niet zullen afwijken van de, inmiddels al bekende, feiten. Dit zijn nu eenmaal de gevolgen van invoering van doortrapte zorgmanagers en die zie je tegenwoordig overal!
Onbehoorlijk hierbij is, dat de premiebetalers(!) nog steeds schaamteloos door hen wordt verweten, dat uitsluitend zij(!) verantwoordelijk zijn voor de exorbitante kostenstijgingen binnen hun sector. De premiebetalers, die opnieuw van die misstanden de rekening krijgen gepresenteerd in de vorm van steeds hogere premies en maar steeds maar verder “uitgeklede” polissen.

De verzekeraars hebben het, aan het handje van hun eigen managers, ook zelf nadrukkelijk in de hand gewerkt dat er, ongecontroleerd(!), maar raak kon worden gefraudeerd en gedeclareerd: bijvoorbeeld een patiënt, bij wie n.b. 123 tanden en kiezen werden getrokken en waarvoor vervolgens kritiekloos bijna 4000 euro aan de tandarts werd uitbetaald en bijvoorbeeld een huisarts, die op basis van jaren met 5(!) kwartalen declareerde, enz enz.
Dit soort misstanden vinden we als regel alleen maar terug in de moppenrubriek.

De kern van die problemen ligt bij het moment, dat het de zorgverleners werd toegestaan, om buiten de patiënt om(!), rechtstreeks bij de verzekeraars te declareren en weer bij de verzekeraars, die onbetrouwbare declaraties, onder vage argumenten, weer grotendeels rechtstreeks bij de patiënt incasseerden. Sedertdien is “het medische hek hier helemaal van de dam”!
Vanaf die tijd horen de premiebetalers alleen maar een voortdurend geklaag over de, alsmaar stijgende, kosten. Deze, naar nu blijkt, onterechte “klaagzang” gaat als haast vanzelfsprekend gepaard met verwijten naar de premiebetalers, die opnieuw voor de absurde kosten van deze misstanden op moeten draaien.

Desondanks werd er nog nooit(!) hardop geconcludeerd, dat die verwijten ten onrechte zijn en de, daaraan gekoppelde, premiestijgingen en de “striptease” in de polissen eveneens!

5. De gewetenloze “zonnekoningen” van onze criminele banken en -(bank)verzekeraars, hebben onze pensioenreserveringen, die wij een een heel werkzaam leven opbrachten, geroofd, zij hebben de waarde van onze huizen laten dalen, zij laten met die truc huizen “onder water” verdwijnen, zij hebben ook de waarde van onze kapitaalverzekeringen laten “verdampen”, zij hebben onder valse voorwendsels 7 miljoen(!) woekerpolissen verkocht en zij hebben onze guldens doelbewust, in nauwe samenwerking met een doortrapte(!) overheid, bewust tegen een te lage wisselkoers, ingewisseld voor euro’s. Dat kon in de “Bananenrepubliek” Nederland allemaal straffeloos(!) gebeuren, zonder dat de daders daarvoor verantwoording hoefden af te leggen.
We moeten ons hierbij ook realiseren, dat de neveneffecten van die doortrapte wisseltruc nog steeds volop in onze inkomens en onze kosten van levensonderhoud doorwerken. Onze inkomens werden daardoor stiekem verlaagd en de kosten van ons levensonderhoud werden gelijktijdig stiekem verhoogd.
Daarom werden we door een geslepen overheid langdurig geïndoctrineerd, om vooral die euro niet naar de gulden om te rekenen, want dan zouden we immers direct kunnen zien, hoe we werden belazerd.

6. Dan hebben we tenslotte ook nog een falend justitieel apparaat, dat doelbewust de vervolging nalaat van die frauderende “zonnekoningen”, -zorgverleners, -bankiers, -kapitaalverzekeraars en de, in controle op de zorgaanbieders falende, zorgverzekeraars.

Externe bank fraudeurs vervolgt zij wel, maar de doortrapte, criminele interne bank fraudeurs, gaan nog steeds schaamteloos vrijuit, ondanks het feit dat juist zij, gedreven door hun(!) onuitputtelijke hebzucht, onze hele wereldeconomie doelbewust en straffeloos naar de afgrond hebben geduwd: in oorlogstijd “verdienden” zij daarvoor het vuurpeloton: tegenwoordig is die straf schijnheilig vervangen door bonussen!
Ondanks dat alles blijft het in ons parlement, dus onze wetgevende macht, hierover nog steeds oorverdovend stil , maar dat zal wel te wijten zijn aan het feit, dat juist bij die banken en verzekeraars de “parkeerplaatsen” voor uitgerangeerde politici al klaar staan.
Daarom tiert in ons land de klassenjustitie nog steeds welig!

2 thoughts on “Klassenjustitie tiert hier nog steeds welig!

 1. Ondanks het feit, dat we met elkaar al lang vermoeden, dat er heel veel meer mis is en dat er van alles voor ons wordt verzwegen, blijkt uit de Radar uitzending van 23 december 2013, dat de puinhopen nog vele malen groter zijn dan we, diep in ons hart, al durfden geloven.
  De ING graaiers verzetten zich, ondanks deze kennis, desondanks tegen de bonusverlagingen.
  Je moet dat toch maar durven!
  Dat bewijst, dat die meedogenloze graaimentaliteit daar nog volop tiert.
  Het probleem voor ons is, dat wij hier helemaal geen betrouwbare banken meer hebben.
  Dat is heel verontrustend!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.