Ik ben beslist niet tegen diepgaande Europese samenwerking en Europese samenwerking kan ik alleen maar aanmoedigen, mits het op de goede manier gebeurd. Om duidelijk te zijn ben ik mordicus tegen het vasthouden van een totaal failliet economisch model. In 2008 zou eigenlijk heel de piramide die het neoliberalisme tot die tijd heeft gecreëerd gevallen moeten hebben, maar door het inpompen van belastinggeld, het drukken van geld en andere lapmiddelen probeert men dit maar staand te houden. Veelal omdat men bang is voor de gevolgen. Maar door blijven gaan met het pappen en nathouden leidt alleen dat de EU bevolkingen verarmen, de sociale spanningen toenemen en NIETS wordt gedaan aan de problemen. Juist Europa zou een perspectief moeten zijn om tot daadwerkelijke financiële hervormingen te komen.Namelijk de centrale bank direct onder de minister van financien, overheden of EU reguleert de geld creatie en biedt overheden de mogelijkheden om in eigen land zowel op sociaal als duurzaam terrein te investeren zonder een staatsschuld te maken. Alleen zal het geld wat in de samenleving is gepompt aan de andere kan via belastingen ook weer terug komen. Zie money masters “”the wonderful wizard of Oz.”  Fractional reserved banking en financiele transacties met NIET bestaand geld zouden verboden moeten worden en de schulden zouden eens daadwerkelijk geherstructureerd moeten worden. Een Europa die dit doet zou geloofwaardig zijn. Ook een Europa die zijn burgers serieus neemt is geloof waardig, maar dit Europa, die alleen achter achterhaalde neoliberale dogma’s rent. niet het lef heeft om zaken echt aan te pakken en de grondwetten en de verdragen niet durft te herschrijven voor na het neoliberale tijdwerk zal alleen maar meer ellende veroorzaken, totdat het geheel op eigen kracht vast loopt. En ik besef dat stupide nationalisme ook geen oplossing is.

Juist in deze tijd met schaarser wordende resources, minder milieu ruimte en meer mensen op de wereld die ons welvaartsniveau willen hebben op een eindige aarde vereist een ander beleid.

Een beleid waarin we de economie durven te hervormen naar duurzamer, regionaler (maar met een Europese visie) en menselijker model. Juist de regio en Europa moeten dan versterkt worden ten koste van de natiestaten. Helaas is uitvoering van deze hervormingen ideeën nog mijlen ver weg en schuift men door op vastgelopen neoliberale weg.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.