Geachte Raadsleden,

Dank alvast voor het lezen van mijn e-mail, gericht aan alle leden van
de Raad. De reden van mijn e-mail, is de commotie rondom de
omgevingsvergunning die ik heb aangevraagd in 2017.

Waarom mail ik u als lid van de Raad? Ik ben vorig jaar gestart met
mijn onderneming aan de Peppellaan 37 te Aadorp. Deze onderneming is
een soort door start van een inrichting, cateringservice vanuit huis,
dat eerder door mijn ouders werd bewerkstelligt vanuit het Aahoes in
Aadorp. Hier zal u ook wel het nodige over bekend zijn.

Vanuit de Kamer van Koophandel was alles geregeld met mij en ik hoefde
geen omgevingsvergunning, of dergelijke andere vergunningen, aan te
vragen. Immers behoudens de HACAP regels te werk gaan was een
vereiste. Helaas kwam aan die droom binnen een korte tijd een einde.
In het voorjaar van 2017, rondom de maand maart, kwamen de eerste
controles binnen mijn onderneming.

Deze controles waren gebaseerd op de vereisten waar ik, als
ondernemer, aan moest voldoen, nu ik alsnog een omgevingsvergunning
moest aanvragen. Denk hierbij aan milieuwetten, geluidswetten en
afvoerregelingen m.b.t. het werken in een horeca-keuken. Alles heb ik
er aan gedaan, met dank aan de hulp die mijn vader mij met technische
kennis en een groot netwerk kon bieden, om te voldoen aan de regels
zodat ik een omgevingsvergunning kon aanvragen. Ik was hierdoor wel
geteld rond de €10.000 euro armer, maar dit alles was het zeker
waard.

Er waren wat klachten geweest, zo werd mij regelmatig vertelt, als ik
controle kreeg op mijn afzuigingen. Grappig genoeg, zo noem ik het
hele circus uiteindelijk zelf maar, konden ambtenaren van de milieu
afdeling, Gemeente Almelo, nooit wat ruiken als zij op controle
kwamen. De problematiek binnen het dorp, de reden waardoor mijn ouders
gestopt zijn met hun bedrijfsvoering aan de Albardastraat 20, deed
opnieuw zijn werk. Er kwamen klachten binnen, die niet gegrond waren
op basis van feiten, maar op basis van persoonlijke rancune. Ik heb
van de omwonenden dus al nooit een eerlijke kans gekregen en de
meldingen kwamen naar voren door de problemen op persoonlijk vlak.

Al die tijd heb ik gelukkig fijne ondersteuning gekregen van de
familie Obermeijer, ook wel de eigenaar van het onroerende goed, waar
ik mijn zaak op gevestigd heb. Althans, dat was de schijn. Want de
ellende houdt hier zeker niet op.

In de bijlage ziet u mijn bezwaarschrift. Deze heb ik ingediend, omdat
de Gemeente Almelo voornemens was mijn omgevingsvergunning te
weigeren. Hoe dat nou nog kon nadat ik €10.000 euro geïnvesteerd
heb om er überhaupt een aan te mogen vragen is mij ook een raadsel.
De Gemeente baseerde hun bevindingen op het feit, dat ik teveel geluid
zou produceren met mijn bedrijf. Dit konden zij hard maken, met zij
duidt ik op dhr. J. de Vries en mede ambtenaren die belast waren met
de zaak, door een uur lang te posten voor mijn huis in een
vrijdagmiddag-spits. Ook wel de benaming voor een vrijdagmiddag waar
veel bedrijven bestellingen plaatsen voor het nuttigen van een lunch.
Andere dagen dat ik pas om 16:00 uur geopend ben, stonden zij er niet.
Hoe valide is een onderzoek dan?

Verder mijn afvoerbuizen. De buizen die mij erg veel geld hebben
gekost, tweemaal door de ambtenaren van milieu goedgekeurd waren, maar
volgens zij die met mijn zaak belast waren, nog steeds niet goed
genoeg. Dit staat allemaal zeer uitgebreid beschreven in mijn
bezwaarschrift. Ik heb de buizen, in samenwerking met mijn vader,
tweemaal laten aanpassen door een installateur, en nog zouden zij niet
goed genoeg zijn; ondanks de goedkeuring van de milieuambtenaar. Wij
houden het spannend.

Tevens het laatste punt waarom ik geen omgevingsvergunning verleent
zou moeten krijgen volgens de Gemeente Almelo, ik maak reclame op mijn
site dat er eten af te halen valt bij mijn onderneming. Hierdoor zou
ik geen cateringservice vanuit huis hebben, maar een cafetaria.

Gevolg:

Ik heb een rapport laten opstellen door een audio-bureau; geluidplus.
Meneer kon moeilijk een meting doen, want onze geluiden werden
behoorlijk te niet gedaan door geluiden van de N36, de
ontsluitingsweg, die honderd meter ten Oosten van het pand gelegen is,
de Peppellaan, de 50 km weg waaraan mijn woonhuis grenst en die 45 m.
van mijn pand af ligt en het nabijgelegen industrieterrein. Conclusie:
mijn onderneming produceert geluid binnen de grenzen en normen van de
omgeving.
Ik heb de buizen nogmaals laten aanpassen. Probleem verholpen
Ik heb de zin veranderd op mijn site, probleem verholpen.
Uiteindelijk kom ik terecht voor een commissie van bezwaar, zie hun
advies bijgevoegd in de bijlage, en doe hier mijn verhaal. J. de Vries
had moeite met het doen van zijn verhaal, aangezien ik op alle punten,
die hij aanwees als reden om een vergunning te weigeren, een antwoord
klaar had staan. Moeilijk uitleggen als men aangeeft dat er drie
redenen zijn die een belemmering vormen, die drie redenen worden
verholpen, en toch een vergunning wordt geweigerd. Dit heeft misschien
toch iets meer te maken met de persoonlijke idealen van de fam.
Obermeijer en de mensen die met mijn zaak belast waren vanuit de
Gemeente Almelo; rood voor rood brengt immers geld op.

De commissie stelt mij in het gelijk en geeft duidelijk aan dat de
Gemeente Almelo geen duidelijk en samenhangend verhaal heeft. Is ook
lastig, aangezien dhr. J. de Vries zelf aangegeven heeft:

‘Demy, als er niet zoveel commotie in het dorp was geweest, had jij
al lang een vergunning gehad hoor.’ Oeps. Meneer heeft deze woorden
bevestigd in het bijzijn van de commissie van bezwaar.

Nu zou ik voor 8 juni antwoord krijgen, van het college dat mijn
aanvraag zou herzien. Ai, lukt weer niet binnen de tijd. Als ik te
laat ben, kan ik het schudden, maar de Gemeente Almelo kan schijnbaar
eigen regels hanteren en wat de burger daar van vindt? Uiteindelijk is
19 juni de laatste zittingsdag van het oude college, een die onder een
bewind staat van nare personen die het niet op mijn onderneming en
idealen hebben voorzien, beslist voor alsnog mijn vergunning te
weigeren.

Te weigeren? Maar ze gaven jouw drie punten, en die drie punten heb
jij verholpen? Op basis waarvan willen zij dan nu ineens jouw
vergunning weigeren?

MIJN ONDERNEMING MAG NIET DOORGEVOERD WORDEN IN DEZE STREEK, WANT AAN
DE PEPPELLAAN 37 WORDT RUSTIG GEWOOND.

Het oude college vergeet de 42 bussen, die over een 50 km weg heen
denderen, langs de vrachtwagens die naar het industrieterrein gaan met
grote vrachten, tussen alle auto’s en fietsers door, bedwelmd onder
het geluid van schreeuwende kinderen, blaffende honden. Oh behalve op
zondag, dan rijden er alleen 250 auto’s door de straat voor mensen
die naar de kerk gaan, maar verder rustig wonen hoor.

Dus dit is wat de gemeente doet. Punten aanleveren, vergunning
weigeren. Ik pas mij aan, ik verhelp de punten en als men dan niet
meer kan winnen, dan gooien wij het wel op een, ernstig misplaatst
label, rustig wonen. Dit punt heb ik in mijn gehele proces nog niet
eenmaal aan bod horen komen en nu ineens wel. Dit is iets waar ik
niets aan kan veranderen en vooralsnog maak ik niet meer geluid dan
toegestaan is. Grappig hé, dat J. de Vries op locatie zegt; ‘ik
hoor inderdaad helemaal niets, het is van belang om hier te kijken om
te zien hoe de onderneming gevestigd is, dan krijgt men een heel ander
beeld’. Dit heb ik op 29 november 2017, geluidsmateriaal is
aanwezig, ook voorgesteld aan onze wethouder ten Zeldam. ‘Komt u dan
ook een keer de situatie op locatie bekijken’. Haar antwoord:’ Ja
mevrouw Quick dat ga ik zeker doen’. Oeps, ook dat is zij tot op
heden vergeten denk ik?

Dhr. den Olde heeft haar hier wat vragen over gesteld tijdens een
raadsvergadering. Haar antwoord bleef uit, de vragen werden weggewoven
en meneer den Olde bleef tot op heden een duidelijk antwoord
verschuldigd van mevr. Wel heb ik even onderzoek gedaan, inmiddels ben
ik ook recherche geworden, dat mevr. Ten Zeldam wel tijd had om koffie
te drinken bij de fam. Obermeijer, die sinds kort een viskraam op
visite hebben elke donderdag van de week, met reclame aan de straat en
zonder afvoerbuizen. Want zo gaf een andere ambtenaar aan, ‘ja die
mensen hebben geen vergunning nodig hoor, als men niets ruikt is er
ook geen probleem’. Er wordt duidelijk met 120 maten gemeten hier in
de omgeving.

Ben trouwens vergeten te vertellen dat aan de hand van het advies van
de commissie van bezwaar, de gemeente op planologisch, audiologisch en
geur technisch vlak nog onderzoeken zou doen om aan te tonen dat mijn
omgevingsvergunning op deze punten echt geweigerd kon worden.
Geheimpje tussen ons hoor, maar ze zijn nooit geweest. Deze punten
doen er nu namelijk ineens niet meer toe. Het ligt niet meer aan
ruiken, horen en zien, maar het ligt aan rustig wonen.

Ik denk dat ieder raadslid zich nu schaamt voor een instantie als de
Gemeente Almelo. Nou dit hoeft van mij niet hoor, maar dat er ernstig
vieze spelletjes worden gespeeld, kan ik wel beamen. Ik zal binnen
kort een gesprek met de Burgermeester aangaan, maar wou de Raad hierin
niet aan voorbij gaan. Binnenkort staat er een traject in Zwolle te
wachten voor de Gemeente Almelo. Mijn beroepsschrift, in concept,
hiervoor is ook toegevoegd en ik geef de strijd zeker niet op. Ik heb
gedaan wat men van mijn vroeg, nu moet mij toekomen waar ik recht op
heb. Ik hoop met het nieuwe college toch frisse wind in de haren te
krijgen en het verleden te laten rusten om te kijken naar
mogelijkheden voor de toekomst.

Fam. Obermeijer is op de hoogte van het feit dat er binnenkort een
brief van handhaving zal komen, schijnbaar heeft zij dus ook insiders
binnen de Gemeente die haar op de hoogte houden, en heeft daarom nu al
een spoedzitting aangevraagd om het huurcontract te ontbinden en
mogelijk een verzoek tot ontruiming in te dienen. Rood voor Rood
levert geld op, zo dacht het team vanuit de gemeente Almelo ook, onder
bewind van een discutabele wethouder. Zo spreek ik het netjes uit.
Helaas vergeet de fam. Obermeijer dat er nog altijd een proces loopt
en ik niet zomaar een ontruiming laat plaats vinden. Begrijp wel de
ernst van de situatie waar ik nu in terecht gekomen ben. Het is te zot
voor woorden, ik heb er geen woorden voor en ik wil er eigenlijk
verder ook geen woorden meer aan vuil maken.

Rood voor Rood, B. Lenferink, fam. Obermeijer en mevrouw ten Zeldam.
Het is een duidelijk samenhangend verhaal, waarbij wij de dupe zijn
geworden van idealen, geld en macht van de drie voorgenoemde personen.
Met geld koopt men macht en met geld koopt men rechten binnen de
gemeente op schijnbaar. Ik sta niet voor die wijze van handelen in, ik
ga voor het recht van mij als burger, die mij nu duidelijk onrecht
wordt aangedaan. Omstreeks, zo zijn de woorden van J. de Vries, 6
juli, kan ik mijn brief van handhaving verwachten. Dit alles zullen
wij opsturen naar de rechtbank in Zwolle, waarin wij een voorlopige
voorziening met spoed zullen gaan aanvragen, tot dat alles tot op de
bodem uitgezocht is. Ook zal mijn beroepsschrift, tegen de opnieuw
toegezonden weigering van mijn omgevingsvergunning, besloten op 19
juni, weigering op 20 juni in mijn mailbox, meegezonden worden naar
Zwolle.

Ik zal bij de Burgemeester totale openheid van het verhaal geven en ik
zal er alles aan doen om dit onrecht te niet te doen naar een lang
jaar vol ellende. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gehele
gezin die dagelijks in de stress van deze problematiek verblijft.
Tevens zal ik jullie vast inlichten over een stap die in ondernomen
heb, om een drs. ing., een planoloog, in te schakelen. Hij zal een
rapport op stellen, deze heeft al kennis genomen van het hele dossier,
en wat hij er al mondeling van vond deel ik alvast de Burgemeester
mee, en weer €1000 euro armer, voor de situatie op locatie en zal
aantonen dat ik op planologisch gebied niets fout doe, door een
belasting onderzoek te doen wat de Gemeente heeft nagelaten! en de
Gemeente Almelo ernstig snel een nieuw label mag gaan hangen aan het
oh zo rustige wonen hier.

Op 25-06-2018 is het nog een bespreek punt geweest binnen B&W echter
de weigering hadden we al binnen op 20-06-2018 en af dat moment loopt
het termijn al om het beroepschrift in te dienen. We zijn in
afwachting van de brief handhaving die omstreeks 06-07-2018 op de mat
zal vallen. Waar er wel meer van op de hoogte worden gehouden.

Dank voor het lezen van mijn mail,

Verder vragen kunt u mailen naar dit email adres van mijn vader. Hij
ondersteunt mij hierin, zodat ik ook kan blijven relativeren en
positieve moed kan behouden.

Namens Demy Quick & Richard Quick

Please follow and like us:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.