Rutte

Ook ik ben boos. En teleurgesteld. En ik zou overal willen wonen behalve hier. Ik sluit me bij heel veel artikelen aan als het gaat om wat ik vind van onze regering en dan in het bijzonder Rutte. Wat een vreselijke man: de enige die bij de aankomst van het eerste vliegtuig uit de Oekraïne als een blij kind – respectloos dus – om zich heen zit te kijken, de enige die in serieuze gesprekken altijd zit te grijnzen of nee schudt als hij ja bedoelt of andersom. Hij kan echt geen volzin uitspreken die op mij enigszins geloofwaardig overkomt. Ik heb hoop: nu gaan ‘we’ iedere keer terug naar de rampplek in de Oekraïne, voor verder onderzoek. Dus Mark, je gaat mee …. ga alsjeblieft als een goed leider voorop lopen. Veilig is het er nog niet dus misschien hebben we mazzel.
Ik ben bijna 58, werkzaam vanaf mijn 17e, alleenstaande moeder van 2 nog studerende kinderen. Nooit enige alimentatie, nooit enige toeslag ontvangen. Best leuke baan, leuk salaris. Kun je best van leven, zou je denken …. Maar niet dus, daar komt onze overheid ofwel onze dictatuur. Graaien wat ze kunnen, onverantwoord uitgaven doen en dan de last over de schutting flikkeren. Graaien in mijn pensioenpot, graaien in de portemonnee van woningbouwcorporaties en wie zit met de ellende? Toestaan dat op grote schaal fraude wordt gepleegd, denk aan uitgaven en salarissen van o.a. UWV enkele jaren terug en alle mislukte overheids ICT-projecten. Denk aan de valse facturen van ziekenhuizen. Wie heeft bedacht dat ikzelf niet meer hoef te weten wat een ziekenhuis, arts of tandarts uit mijn naam declareert?
Zoals gezegd mijn kinderen studeren, wonen allebei niet meer thuis. Ik word geacht financieel bij te dragen en dat doe ik met liefde. Het zijn mijn kinderen, mijn verantwoordelijkheid. Maar waarom niet dezelfde regel (uitnodiging?) wanneer kinderen van ook begin 20 op zichzelf wonen, een uitkering genieten en in de schuldsanering zitten?
Geldt die verantwoordelijk dan niet en hebben we daar gewoon ‘de samenleving’ voor.
En dan dat gelul over die griffiekosten. Ze organiseren verdorie hun eigen werk! Mijn dochter heeft een procedure van de huurcommissie gewonnen en ook de beroepzaak van de verhuurder. Hij is dus 2 x veroordeeld om te betalen. En wat krijgen wij? Twee vonnissen die beide onvoldoende zijn om een deurwaarder in te schakelen. Mogen we een nieuwe procedure starten om wel een toereikend vonnis te krijgen.
Moet volgens mij toch eenvoudiger en dus goedkoper kunnen. Ze doen het erom. Dat moet wel ….
Verantwoordelijkheid en zelfbeschikkingsrecht is ons afgenomen. Als ik kon ging ik weg, heel ver weg …. Nee, niet dood. Dat doen er al genoeg. Ik begrijp ook niet onze overheid zich de toename van huiselijk geweld met vaak de dood tot gevolg, de uitspattingen van de jeugd, de groeiende aanhang van extremistische groeperingen niet persoonlijk aantrekt. Als het hier allemaal zo goed en veilig vertoeven was, deed dit zich niet in deze mate voor.
Ik hoop dat er ooit weer een regering komt in plaats van dit clubje putjesdempers, al die kalveren zijn al lang dood. Ga weg!

2 thoughts on “Politiek En Samenleving

 1. Redactie, ik verzoek u dit bericht op te slaan en door te sturen naar J de Kovel te Zeist, deze zaak heeft reeds op uw forum gestaan, mijn verzoek is het te lezen en u mag het gerust laten staan. Of weghalen. Begrijp dat Peter R De Vries niet meer actief is en dus niets kan doen voor deze zaak.

  Geachte Heer J. De Kovel, ik zal eerst de officieele lezing geven en vervolgens zeggen wat de feiten zijn inzake het overlijden van uw dochter. Als u blijft lezen zult u begrijpen dat juist omdat Bianca zo gezond was is overleden, maar daarvoor zult u moeten lezen wat er wetenschappelijk technisch gezien is gebeurd.

  De officieele lezing:

  De dood van de 28 jarige politiemedewerkster Bianca de Kovel uit Zeist, die in november 2001 overleed groeit uit tot een omvangrijk corruptie schandaal in meerdere politie korpsen.

  Meer dan 4 politie agenten zijn inmiddels op non actief gesteld wegens handel in of gebruik van stimulerende middelen zoals speed, cocaïne en XTC. Het drugs gebruik kwam aan het licht doordat Bianca de Kovel in de vroege ochtend van zondag 11 november overleed. Uit sectie bleek dat Bianca de Kovel een fatale dosis van de harddrug XTC in haar lichaam had. Hiernaast kwam een andere collega van Bianca in coma omdat ze een zware overdosis had binnengekregen.

  Drie dagen later werden er 2 vrouwelijke politie agentes op non actief gesteld van 28 en 34 jaar waaronder de in coma geraakte politie agente. Inmiddels werd er nog eens later een 32 jarige medewerkster district Binnensticht en een 34 jarige medewerker van de Divisie Recherche op non-actief gesteld. Naast disciplinair onderzoek door de Utrechtse korpsleiding is de rijksrecherche bezig met een strafrechtelijk onderzoek.

  De ouders van Bianca de Kovel worden hier niet bij betrokken. Integendeel, vader Jan de Kovel zegt te schreeuwen om antwoorden op talloze vragen. ‘ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat er is gebeurd. Het is verschrikkelijk, je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Het enige wat we weten is dat ze buiten bewustzijn en in diepe slaap is geraakt. Het openbaar ministerie, de politie en de rijksrecherche vertellen ons niets. Sterker, ons werd indertijd verteld:’Als de rijksrecherche de zaak overneemt, hoort u er niets meer van’.’Maar wij zijn de ouders!’, riepen we. Maar dat maakte geen indruk.

  ok van collega’s van Bianca krijgt De Kovel geen informatie. ‘Ik spreek ze wel eens, bijvoorbeeld op de begraafplaats. ‘sorry, meneer de Kovel, we hebben zwijgplicht’, zeggen ze dan. Maar wij willen weten wat er aan de hand is.’

  De nu in 2009 zestig jarige de Kovel begrijpt niets van de dood van Bianca, volgens hem een toonbeeld van gezondheid. Hij weet zeker dat ze is vergiftigd, ‘wist ze te veel?’. ‘We weten niet waar we heen moeten’, Bianca walgde van drugs, was hartstikke zuinig op haar lichaam, sportief, rookte niet. De dokter zei dat ze blaakte van gezondheid. We hebben altijd een goede band gehad, ze kwam drie keer per week bij ons lang’.

  Einde officieele lezing……

  Begin feitelijke constateringen. Bianca was helemaal gezond, ze rookte niet, dat betekent dat ze in haar hersenen veel reserves had van Dopamine en Serotonine.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dopamine

  Bij toxicology onderzoek is weliswaar positief bevonden op Estasy, echter Para Methoxy veroorzaakt ook een positief resultaat. En hier zit het probleem. Vergelijkbaar met iemand die pijnstillers als 5 miligram morfine gebruikt en op een vliegveld zoals Australie positief scoort op Heroine. Daarbij is het ook heel vreemd dat Para Methoxy is aangetroffen, dit gebeurt eigenlijk alleen in America. In Nederland is er wel sprake van doden door PMA maar er zijn verschillende soorten. Hier in het Engels uitgelegd.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxy-N-methylamphetamine
  https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxy-N-ethylamphetamine
  https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxyamphetamine

  De laatste link verwijst naar PMA wat wel weer voorkomt in Nederland. Dit betekent dat als er al sprake zou zijn van een XTC overdosis deze uit Amerika moet zijn gekomen, want het gaat niet om het in Nederland voorkomende PMA. En als u verder leest zult u meer te weten komen.

  De affaire:
  Op schiphol werkt de Koninklijke Nederlandse Militaire Politie. Hiervan zijn enkele afhankelijk van de onderwereld. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest. Er sterven veel bolletjes slikkers op schiphol, maar vaak worden deze bolletjes ook onteigend op een speciaal toilet. Soms verdwijnt er wel eens wat. Vanwege hun verslaving doet zo’n KNMP dat eigenlijk tegen zijn wil. Coca is met een normaal salaris niet te bekostigen en alleen weggelegd voor rijken of dit soort wijze. Als u heeft gelezen over een poging tot moord in 2009, welnu die naam is zo’n KNMP. Van bovenaf wordt in de media gezegd dat drugs gebruik niet voorkomt het tegendeel is waar. In Nederland zijn er zo’n 1200 zeer ernstig verslaafde Politie Agenten (KNMP inbegrepen) exclusief normale militairen. Rond de 600 Agenten hebben loonbeslag en feitelijk geen inkomen om van te leven.

  Nu moet u begrijpen dat drugshandel lucratief is, maar dat moord nog lucratiever is. Soms kan een moord zo 400 duizend op leveren maar meestal schommelt het rond de 3 maandinkomens per moord. Daarom wijs ik u ook op de dood van Agent Frans Nijhoff, en onze smeekbede aan de Minister President voor het opzetten van een speciaal corruptie fonds waarmee Agenten hoe dan ook een inkomen zullen hebben en Agenten die verslaaft zijn worden geholpen.

  Op onze website vind u dossiers van Agenten die opzettelijk mensen doden en hun bezittingen doorverkopen. Veel van deze Agenten zijn wanhopig verlegen om geld of drugs. En onder invloed kennen ze geen geweten meer.

  De dood:
  Zoals gezegd was uw dochter blakend gezond en had ze dus enorme voorraden Dopamine en Serotinine in haar hersenen opgeslagen. Dat hoort ook zo. En omdat ze niet rookte werd er ook geen kunstmatige stimulatie bevorderd voor vrijgave van Dopamine iets wat Nicotine bijvoorbeeld doet. Dit betekent dat de Para Methoxy omdat het een Mono Amine Oxidase Remmer is, er al bij een zeer geringe hoeveelheid Para Methoxy een kettingreactie (Cascadereactie) op gang is gekomen in de hersenen van Bianca. Als ze had gerookt, zeker als ze bijvoorbeeld een kettingroker was geweest, dan had ze nog kunnen leven, maar u weet wat er met haar collega is gebeurt die wel heeft overleefd. De MAO remmer blokkeert de rem op de vrijgave van Dopamine en Serotonine. Feitelijk was de Para Methoxy dodelijker als Cyanide, en als u de LD50 bestudeert zoals gegeven in de hyperlinks dan zult u het hopelijk begrijpen wat er in haar hersenen is gebeurt. Dopamine regelt het samen met Serotonine en Acetylcholine Sterase onder andere het Parasympathisch zenuwstelsel. Dit betekent dat als eerste het motorisch centrum in haar hersenen is aangetast waardoor spieren niet meer aangestuurt worden, echter dit is de eindfase, waarbij de hersenstam wordt bereikt, de longen niet meer worden aangestuurd (kunstmatig beademen noodzakelijk), en uiteraard het hart zal stoppen. Denk aan parkinson, echter hierbij moet u beslissen of u het volgende wil weten. Stop nu met lezen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Parasympathisch_zenuwstelsel

  **** NIET LEZEN ****
  U heeft verder gelezen? Het doet mij verdriet te zeggen dat door de overvloed van Acethylcholine Bianca als het ware verlamd was in haar eigen lichaam maar dat bewustzijn nog lang heeft gefunctioneerd. Ze zal hebben gehoord wat er tegen haar werd gezegd. Ze zal de zelfde pijnen hebben gevoeld als mensen die pijn hebben bij een Zenuwgif. Ze was dus locked-in alhoewel deze fase afhankelijk is van de dosering Para Methoxy.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Locked-in-syndroom

  **** VERDER LEZEN ****
  Ze had dus middelen moeten hebben die ook worden gebruikt bij zenuwgas aanvallen. Waaronder Atropine, Kunstmatige Beademing, en het belangrijkste de hart long machine. Echter weet dat als ze had overleeft Bianca in vegatieve toestand op zijn best was geraakt. Nu heb ik persoonlijk mensen uit coma zien komen, en ook uit vegatieve toestand. Helaas moet je van te voren weten wat er precies aan de hand is en iedereen denkt of dacht aan Ecstasy. Echter kan je Ecstasy ook bij een gezond persoon niet overdoseren tenzij er opzettelijk sprake is van zelfmoord. Een uitzondering is het drinken van bijvoorbeeld 4 liter water in een half uur.

  Conclusie: De Amerikaanse variant van Para Methoxy is in zeer geringe dosering de doodsoorzaak naar alle aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Alle betrapte betrokken Agenten zijn heden nog werkzaam of overgeplaatst, sommige hebben nu een zeer hoge functie en zijn in een positie dat ze de Kingpin van de Bovenwereld zijn geworden. Deze fuctionarissen beslissen wie er leeft en sterft. Bianca wist te veel, die conclusie mag verbonden worden aan het feit dat het geen gewone Para Methoxy was. En nogmaals als ze drugsgebruiker was geweest dan had ze nog geleefd vanwege het bij drugsgebruikers gebrek van Dopamine en Serotinine alhoewel zelfs een zware kettingroker het had kunnen overleven omdat roken eveneens de Dopamine uitput.

  We adviseren de overheid nogmaals voor het opstellen van een speciaal corruptie fonds voor verslaafde Agenten, en Agenten met geld problemen. De overheid kan beter erkennen dat er een zeer ernstig probleem is, echter het is al te laat. Bijgevoegd heb ik een kleine lijst met overleden mensen.

  U heeft mij 2 keer gebeld, weet echter dat alle systemen zijn voorzien van Comverse, mijn naam zal binnenkort aan onderstaande kleine lijst worden toegevoegd.
  http://www.youtube.com/watch?v=-9g2Bg1nJ6I

  Hoogachtend, [ONBEKEND], Interne Zaken.

  uitgebreid · beknopt
  [Stil is…o:)]
  Stil is…o:)­
  25
  overleden: 31 mei 2012
  [F]
  [Donnie Darko |BTR|]
  Donnie Darko |BTR|
  ♂ 29
  overleden: 21 oktober 2013
  Groningen
  [F]
  [Spartol]
  Spartol
  ♂ 20
  overleden: 5 december 2011
  Heerde
  [Liza]
  Liza

  overleden: 17 mei 2014
  Amstelveen
  [F]
  [Dwaalkoetje]
  Dwaalkoetje

  overleden
  [F]
  Herr Leder
  ♂ 27
  overleden: 29 maart 2014
  Hilvarenbeek
  [F]
  [Fuck The System!]
  Fuck The System!
  overleden: 13 april 2014
  [F]
  [r0xiieY]
  r0xiieY
  ♀ 23
  overleden: 26 maart 2014
  Delft
  [slipsnifter]
  slipsnifter
  ♂ 25
  overleden: 10 december 2012
  Dordrecht
  [Ray-NL]
  Ray-NL

  overleden: 2 januari 2014
  [F]
  [Sanne!:lol:]
  Sanne!:lol:­
  ♀ 24
  overleden: 8 februari 2014
  [F]
  [badeendje1969]
  badeendje1969
  ♀ 43
  overleden: 25 april 2013
  [F]
  [[SFwR]BJ0R/\/-YOUR-PERSONAL-DISORDER]
  [SFwR]BJ0R/\/-YOUR-PERSONAL-DISORDER
  ♂ 29
  overleden: 22 oktober 2013
  Raalte
  [Joey S]
  Joey S
  ♂ 24
  overleden: 14 september 2013
  Ede
  [F]
  [terreurpoes]
  terreurpoes

  overleden
  Wervik
  [Wennepen67]
  Wennepen67
  ♀ 46
  overleden: 21 september 2013
  Almere
  [Dodo_]
  Dodo_
  ♂ 24
  overleden: 14 augustus 2013
  Delft
  [Vleugels]
  Vleugels

  overleden: 2 augustus 2013
  Amsterdam
  [markHC]
  markHC
  ♂ 19
  overleden: 30 juni 2013
  Anna Paulowna
  [[Hietepie] De Pepperie]
  [Hietepie] De Pepperie
  ♂ 22
  overleden: 6 juli 2013
  Zutphen
  [F]
  [* Aatieee *]
  * Aatieee *
  ♀ 23
  overleden: 4 juni 2013
  Oegstgeest
  [F]
  [(F)Prisjj loves haar man (F)]
  (F)­Prisjj loves haar man (F)­
  ♀ 17
  overleden: 27 mei 2010
  Zoetermeer
  [Scooter]
  Scooter
  ♂ 46
  overleden: 9 februari 2013
  Weesp
  [lady mosquito]
  lady mosquito
  ♀ 45
  overleden: 30 januari 2013
  [Lars M]
  Lars M
  overleden: 7 april 2013
  [F]
  dekker1990
  ♂ 20
  overleden: 30 mei 2010
  Vriezenveen
  [eefje2401]
  eefje2401
  overleden: 5 februari 2013
  [F]
  [(J)oyceke89]
  (J)oyceke89
  ♀ 18
  overleden: 7 juli 2007
  Dommelen
  [Daboytommy]
  Daboytommy
  ♂ 36
  overleden: 24 februari 2013
  [[MKM-020]dutch gabber style]
  [MKM-020]dutch gabber style

  overleden: 17 januari 2013
  Amsterdam
  [-=013=–=Kale Tabbert H4L =-=n.a.b.f.o=-]
  -=013=–=Kale Tabbert H4L =-=n.a.b.f.o=-

  overleden: 14 december 2012
  Oisterwijk
  [Mr. Nyhuis.]
  Mr. Nyhuis.
  ♂ 22
  overleden: 8 oktober 2010
  Zuid-Afrika
  [F]
  [-allart-]
  -allart-
  overleden: 18 oktober 2012
  wonders
  ♂ 39
  overleden: 24 oktober 2012
  Rosmalen
  [((NTS))ZaamslagGabber((NTS)Tjapa TeRrEuR]
  ((NTS))ZaamslagGabber((NTS)Tjapa TeRrEuR
  ♂ 25
  overleden: 4 september 2012
  Zaamslag
  [DJ Rampage]
  DJ Rampage
  ♂ 31
  overleden: 2 september 2012
  Almere
  [F]
  [jean67]
  jean67
  overleden: 25 augustus 2012
  [The Desolate One ;)]
  The Desolate One ;)­
  ♂ 25
  overleden: 20 juni 2010
  Uithoorn
  david_1972
  ♂ 39
  overleden: 25 februari 2012
  IJmuiden
  Jazzper
  ♂ 21
  overleden: 12 april 2012
  Eijsden
  [tho-masd]
  tho-masd
  22
  overleden: 17 juni 2012
  [F]
  [Marcel Gieskes]
  Marcel Gieskes

  overleden
  Amstelveen
  [Suckerss ;]
  Suckerss ;
  ♀ 21
  overleden: 22 mei 2012
  Emmen
  mocram73
  ♂ 38
  overleden: 16 mei 2012
  Hoorn
  [:vaag:Kleine]
  :vaag:­Kleine
  ♂ 23
  overleden: 4 mei 2012
  Velserbroek
  [F]
  [Los Lobos]
  Los Lobos
  ♂ 45
  overleden: 8 april 2012
  Hoogeveen
  [F]
  Tensestyle
  ♂ 33
  overleden: 8 maart 2012
  Werkendam
  [~MooNtJuH~]
  ~MooNtJuH~
  ♀ 24
  overleden: 12 maart 2012
  Heerhugowaard
  [! ! ! ! ! Jacob! ! ! ! ! :lol:]
  ! ! ! ! ! Jacob! ! ! ! ! :lol:­
  ♂ 51
  overleden: 28 februari 2012
  [Jron]
  Jron
  ♂ 19
  overleden: 4 november 2011
  Veghel
  [Robin73]
  Robin73
  38
  overleden: 2 januari 2012
  Veldhoven
  [Jeff Phrase]
  Jeff Phrase

  overleden: 12 februari 2012
  Eindhoven
  [F]
  [bally01]
  bally01
  ♂ 29
  overleden: 9 februari 2012
  Drunen
  [:harry: Stefan…]
  :harry:­ Stefan…
  24
  overleden: 2 februari 2012
  [Glennhoofd]
  Glennhoofd
  ♂ 26
  overleden: 23 januari 2012
  Hengelo
  [F]
  [M to the OOTJE™]
  M to the OOTJE™
  ♀ 27
  overleden: 18 januari 2012
  [F]
  [TEMMINK]
  TEMMINK
  ♂ 28
  overleden: 7 januari 2012
  Almelo
  [F]
  [Antikatabool!]
  Antikatabool!
  ♂ 39
  overleden: 27 oktober 2011
  calimero1991
  ♂ 20
  overleden: 18 december 2011
  Tilburg
  [(k)nasty(k)]
  (k)­nasty(k)­

  overleden: 18 december 2011
  Goes
  [F]
  [Thematrixxx]
  Thematrixxx
  ♂ 49
  overleden: 26 oktober 2011
  Hierden
  [F]
  [Pablo Escobar….]
  Pablo Escobar….
  ♂ 24
  overleden: 6 oktober 2011
  Steenbergen
  [F]
  [Toot#1]
  Toot#1
  ♂ 25
  overleden: 22 mei 2010
  Echt
  [F]
  [Robbert91]
  Robbert91
  ♂ 20
  overleden: 25 september 2011
  Maaskantje
  [DJ Raven]
  DJ Raven

  overleden: 13 september 2011
  [P__cilla]
  P__cilla
  ♀ 26
  overleden: 14 september 2011
  Amsterdam
  [F]
  [hessus]
  hessus
  ♂ 26
  overleden: 18 augustus 2011
  Spijkenisse
  [sweet_linda]
  sweet_linda

  overleden
  Meppel
  [klaafff]
  klaafff
  overleden: 17 juni 2011
  [F]
  [{Egg’s-tc*57*}]
  {Egg’s-tc*57*}
  ♂ 21
  overleden: 22 juni 2011
  Beverwijk
  [Babipangang]
  Babipangang
  ♂ 37
  overleden: 14 april 2011
  Rockanje
  [Diaantje 30]
  Diaantje 30
  ♀ 30
  overleden: 21 maart 2010
  Borne
  [F]
  [-Kevst@R-]
  -Kevst@R-
  ♂ 24
  overleden: 27 april 2011
  Hilversum
  [F]
  [redtown]
  redtown
  ♂ 35
  overleden: 22 mei 2011
  Ulft
  [:bier: TerrorNL :bier:]
  :bier:­ TerrorNL :bier:­
  ♂ 29
  overleden: 20 mei 2011
  Ammerzoden
  hardcore terroriste
  ♀ 23
  overleden: 10 mei 2011
  Leeuwarden
  [F]
  *DE KALE*
  ♂ 28
  overleden: 1 december 2010
  Venlo
  [Dassen :[]
  Dassen :[­
  overleden: 26 februari 2011
  [F]
  [.M-M.]
  .M-M.

  overleden: 29 januari 2011
  Dokkum
  [Nare Draak]
  Nare Draak
  ♂ 31
  overleden: 30 augustus 2010
  Maren-Kessel
  [:casper:]
  :casper:
  ♂ 19
  overleden: 12 april 2011
  Assendelft
  [(kimmie)]
  (kimmie)
  ♀ 26
  overleden: 25 maart 2011
  Almelo
  [F]
  [Space Kees all the way]
  Space Kees all the way
  ♂ 27
  overleden: 10 maart 2011
  Alphen aan den Rijn
  [F]
  Santa Mujer
  ♀ 28
  overleden: 28 januari 2011
  Etten-Leur
  [D J]
  D J
  overleden: 14 januari 2011
  [ElsaXi]
  ElsaXi
  47
  overleden: 17 februari 2011
  Rotterdam
  cornelisrns
  ♂ 25
  overleden: 11 februari 2011
  Rijssen
  B@KKER
  ♂ 27
  overleden: 22 januari 2011
  Apeldoorn
  [[HC] Kees~jan [NL]]
  [HC] Kees~jan [NL]
  ♂ 17
  overleden: 1 januari 2011
  Tolbert
  [:p Alwin :p]
  :p­ Alwin :p­
  ♂ 23
  overleden: 25 december 2010
  Doezum
  [F]
  [Shunshine]
  Shunshine
  ♀ 23
  overleden: 12 december 2010
  modelfotograaf
  ♂ 51
  overleden: 2 november 2010
  Groningen
  [Caramelboy]
  Caramelboy
  ♂ 21
  overleden: 14 november 2010
  Groningen
  [F]
  [Jeffreeehh]
  Jeffreeehh
  ♂ 20
  overleden: 31 oktober 2010
  Zaandam
  [F]
  Tereurboy
  ♂ 25
  overleden: 15 oktober 2010
  Laren
  galluzzo art
  ♂ 35
  overleden: 2 oktober 2010
  Nijmegen
  [Flower73]
  Flower73
  overleden: 29 september 2010
  Mythology-X
  ♂ 28
  overleden: 18 december 2009
  [nightmare on westerhaar]
  nightmare on westerhaar

  overleden: 5 september 2010
  Westerhaar-Vriezenveensewijk
  [BLOX]
  BLOX
  ♂ 31
  overleden: 3 juli 2010
  Steenwijk
  * Makropoulos *
  ♂ 26
  overleden: 22 september 2010
  Nijmegen
  [_ROUL]
  _ROUL
  ♂ 19
  overleden: 18 september 2010
  Roermond
  [F]
  [infuZion]
  infuZion

  overleden: 23 augustus 2010
  Zolder
  [nancé..]
  nancé..
  ♀ 19
  overleden: 10 augustus 2010
  Parrega
  [[CSR]__–_X-Razor_–__[CSR]]
  [CSR]__–_X-Razor_–__[CSR]
  ♂ 22
  overleden: 11 september 2010
  Joure
  [F]
  Joost kuul
  ♂ 25
  overleden: 8 september 2010
  Steenbergen
  [F]
  [Henri70]
  Henri70
  ♂ 39
  overleden: 24 augustus 2010
  Eindhoven
  [F]
  [Haagse-ChickY]
  Haagse-ChickY
  overleden: 25 juni 2009
  [F]
  [$toll¥]
  $toll¥
  ♂ 19
  overleden: 30 juli 2010
  Steenbergen
  [F]
  [GL3NNy ;)]
  GL3NNy ;)­
  20
  overleden: 4 juli 2010
  Weert
  GSi style

  overleden: 4 juli 2010
  Weert
  [mystic2]
  mystic2
  ♂ 25
  overleden: 12 juni 2010
  Hoogerheide
  [F]
  rikke tikkie terror
  ♂ 26
  overleden: 2 juni 2010
  Bolsward
  [F]
  [Sabrina Ananda]
  Sabrina Ananda

  overleden: 1 juli 2010
  Hemelum
  paussie
  ♂ 23
  overleden: 7 mei 2010
  Alkmaar
  [Chann(F)]
  Chann(F)­
  22
  overleden: 6 mei 2010
  Hoorn
  [F]
  [GewoonVon]
  GewoonVon
  overleden: 8 juni 2010
  [Lovelii bitchjj 8o|]
  Lovelii bitchjj 8o|

  overleden: 2 oktober 2009
  Giessenburg
  [F]
  OMAR23
  ♂ 24
  overleden: 9 juni 2009
  Arnhem
  [CTRL.Chaos]
  CTRL.Chaos
  ♂ 24
  overleden: 8 mei 2010
  Aalter
  [F]
  [JE_MOEDER]
  JE_MOEDER
  ♂ 29
  overleden: 10 mei 2010
  Westerhaar-Vriezenveensewijk
  [AATkk]
  AATkk
  ♂ 20
  overleden: 1 mei 2010
  Opijnen
  [Trilling]
  Trilling
  ♂ 28
  overleden: 26 mei 2009
  Alphen aan den Rijn
  [F]
  [bambam 2]
  bambam 2
  ♂ 43
  overleden: 13 april 2010
  Nijmegen
  [F]
  xPsych0x
  ♂ 18
  overleden: 7 april 2010
  Groot-Ammers
  [r-o0binn]
  r-o0binn
  ♂ 20
  overleden: 11 april 2010
  Hoorn
  [F]
  [Beuker]
  Beuker
  ♂ 28
  overleden: 7 juni 2009
  Amsterdam
  [F]
  [HaJee]
  HaJee
  ♂ 25
  overleden: 8 januari 2009
  Drogeham
  [m@@rtje]
  m@@rtje

  overleden: 9 april 2010
  Reuver
  [F]
  [stampwaus]
  stampwaus
  ♂ 21
  overleden: 1 april 2010
  Nijmegen
  [F]
  [Loeth]
  Loeth
  ♂ 19
  overleden: 12 maart 2010
  Schijndel
  [:bounce:Bartje:mixje:]
  :bounce:­Bartje:mixje:­
  ♂ 18
  overleden: 20 maart 2010
  Marrum
  [F]
  [sla’tje]
  sla’tje
  ♂ 31
  overleden: 15 maart 2010
  Rotterdam
  [F]
  [ZiNo RaNgEr.Be(is heen gegaan op 27-02-2]
  ZiNo RaNgEr.Be(is heen gegaan op 27-02-2
  28
  overleden: 27 februari 2010
  Westmalle
  [“[ Buitelaar ]”]
  “[ Buitelaar ]”
  ♂ 22
  overleden: 7 maart 2010
  Groesbeek
  [F]
  [INS@NE JERM@IN]
  INS@NE JERM@IN
  ♂ 25
  overleden: 2 januari 2010
  Wolvega
  [De Brain]
  De Brain
  ♂ 24
  overleden: 21 januari 2010
  ‘s-Hertogenbosch
  holland is gvdmme de hardste
  ♂ 22
  overleden: 18 januari 2010
  Philippine
  [y v e t.]
  y v e t.
  ♀ 15
  overleden: 9 januari 2010
  Heythuysen
  [Axzell]
  Axzell

  overleden: 7 januari 2010
  Gouda
  [F]
  [(BST)Snaas]
  (BST)Snaas
  ♂ 100
  overleden: 26 december 2009
  Haelen
  [F]
  [Op zon en feestdagen]
  Op zon en feestdagen
  overleden: 21 december 2009
  Ouderkerk aan de Amstel
  [F]
  [**-Miissy-Sweet-**]
  **-Miissy-Sweet-**
  ♀ 20
  overleden: 27 november 2009
  Roelofarendsveen
  [Sjoerd,:D]
  Sjoerd,:D­
  ♂ 14
  overleden: 1 augustus 2008
  Stiens
  [Adria^nus]
  Adria^nus
  ♂ 28
  overleden: 5 november 2009
  Oudkarspel
  [Ha†sikideeeee ™ :vaag:]
  Ha†sikideeeee ™ :vaag:­
  ♂ 21
  overleden: 31 oktober 2009
  Slochteren
  [F]
  [scotel]
  scotel
  ♂ 26
  overleden: 23 oktober 2009
  Oostzaan
  [F]
  [(k)Mellesam(k)]
  (k)­Mellesam(k)­
  overleden: 19 oktober 2009
  [F]
  [timmuhh alleen in vlaanderen]
  timmuhh alleen in vlaanderen
  28
  overleden: 20 oktober 2009
  [F]
  [ThijmeNL]
  ThijmeNL
  ♂ 21
  overleden: 13 oktober 2009
  Gaanderen
  [pimpieboy]
  pimpieboy
  ♂ 26
  overleden: 11 oktober 2009
  Nevele
  [Broeky(L)Nienke]
  Broeky(L)­Nienke

  overleden: 23 augustus 2008
  Bergentheim
  [giovanni_R.I.P._]
  giovanni_R.I.P._
  ♂ 22
  overleden: 9 september 2009
  Groot-Gelmen
  [F]
  RiCkDiCkEzZzZzZz
  ♂ 25
  overleden: 27 september 2009
  Nieuwegein
  [Jennifer.X]
  Jennifer.X
  overleden: 26 september 2009
  mørk
  ♂ 28
  overleden: 16 september 2009
  Eindhoven
  [Ppriscilla]
  Ppriscilla
  ♀ 18
  overleden: 16 september 2009
  Oosterhout
  lukelukeluke
  ♂ 21
  overleden: 30 augustus 2009
  [F]
  [skillzz]
  skillzz
  28
  overleden: 13 september 2009
  Tilburg
  -Josyy
  ♀ 16
  overleden: 9 september 2009
  Beneden-Leeuwen
  Swilly
  overleden
  [hc sosmeer]
  hc sosmeer
  ♂ 19
  overleden: 7 september 2009
  Nieuw-Vossemeer
  [ommen terror japie :xtc: :bier:]
  ommen terror japie :xtc:­ :bier:­
  ♂ 26
  overleden: 13 augustus 2009
  Ommen
  [F]
  [MoNiQuEisintheHoUsE]
  MoNiQuEisintheHoUsE
  overleden: 27 augustus 2009
  -koentje-
  ♂ 14
  overleden: 10 augustus 2009
  Soerendonk
  papa pinoo
  ♂ 31
  overleden: 1 augustus 2009
  Workum
  [knopper]
  knopper
  ♂ 19
  overleden: 9 augustus 2009
  Bilthoven
  [– joeri]
  — joeri
  ♂ 17
  overleden: 26 juli 2009
  Boxtel
  [….r0nn13….]
  ….r0nn13….
  ♂ 30
  overleden: 21 juli 2009
  Tilburg
  [NESMAS]
  NESMAS
  ♂ 28
  overleden: 12 juli 2009
  Hellendoorn
  [[RAAR] terror opa bas [RAAR]]
  [RAAR] terror opa bas [RAAR]
  ♂ 37
  overleden: 8 oktober 2007
  Hillegom
  [F]
  [Docktergreenthumb]
  Docktergreenthumb
  ♂ 29
  overleden: 7 juli 2009
  [F]
  [Boomertje]
  Boomertje
  ♂ 28
  overleden: 4 juli 2009
  Rotterdam
  [Fokko V.]
  Fokko V.
  ♂ 26
  overleden: 4 juli 2009
  Leiden
  [one_love]
  one_love
  overleden: 25 juni 2009
  [F]
  [mellie_ijsbeer]
  mellie_ijsbeer
  ♀ 18
  overleden: 14 juni 2009
  Gorinchem
  [De Duivel]
  De Duivel

  overleden: 24 april 2009
  Boxmeer
  [House Mama]
  House Mama
  ♀ 52
  overleden: 4 mei 2009
  Wijchen
  [TOMMY 01]
  TOMMY 01
  ♂ 17
  overleden: 15 mei 2009
  Hank
  [~*sharontjuh*~]
  ~*sharontjuh*~
  ♀ 20
  overleden: 19 mei 2009
  [Richard R]
  Richard R
  ♂ 26
  overleden: 12 april 2009
  Nijmegen
  [Rauz]
  Rauz
  ♂ 24
  overleden: 30 april 2009
  Zoetermeer
  [F]
  [Nov!dius]
  Nov!dius
  ♂ 26
  overleden: 26 april 2009
  ‘s-Gravenpolder
  [F]
  [:cheer: Muuskeuh ofwat… o:)]
  :cheer:­ Muuskeuh ofwat… o:)­
  ♀ 22
  overleden: 8 april 2009
  Voerendaal
  [F]
  [xPaTtiiey]
  xPaTtiiey
  ♀ 18
  overleden: 10 april 2009
  ‘s-Hertogenbosch
  [Hardcore kabouter]
  Hardcore kabouter
  ♂ 17
  overleden: 31 maart 2009
  Nederhorst den Berg
  [elektrogabber]
  elektrogabber
  ♂ 19
  overleden: 31 maart 2009
  Havelte
  [[NL] anne89 [NL]]
  [NL] anne89 [NL]
  ♀ 19
  overleden: 31 maart 2009
  Havelte
  [MayBee]
  MayBee
  ♀ 37
  overleden: 31 maart 2009
  Utrecht
  [F]
  GIZMO1878
  ♂ 30
  overleden: 16 maart 2009
  Leeuwarden
  [P-Daddy]
  P-Daddy

  overleden: 4 februari 2009
  Almere
  [DJ Dimar]
  DJ Dimar
  ♂ 36
  overleden: 21 maart 2009
  Oosterhout
  [F]
  [Betty Boop2505]
  Betty Boop2505
  ♀ 31
  overleden: 21 maart 2008
  [>>…Ángel de la Cogida…<>…Ángel de la Cogida…<<
  ♂ 21
  overleden: 1 maart 2009
  Eck en Wiel
  [FlitSSpaaL_iS_GoInG_cRaZy]
  FlitSSpaaL_iS_GoInG_cRaZy
  ♂ 23
  overleden: 18 februari 2009
  firmalistenbedrog
  ♂ 23
  overleden: 13 december 2008
  Beek en Donk
  Xedos
  ♂ 21
  overleden: 18 februari 2009
  [Sammichelle]
  Sammichelle
  ♀ 16
  overleden: 25 januari 2008
  [Bossenoot]
  Bossenoot
  ♂ 23
  overleden: 10 februari 2009
  Bosschenhoofd
  [F]
  [Flex Desaubin]
  Flex Desaubin
  ♂ 30
  overleden: 2 februari 2009
  [F]
  [ivogaatlos]
  ivogaatlos
  ♂ 25
  overleden: 10 januari 2009
  Breda
  [[ahs] DJ evil mind]
  [ahs] DJ evil mind
  ♂ 30
  overleden: 21 april 2007
  Almere
  [F]
  [STOUTWIJFIE:lief:TaRiK]
  STOUTWIJFIE:lief:­TaRiK
  ♀ 21
  overleden: 8 januari 2009
  Papendrecht
  [F]
  [bazzbas]
  bazzbas
  ♂ 24
  overleden: 9 januari 2009
  [F]
  [mvanoss]
  mvanoss
  ♂ 25
  overleden: 28 december 2008
  Geffen
  [demhollander]
  demhollander
  ♂ 25
  overleden: 28 december 2008
  Nuland
  danceroomz
  overleden: 20 oktober 2008
  's-Hertogenbosch
  [chiel88]
  chiel88
  ♂ 20
  overleden: 28 december 2008
  Den Haag
  [robinl]
  robinl
  overleden: 29 november 2008
  [Gabber-Martijn]
  Gabber-Martijn
  ♂ 19
  overleden: 17 november 2008
  Assendelft
  [Per aspera ad astra]
  Per aspera ad astra
  ♂ 26
  overleden: 17 november 2008
  Gouda
  [F]
  [NL]Dennis[H4L]
  ♂ 21
  overleden: 27 juni 2008
  Uden
  [Cees]
  Cees
  ♂ 50
  overleden: 24 oktober 2008
  Drachten
  [F]
  [jenoos(L)astor]
  jenoos(L)­astor
  overleden: 17 oktober 2008
  Billydjan

  overleden: 9 september 2008
  Nieuw-Bergen
  [Lindasnake]
  Lindasnake
  ♀ 24
  overleden: 11 oktober 2008
  's-Hertogenbosch
  [F]
  baby boom

  overleden
  Veghel
  [!!RT!!OLOK(syndrome kolo):rot:]
  !!RT!!OLOK(syndrome kolo):rot:­
  ♂ 22
  overleden: 3 augustus 2008
  Roden
  [… Innie.J :sweethug:]
  … Innie.J :sweethug:­
  ♀ 17
  overleden: 20 september 2008
  Roggel
  [Hardcore.E]
  Hardcore.E
  ♀ 19
  overleden: 18 september 2008
  Harderwijk
  [Yor ressif]
  Yor ressif
  ♂ 29
  overleden: 14 januari 2007
  Apeldoorn
  [:bier::bounce:Kuipers24(F):bier:]
  :bier:­:bounce:­Kuipers24(F)­:bier:­
  ♂ 24
  overleden: 31 augustus 2008
  Groningen
  Limburgsjonk
  ♂ 27
  overleden: 6 september 2008
  Elsloo
  [vangodlos]
  vangodlos

  overleden: 30 juli 2008
  Wehl
  [Wiggerz]
  Wiggerz
  ♂ 21
  overleden: 30 augustus 2008
  Wijk bij Duurstede
  Joesterkoning

  overleden
  Augustinusga
  [F]
  [Ralf .]
  Ralf .
  overleden: 25 augustus 2008
  Schaapbulten
  [moeilijkuuu!!!!]
  moeilijkuuu!!!!
  ♂ 28
  overleden: 15 augustus 2008
  Leeuwarden
  [F]
  [AFCA Amsterdam]
  AFCA Amsterdam
  ♂ 19
  overleden: 8 augustus 2008
  Swannie boy
  ♂ 19
  overleden: 24 juli 2008
  Weert
  [bbacardi]
  bbacardi

  overleden: 8 juli 2008
  Wijk bij Duurstede
  [Fratsze]
  Fratsze
  ♂ 23
  overleden: 22 juni 2008
  Lewedorp
  [La rouge Diable]
  La rouge Diable
  ♂ 27
  overleden: 22 juni 2008
  Almelo
  WILDE
  ♂ 24
  overleden: 8 juli 2008
  Leeuwarden
  [F]
  [ravinggirl]
  ravinggirl
  ♀ 23
  overleden: 27 juni 2008
  Hengelo
  [F]
  [Danny Hardcore]
  Danny Hardcore
  ♂ 29
  overleden: 5 juli 2008
  Zoetermeer
  [Thezz]
  Thezz
  overleden: 25 mei 2006
  [F]
  [PsychoDominator]
  PsychoDominator
  ♂ 22
  overleden: 5 juni 2008
  [pitbull vld]
  pitbull vld
  ♂ 31
  overleden: 10 juni 2008
  Rotterdam
  [The Wizzart]
  The Wizzart
  ♂ 21
  overleden: 4 april 2008
  Geldrop
  [golf3-vr6-tuning]
  golf3-vr6-tuning
  ♂ 21
  overleden: 10 december 2007
  Borssele
  [Zanussi-Power]
  Zanussi-Power
  ♂ 20
  overleden: 20 april 2008
  Blijham
  [.R.O.N.]
  .R.O.N.
  ♂ 24
  overleden: 20 april 2007
  Dinteloord
  [F]
  [syllie :bounce:]
  syllie :bounce:­
  ♀ 25
  overleden: 4 maart 2008
  Amersfoort
  [F]
  [**geke**]
  **geke**
  ♀ 54
  overleden: 2 maart 2008
  Makkum
  HIGHLANDER (L)­ AMY
  ♂ 20
  overleden: 20 september 2007
  Vroomshoop
  [[M]aSchaa_]
  [M]aSchaa_
  ♀ 16
  overleden: 7 maart 2008
  [Denn-Man]
  Denn-Man
  ♂ 30
  overleden: 10 maart 2008
  Zeist
  [Tink*]
  Tink*
  ♀ 22
  overleden: 3 maart 2008
  [DemonSquad]
  DemonSquad
  overleden: 3 maart 2008
  [F]
  [Dj Bino]
  Dj Bino
  ♂ 21
  overleden: 15 oktober 2006
  Ouwster-Nijega
  [ladysilvah]
  ladysilvah

  overleden: 23 november 2007
  Deventer
  [Batman]
  Batman

  overleden: 8 februari 2008
  Dordrecht
  [F]
  –xx–KimmY–xx–

  overleden
  [Kwak]
  Kwak
  ♂ 23
  overleden: 5 februari 2008
  Polsbroek
  [F]
  [tielenaer]
  tielenaer
  ♂ 30
  overleden: 1 februari 2008
  Tiel
  [NL][NL]
  ♂ 20
  overleden: 3 september 2007
  Oldebroek
  [Skele-Wezep]
  Skele-Wezep
  ♂ 22
  overleden: 21 januari 2008
  Wezep
  [F]
  [bollejan]
  bollejan
  ♂ 29
  overleden: 5 januari 2008
  Coevorden
  [Angelina(L)]
  Angelina(L)­
  ♀ 16
  overleden: 20 juli 2007
  Bosschenhoofd
  [Mr. Niceguy]
  Mr. Niceguy
  ♂ 22
  overleden: 12 januari 2008
  IJlst
  [F]
  [gabbertje1989]
  gabbertje1989

  overleden
  Hendrik-Ido-Ambacht
  [goodfellas]
  goodfellas
  ♂ 18
  overleden: 13 december 2007
  Herpt
  [F]
  Lonsdale_Thijs
  ♂ 23
  overleden: 10 oktober 2007
  Holten
  [speaker-breaker]
  speaker-breaker

  overleden: 11 augustus 2007
  [Terrorhead]
  Terrorhead

  overleden
  [(L)~Roosie~]
  (L)­~Roosie~

  overleden
  Lisse
  [roelina]
  roelina

  overleden
  Leeuwarden
  [F]
  smuidra
  ♀ 20
  overleden: 20 november 2007
  Purmerend
  [F]
  [Suusje :cheer:]
  Suusje :cheer:­
  ♀ 20
  overleden: 21 november 2007
  Emmen
  [PIMP uit IRAK]
  PIMP uit IRAK

  overleden
  Horst
  [NL_….._NL]
  NL_….._NL

  overleden
  Helmond
  [Sm@rtie84]
  Sm@rtie84

  overleden
  Heerhugowaard
  [F]
  Buhh :honger:­

  overleden
  Heerlen
  [The Herminator]
  The Herminator

  overleden
  Culemborg
  [F]
  [L!st!]
  L!st!
  overleden: 6 oktober 2007
  Den Helder
  [z0owieJ*]
  z0owieJ*
  ♀ 16
  overleden: 29 september 2007
  Hooge Zwaluwe
  [kath,,(K)]
  kath,,(K)­

  overleden: 24 september 2007
  Sneek
  [F]
  [Partyfotograaf-Ramon]
  Partyfotograaf-Ramon
  ♂ 35
  overleden: 1 augustus 2007
  Amsterdam
  [(K)Nise(K)]
  (K)­Nise(K)­
  ♀ 19
  overleden: 17 september 2007
  Wijdewormer
  [DJ DAVE]
  DJ DAVE
  ♂ 26
  overleden: 16 juli 2007
  Ridderkerk
  [=Rocky=]
  =Rocky=
  ♂ 19
  overleden: 9 september 2007
  Langeweg
  [F]
  [mx Pollmees#15]
  mx Pollmees#15
  ♂ 18
  overleden: 16 augustus 2007
  Schijndel
  [Mr.Jones]
  Mr.Jones
  ♂ 30
  overleden: 18 augustus 2007
  Steenwijk
  [DH-Martin.L-DH]
  DH-Martin.L-DH

  overleden
  Den Haag
  [HARDCORE!!! 4 EVER!!!!]
  HARDCORE!!! 4 EVER!!!!

  overleden
  Zuidlaren
  [F]
  [***Marcy***]
  ***Marcy***
  28
  overleden: 25 juli 2007
  Den Haag
  [F]
  [GH@NZ]
  GH@NZ

  overleden
  Horst
  Jumpstyle1987

  overleden
  Fijnaart
  hardcorezonnetje

  overleden
  Ermelo
  [:xtc:[NL] Harold [NL]:xtc:]
  :xtc:­[NL] Harold [NL]:xtc:­
  ♂ 16
  overleden: 1 augustus 2007
  Putten
  [supadupajaw]
  supadupajaw

  overleden: 12 augustus 2007
  [(L) Carola (L)]
  (L)­ Carola (L)­
  ♀ 31
  overleden: 8 augustus 2007
  Veenendaal
  [F]
  [kalebas13]
  kalebas13

  overleden
  Haarlem
  [F]
  [Gabbana Girl…(k)]
  Gabbana Girl…(k)­
  overleden
  [ka@smeisJUH]
  ka@smeisJUH
  ♀ 22
  overleden: 24 juli 2007
  Sint Annaland
  [(K)CHICA(K)]
  (K)­CHICA(K)­

  overleden
  Boskoop
  [D_aantje*]
  D_aantje*

  overleden: 5 juni 2007
  Nuenen
  [Het Stuiterjoggie;p]
  Het Stuiterjoggie;p­
  ♂ 16
  overleden: 26 november 2006
  Mariaparochie
  [F]
  [nance_1984]
  nance_1984

  overleden
  Hoogkarspel
  [F]
  dj wimpy
  ♂ 28
  overleden: 26 juni 2007
  Surhuisterveen
  foxi.>
  overleden
  Hapert
  [F]
  [PaRtY GuRl]
  PaRtY GuRl

  overleden
  Ridderkerk
  [F]
  [Kim – NL – Hardcore]
  Kim – NL – Hardcore
  ♀ 14
  overleden: 27 maart 2007
  Neede
  [iloontje07]
  iloontje07
  ♀ 17
  overleden: 6 juli 2007
  Nieuwegein
  Wageninger

  overleden
  Wageningen
  Jizzle Bizzle
  ♂ 24
  overleden: 16 juni 2007
  Beegden
  [lisa,jb]
  lisa,jb
  ♀ 25
  overleden: 15 juni 2007
  Beegden
  Hifi369
  ♂ 27
  overleden: 9 juni 2007
  Groningen
  [F]
  [de ENIGE goeiste]
  de ENIGE goeiste
  ♂ 36
  overleden: 24 maart 2007
  Amsterdam
  [klaver]
  klaver
  ♂ 25
  overleden: 2 mei 2007
  Dronten
  [F]
  [DJ HeNRGy]
  DJ HeNRGy
  ♂ 28
  overleden: 31 mei 2007
  Kerkdriel
  [D’Je$ka (l)]
  D’Je$ka (l)­
  ♀ 21
  overleden: 17 mei 2007
  Amstelveen
  [F]
  [Bakkertje]
  Bakkertje
  ♂ 19
  overleden: 25 mei 2007
  Wormerveer
  Lukiee

  overleden
  Nederweert
  [passie!!!]
  passie!!!

  overleden
  Purmerend
  [:xtc:SkyFucker^_@U.K**!:xtc:]
  :xtc:­SkyFucker^_@U.K**!:xtc:­

  overleden
  [ScantraXX RecordZ]
  ScantraXX RecordZ

  overleden
  Kesteren
  [[NL]Hardcore I’ts My Life, I’ts My Style]
  [NL]Hardcore I’ts My Life, I’ts My Style

  overleden
  [rooie hannes]
  rooie hannes

  overleden
  Den Ham
  [Joenes]
  Joenes

  overleden
  Emmeloord
  [F]
  [[NL]-OntspoordeTerrorHelga!-[CSR]]
  [NL]-OntspoordeTerrorHelga!-[CSR]

  overleden
  Almere
  && Irene

  overleden
  Dedemsvaart
  Mieske!!!
  ♂ 31
  overleden: 1 april 2007
  Nuenen
  [MENEER LAMBAL(L)SHARLEEN]
  MENEER LAMBAL(L)­SHARLEEN
  ♂ 18
  overleden: 8 januari 2007
  Beesd
  [komt tie dan]
  komt tie dan
  ♂ 21
  overleden: 25 maart 2007
  Emmen
  [arnoldtim]
  arnoldtim
  ♂ 34
  overleden: 18 maart 2007
  Lekkerkerk
  [Omnipresent Bouncingball]
  Omnipresent Bouncingball
  ♂ 66
  overleden: 17 maart 2007
  Oostenrijk
  SuperSkunk
  ♂ 24
  overleden: 6 maart 2007
  Zwolle
  [F]
  [SjonnyXL]
  SjonnyXL
  ♂ 50
  overleden: 7 december 2006
  Swolgen
  [(L)TERRORWOUSIE]
  (L)­TERRORWOUSIE
  ♂ 18
  overleden: 3 februari 2007
  Bennekom
  [[MIchelluh]]
  [MIchelluh]
  ♀ 18
  overleden: 3 maart 2007
  Den Haag
  [HONDA–Tommy–HONDA]
  HONDA–Tommy–HONDA
  ♂ 19
  overleden: 24 februari 2007
  Schoonebeek
  [SUPER L@D@]
  SUPER L@D@

  overleden
  Steenbergen
  [Bigwillem]
  Bigwillem

  overleden
  Naaldwijk
  [//…Joslet[NL]-PoessieTerreur]
  //…Joslet[NL]-PoessieTerreur
  ♀ 19
  overleden: 19 januari 2007
  Heerde
  [arent & tereur B.V hunk]
  arent & tereur B.V hunk
  ♂ 18
  overleden: 12 januari 2007
  Heerde
  [brainCORE TERROR]
  brainCORE TERROR
  ♂ 21
  overleden: 12 januari 2007
  Heerde
  [NERD][-][ERTOG]
  NERD][-][ERTOG
  ♂ 22
  overleden: 12 januari 2007
  Heerde
  [F]
  [valavio]
  valavio

  overleden
  Zwijndrecht
  [F]
  [[PPT]*NEVER STAND ALONE*[PPT]]
  [PPT]*NEVER STAND ALONE*[PPT]

  overleden
  Oosterwolde
  [marcelofhardcore666]
  marcelofhardcore666
  ♂ 25
  overleden: 17 december 2006
  Rucphen
  DeGerrit
  ♂ 20
  overleden: 24 november 2006
  Zundert
  [AaronD GTP O:)]
  AaronD GTP O:)­
  ♂ 22
  overleden: 14 mei 2005
  Uden
  [F]
  [S@mmie]
  S@mmie
  ♀ 22
  overleden: 7 februari 2006
  Hilversum
  [*DoOo..O:)]
  *DoOo..O:)­

  overleden: 26 december 2004
  Diemen
  [F]
  :[HaTe:[­

  overleden: 10 april 2006
  Venlo
  [F]
  [chinatown]
  chinatown
  ♂ 28
  overleden: 22 augustus 2005
  Tiel
  [F]
  T Zal Wel

  overleden: 4 augustus 2005
  [F]
  [Klubbhoofd]
  Klubbhoofd
  ♂ 23
  overleden: 8 september 2006
  Oegstgeest
  Apartman
  ♂ 25
  overleden: 8 februari 2006
  Meppel
  [Lisa geboren 3-2-1982 overleden 7-12-05]
  Lisa geboren 3-2-1982 overleden 7-12-05
  ♀ 23
  overleden: 7 december 2005
  Apeldoorn
  BUSAMAN
  ♂ 24
  overleden: 2 februari 2005
  Valkenswaard
  [so_fresh]
  so_fresh
  ♂ 20
  overleden: 9 december 2005
  Lisserbroek
  [F]
  [wouter (5-8-1983 – 15-11-2006)]
  wouter (5-8-1983 – 15-11-2006)
  ♂ 23
  overleden: 15 november 2006
  Amsterdam
  [ponch]
  ponch
  ♂ 34
  overleden: 28 november 2006
  Amersfoort
  [F]
  miss smiley

  overleden
  Eindhoven
  [My My My …]
  My My My …

  overleden
  Beerse
  [De grote kletser]
  De grote kletser
  ♂ 27
  overleden: 26 augustus 2006
  Lemmer
  [D-fect]
  D-fect

  overleden
  Overasselt
  [*Hardc0reBiitch*]
  *Hardc0reBiitch*

  overleden
  Geldrop
  Raar rompje.rompje

  overleden
  Appelscha
  [Joya]
  Joya

  overleden: 1 september 2006
  Breda
  dwaas78
  ♂ 28
  overleden: 1 september 2006
  Weert
  agemoo
  ♂ 22
  overleden: 2 augustus 2006
  Dongen
  [J-cop]
  J-cop
  ♂ 19
  overleden: 25 augustus 2006
  Hoofddorp
  [F]
  nix_hardcore-4-life

  overleden
  Wessem
  H.C SKONNUT

  overleden
  Schoonoord
  [Vivid]
  Vivid

  overleden
  Bavel
  sexylady

  overleden
  Grou
  [Reelee]
  Reelee

  overleden
  Vlijmen
  [!!PLAYBOY!!]
  !!PLAYBOY!!

  overleden
  Weert
  [F]
  [QT-Eefjuh]
  QT-Eefjuh
  ♀ 17
  overleden: 12 juni 2006
  Assen
  BASE-Beuningen

  overleden
  Beuningen
  kindly snoopy

  overleden
  Apeldoorn
  [Armond]
  Armond
  overleden
  [F]
  [Afterburner79]
  Afterburner79

  overleden
  Breda
  [Bami]
  Bami
  ♂ 24
  overleden: 14 april 2006
  Lutjebroek
  [D’S Angels 1000%JSTER]
  D’S Angels 1000%JSTER
  ♀ 27
  overleden: 9 april 2006
  Amsterdam
  Papa Kozzy
  ♂ 26
  overleden: 5 februari 2006
  Veldhoven
  [(V.T.C.)fclonsdale(V.T.C.)]
  (V.T.C.)fclonsdale(V.T.C.)
  overleden
  [F]
  [[FTB] GESTOORDWIJF [FTB] I Rust In Peace]
  [FTB] GESTOORDWIJF [FTB] I Rust In Peace

  overleden
  [Bonjoura]
  Bonjoura
  ♀ 20
  overleden: 27 februari 2004
  Raamsdonksveer
  [F]
  [Doe normaal we zijn al gek genoeg]
  Doe normaal we zijn al gek genoeg

  overleden
  Den Helder
  [Ti3T]
  Ti3T

  overleden
  Sevenum
  [F]
  [<<>>]
  <<>>

  overleden
  Wezep
  [F]
  [schneeuw]
  schneeuw

  overleden
  Amsterdam
  [HoUsEkNiE ALiaS gAbbEr mET HaAr]
  HoUsEkNiE ALiaS gAbbEr mET HaAr

  overleden
  Dordrecht
  [F]
  :bounce:­-Angerfist-:bounce:­

  overleden
  Drachten
  [F]
  angenent

  overleden
  Dinxperlo
  [dr. terror:bounce:]
  dr. terror:bounce:­

  overleden
  Leusden
  [Oldskool_ Rules !]
  Oldskool_ Rules !

  overleden
  Doetinchem
  [Bari Bane]
  Bari Bane

  overleden
  Groningen
  [F]
  { AMS } Para pogo pupke { AMS }

  overleden
  Mierlo
  Sex Maniac…….(FrEaKeR4LiFe)

  overleden
  Sint Willebrord
  [leks]
  leks

  overleden
  [F]
  [o:) skuurman :[]
  o:)­ skuurman :[­

  overleden
  Rijssen
  sjeez

  overleden
  Baarn
  [F]
  [hardcore will never die!!!!!!!]
  hardcore will never die!!!!!!!

  overleden
  Vroomshoop
  [wishmaster v\s hjalmar]
  wishmaster v\s hjalmar

  overleden
  Oldeboorn
  [Ruk!!]
  Ruk!!

  overleden
  Schipluiden
  [(6)HaKKuH_An(6)]
  (6)­HaKKuH_An(6)­

  overleden
  Landgraaf
  [F]
  Vjenne – Chasin

  overleden
  Vriezenveen
  [dj roos]
  dj roos

  overleden
  Leeuwarden
  [F]
  [(NL)jeroen-lwd(NL)]
  (NL)jeroen-lwd(NL)

  overleden
  Leeuwarden
  [:@PANTSERVUIST:@]
  :@­PANTSERVUIST:@­

  overleden
  Emmen
  [NL] LIN [NL]

  overleden
  Slagharen
  [!!!Robert Cavalli..!!!]
  !!!Robert Cavalli..!!!

  overleden
  Eindhoven
  [kalekletskop]
  kalekletskop

  overleden
  Nijmegen
  !! W€$tDiJk !!

  overleden
  Hardenberg
  [vollop]
  vollop

  overleden
  Brielle
  Strictly Fun

  overleden
  Uden
  [THE TRIPSTER]
  THE TRIPSTER

  overleden
  Weesp
  [Nieveen Gabber a.k.a Erwin Pot]
  Nieveen Gabber a.k.a Erwin Pot

  overleden
  Gasselternijveen
  [F]
  [Dominique De Rellteef]
  Dominique De Rellteef

  overleden
  Broek in Waterland
  [Shadowblaster]
  Shadowblaster

  overleden
  Heeze
  [Van God Los!!]
  Van God Los!!

  overleden
  Zeewolde
  [terrorhaas]
  terrorhaas

  overleden
  Beverwijk
  kweetnie-meneer KAKTUS CREW

  overleden
  Zaandam
  [F]
  [heavens playground]
  heavens playground

  overleden
  Halle-Heide
  [Deeeej]
  Deeeej

  overleden
  Zutphen
  [pimmetje 4 ever in our hearts!!]
  pimmetje 4 ever in our hearts!!

  overleden
  Schiedam
  [sweetgirl :xtc:]
  sweetgirl :xtc:­

  overleden
  Doetinchem
  -BierManiak-*LocoGabber*

  overleden
  Zoetermeer
  [lonsdale-awolf]
  lonsdale-awolf

  overleden
  Ermelo
  [GLeNn85]
  GLeNn85

  overleden
  Voorburg
  :9­ BrainBlower :9­

  overleden
  Papendrecht
  [Tessa]
  Tessa

  overleden
  Waddinxveen
  [F]
  [Freakazoid]
  Freakazoid

  overleden
  Vlaardingen
  [F]

 2. Hallo Pissed off,
  Ik ben het helemaal met je eens.
  Maar dat wist je al want je hebt mijn stukjes ook gelezen.
  Het is alleen zo jammer dat onze stukjes weinig tot niets uithalen.
  Het stemvee blijft toch op deze zakkenvullers en bedweters stemmen.
  Trouwens waar moet je eigenlijk anders op stemmen.
  Het is allemaal een pot nat.
  Bedankt voor je stukje.
  Nogmaals ik ben het volledig met je eens

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.