Hier het volledige artikel.

Gezaghebbende Duitse econoom noemt ESM ‘hoogverraad’ aan het volk.
ESM is fiscaal massavernietigingswapen – Instemming ESM is parlementaire zelfmoord, vergelijkbaar met machtsovername Hitler in
1933′- Oproep tot Nürnberg 2.0 tribunaal om huidige politici te berechten.

Vandaag stemde ook de Eerste Kamer (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks) in met het ESM, waardoor zowel het hoogverraad aan ons volk als de staatsgreep door Brussel een voldongen feit is.

Dr. Klaus Peter Krause is niet de eerste de beste Duitser en zeker niet zomaar een econoom. Van 1966 tot 2001 was hij hoofdredacteur economie van de gezaghebbende Frankfurter Allgemeine Zeitung. In 2004 ging hij verder als zelfstandige journalist, publicist en auteur, wiens mening er nog altijd zeer toe doet. Krauses oordeel over het Europese ESM verdrag kan niet harder zijn: ‘Dit is hoogverraad aan het volk.’ (1) De Duitse auteur Udolf Ulfkotte pleit zelfs voor een herhaling van het tribunaal dat na de W.O.-2 Nazi oorlogsmisdadigers berechtte. Na de komende instorting en oorlog moet er een ‘Nurnberg 2.0’ komen waarin politici die nu hebben ingestemd met het ESM worden berecht voor het uitleveren van hun burgers aan Brussel (2).

‘Het ESM is een alomvattende financiële machtiging, een fiscaal massavernietigingswapen,’ stelt Krause. ‘Vrijdag 29 juni 2012 was het dieptepunt in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Door in te stemmen met het ESM heeft het parlement zelfmoord gepleegd. Deze dag zal de geschiedenisboeken ingaan als 23 maart 1933, toen de Rijksdag instemde met Hitlers volmachtwetten. Toen stemde de SPD nog moedig tegen, nu doen ze mee.’

ESM vergelijkbaar met machtsovername Hitler Na 1933 waren de opkomst van de Nazi dictatuur en uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog de verschrikkelijke gevolgen. Het ESM is niets minder dan een vergelijkbare dictatuur, aangezien de parlementen de democratische zeggenschap over hun begroting en financiën vrijwillig uit handen hebben gegeven. EU president Herman Van Rompuy had dat vandaag niet beter kunnen onderstrepen door felle kritiek te uiten op Nederland en Finland omdat de politici in deze landen hun burgers voorhouden dat ze besluiten van het ESM nog kunnen blokkeren (3).

‘Het ESM is een staatsgreep van bovenaf, een coup tegen het volk,’
concludeert Krause dan ook. ‘Zodra het volk binnen afzienbare tijd de gevolgen hiervan aan den lijve zal ondervinden, zal deze coup van boven leiden tot een revolutie van onderen. Dan moeten wij heel erg hopen dat dit net als bij de ondergang van de DDR zonder gewelddadigheden en slechts met de roep ‘wij zijn het volk’ gepaard gaat.’

ESM heeft dictatoriale volmachten
Later zal blijken welke dramatische gevolgen de besluiten van onze naieve parlementariers hebben. Volgens Krause dreigt het volk te worden uitgebuit, zullen de Duitsers (en Nederlanders) verarmen en zullen onze landen geruineerd worden. In zowel Duitsland en Nederland blijven regerings- en oppositiepartijen die instemden met het ESM het ontkennen, maar Van Rompuys verklaring zou aan alle twijfel een einde moeten maken: het ESM heeft dictatoriale volmachten gekregen en heeft zichzelf gerechtelijk onaantastbaar en oncontroleerbaar gemaakt.
Kortom: de ESM bestuurders hebben voor zichzelf een waar paradijs geschapen.

ESM leidt ons naar de ondergang
Daarnaast vertelt Van Rompuy regelrechte leugens door te beweren dat het ESM binnen de huidige Europese verdragen past. De onbegrensde overdracht van miljarden Duitse en Nederlandse euro’s naar de diep in de schulden gestoken zuidelijke lidstaten gaat lijnrecht in tegen alles wat in het Verdrag van Maastricht werd afgesproken. Onze schulden zullen hierdoor zo hoog oplopen dat wij volgens Krause zelf bankroet zullen gaan. ‘Wie borg staat, wordt gewurgd,’ luidt een Duits gezegde. ‘Duitsland castreert zichzelf. Met het ESM worden we naar de ondergang gedreven,’ aldus Krause.

‘Misdaad tegen volk en vaderland’
De gevierde econoom noemt het ESM een door het parlement gelegaliseerde criminele daad en een ‘misdaad tegen volk en vaderland’. ‘Wat het parlement heeft goedgekeurd is het grootste politieke en gerechtelijke schandaal sinds 1945’ omdat het in strijd is met de Duitse grondwet. ‘Het parlement en het Duitse constitutionele hof hebben hoogverraad tegen het Duitse volk begaan.
Ooit werd je voor dit soort zaken tegen de muur gezet. In onze tijd hebben de politieke hoofdfiguren, zodra het gevreesde is ingetreden, levenslang verdiend – als zij dan (hopelijk) nog in leven zijn.’

‘Dit zijn harde, scherpe woorden. Ik zou willen dat ik me vergiste,’
besluit Krause.

Nederlandse versie Nurnberg 2.0?
Nu vandaag ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het ESM is de staatsgreep door Brussel in Nederland een voldongen feit. Het is daarom zeker niet prematuur om serieus te gaan nadenken over een Nederlandse versie van ‘Nürnberg 2.0’, waarin alle verantwoordelijke politici -met premier Rutte en minister van Financiën De Jager
voorop- inclusief alle parlementariërs en senaatsleden van de partijen die onze soevereiniteit hebben opgegeven -VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks- na de instorting van ons land terecht zullen moeten staan voor hoogverraad en het verkwanselen van de toekomst van ons en onze kinderen!

http://xandernieuws.punt.nl/?id=661516&r=1&tbl_archief

10 thoughts on “Gezaghebbende Duitse Econoom Noemt Esm ‘Hoogverraad’ Aan Het Volk

  1. Kijk, daar hebben we dan weer meneer Verhofstad:
    http://www.youtube.com/watch?v=6lJcoFjGGHk
    Geeft gewoon openlijk toe dat verkiezingen in landen de totstandkoming van de Europeese heilstaat behoorlijk in de weg staan en daarmee kiezers absoluut niet gediend zijn van zijn bloksnor oplossing. (Let op het staaltje eurokwijl uit zijn mondhoek).

  2. Hier de meest realistische citaat:

    De komende generaties zullen dan ook een vernietigend oordeel vellen over het ESM en over de volk-en-vaderland verradende politici en parlementariërs in Den Haag die met het verdrag hebben ingestemd en daarmee de ondergang van onze soevereiniteit, vrijheid en welvaart hebben verzekerd.

  3. Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  4. Het is toch overduidelijk dat alles wat in de (nood)fondsen gestort is en wordt enkel tot doel heeft om vooral de Franse en Duitse banken geen al te groot verlies te laten leiden. Wij, de dumbo’s van de Tweede en Eerste Kamer gaan er weer mee akkoord dat digene die alle ellende veroorzaakt hebben mooi winste kunnen maken. Ze krijgen starf met een bankebelasting, maar dat mogen de klante n weer gaan betalen. Met het geld van de mensen zorgen onze welgeachte politci ervoor dat onze banken in 2012 weer een nettowinst van ca. 8 mrd konden maken. LAten we de Heer smeken dat hiuj ervooer zorgt dat de ABN Amro ten eeuwige dagen een ovreheidbank blijft.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.