groenenboekje

Een taal is nodig om te communiceren; om informatie over te dragen. Het middel om informatie over te dragen moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Als het middel namelijk een extra belemmering oplevert kan je spreken van een verkeerd middel en schiet het zijn doel voorbij.
Het verbaast me al sinds de lagere school dat we zo’n gecompliceerde en ingewikkelde klotetaal hebben. En ik denk miljoenen Nederlanders met mij. Het waarom is voor mij een vraagteken.
Ik zal me hier beperken tot de geschreven taal.
D, DT of T? EAU of O? AU of OU? F of V? IJ of EI? G of CH? S of Z? Enz….


Ik heb hiervoor wel een aantal Suggesties:
– D, DT of T: schrijf zoals je het zegt; dus geen D of DT meer, gewoon een T waar je een T hoort.
– Donder de F eruit; de V is korter en makkelijker, het verschil is miniem in uitspraak en er is toch bijna niemand die ze allebei perfect uitspreekt. En mocht iemand ze toch perfect uit kunnen spreken dan gaat dat verschil verloren bij de luisteraar, in ieder geval bij mij.
– De korte EI eruit alleen nog maar lange IJ; verschil hoor je niet en een eventueel betekenisverschil is af te ‘lijden’! uit de context.
– Schrap de X, de Q en de griekse Y; zijn totaal overbodig! Schrijf daar ook maar wat je hoort.
– OU wordt AU, je hoort namelijk wel een A en geen O.
– De C wordt zoals je hem uitspreekt, K of S, schrappen dus.
– G of CH, als de CH klinkt als G schrijf je een G. Ik had de C hiervoor al geschrapt dus eigenlijk was het probleem al opgelost en moet je in plaats van de CH een G schrijven. Of je hem hard of zacht uitspreekt moet je zelf weten, zal min of meer afhankelijk zijn van het gebied waar je woont.
– S of Z. De Z eruit alleen nog maar de S.
So, dat lugt op!

2 thoughts on “Taal

  1. Helemaal met je eens, Rick.
    Het zal vast wel wat te maken hebben met de opgefokte geldingsdrang van ons kleine landje. Hier geldt voor vrijwel alles, dat er niets eenvoudig kan worden opgelost. Voor alles liggen de, onnodig, ingewikkelde oplossingen al op de plank klaar.
    En voor al die ingewikkelde oplossingen hebben we, haast als vanzelfsprekend, de overbekende brabbeltaal, met dat onbegrijpelijk jargon, waar een normaal mens geen snars van begrijpt.
    Vergeet daarnaast dan ook niet dat halfgare Engelse gebrabbel, dat we aan de platendraaiers van de radio en de reclame schreeuwers in onze ether – in veel te strak ondergoed, te danken hebben. Het wordt, wat dat betreft, hoog tijd dat we weer eens echte kerels gaan horen: dan komen we eindelijk van die, irritante, hooggestemde schreeuwers af!

  2. Goet gesgreven artiekeltje. Se moeten niet so moeilik doen over taal. Wat maakt het uit hoe je het sgreivt as je mekaar maar begreipt

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.