De islamitische wereld staat voortdurend overal in brand of nog veel erger.
We zien daar hoe geloofsgenoten elkaar, op vaak gruwelijke wijze, systematisch uitmoorden.
Van enig respect voor andermans leven is daar helemaal geen sprake van.
Wraak, dat is het enige dat daar telt!
Als gevolg van dat sektarische geweld is er in die landen ook geen mens meer veilig.
Opvallend daarbij is, dat door de islamitische partijen altijd naar die, zo vijandige westerse mogendheden wordt gewezen, als het om het opruimen van die sektarische, islamitische puinhopen gaat, die de islamieten zèlf hebben veroorzaakt.
Zodra de westerse mogendheden weer kostbare offers voor hen gaan brengen, dat wordt datzelfde westen ook direct weer – uit naam van Allah
– verguisd!
Opvallend hierbij is, dat vooral de schatrijke olielanden, in dezelfde regio, tot dusverre nog steeds geen vinger hebben uitgestoken, om een einde aan die barbaarse slachtingen te maken.
Maar dat is eigenlijk ook wel te begrijpen. Zij zijn tot dusverre immers zèlf onafgebroken de financiers daarvan!

1 thought on “Sektarische problemen in islamitische wereld

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.