Gecopied Past uit www.fd.nl

Bruno de Haas

Tot nu toe heeft onze regering geen som gemaakt over de kosten van Europese solidariteit. Iedere nieuwe steun van ECB of Europese Unie wordt gepresenteerd als een lening die we terugkrijgen of een garantie die we nooit hoeven inlossen. Eerst bij Griekenland, toen Ierland en Portugal, opnieuw Griekenland, vervolgens Italie en kort daarop Spanje, alweer Griekenland, Cyprus, binnenkort vast en zeker opnieuw Portugal, Ierland, Spanje, enzovoort.

Telkens als de regering nieuwe garanties of leningen geeft, zwicht ons parlement voor het argument dat het enige alternatief de chaos is. Intussen tasten Nederlanders in het duister over wat de redding van de euro gaat kosten. In zijn column heeft Ad Scheepbouwer gevraagd hoeveel het kost.

Ik verzeker u dat het geld gaat kosten en weet ook hoeveel. Ongeveer dan, want een precieze berekening is ingewikkeld. Gelukkig is dat niet nodig. Met een ruwe raming kom je een heel eind.

Ik ken twee berekenmethoden: de verkeerde en de goede. Vaak zie je dat iemand optelt hoeveel leningen de probleemlanden de komende jaren nodig hebben, alsof alleen een paar moeilijke jaren hoeven te worden overbrugd. Deze methode veronderstelt ten onrechte dat probleemlanden kampen met een tijdelijk vertrouwensverlies op kapitaalmarkten die de rente opdrijft.

Was het maar zo eenvoudig. De zone verkeert in crisis omdat de periferie een solvabiliteitsprobleem heeft. Steeds meer landen gaan failliet. De goede methode bekijkt daarom de terugbetaalcapaciteit van die landen. Die hangt af van het vermogen een positieve handelsbalans te bereiken.

Het Zentrum fur Europeische Politik raamt het onhoudbare handelstekort van mediterraan Europa, inclusief Frankrijk, op € 108 mrd per jaar. Het te reserveren bedrag om dit structureel te financieren heet de contante waarde. Die is gelijk aan die € 108 mrd gedeeld door de reeele groeivoet van donateurlanden, dus geen crediteurlanden.

Duitsland betaalt ongeveer 65% van de solidariteit, Nederland 15%. Voor Nederland betekent dat een bedrag van €1620 mrd bij 1% groei, wat mij nu realistisch lijkt in een vergrijzend Europa. Dit is ruim twee keer ons nationaal inkomen. Wees gerust: als mediterrane landen flink hervormen, valt de rekening lager uit.

Een vriend zei dat hij misschien wel 40 jaar lang 5% van zijn salaris wil offeren voor vrijheid en democratie in Europa. Daar zit wat in, mits je dat ervoor krijgt. De oprichting van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) voorspelt weinig goeds.

Het ESM krijgt een startkapitaal van € 700 mrd. Het kan echter in noodgevallen van lidstaten eisen binnen zeven dagen bij te storten. Over de aanwending daarvan kan niemand het ESM ter verantwoording roepen.

De tragiek van onze politiek is dat de meeste partijen blind schijnen voor het toenemende democratische tekort in Europa. Erger, veel partijen geloven dat een verdergaande overheveling naar Brussel de crisis zal bezweren. Geen enkele Europees gezinde politieke partij heeft mij kunnen uitleggen hoe een bankenunie, budgettaire coordinatie of eurobonds een solvabiliteitsprobleem oplossen. Steun is iets wat je geeft.

Het minste wat die partijen kunnen doen is potentiele kiezers vertellen hoeveel van ons nationaal inkomen zij overhebben om de Europese eenheid te bewaren. Tot die tijd stel ik mijn rekensom ter beschikking aan Ad Scheepbouwer en anderen die een zakelijke afweging willen maken.

Bruno de Haas is hoofd Beleid en Onderzoek bij Media Pensioen Diensten.

Duitsland betaalt ongeveer 65% van de solidariteit; Nederland is goed voor 15%

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.