Top criminelen Gerrit Zalm, Onno Ruding en Wim Kok hebben de kas van Het Algemeen Burgerlijk Pensioen kortweg het ABP geplunderd.
Als je dit leest geloof je het niet maar het is echt waar.
Deze heren hebben, echt waar de staatskas met minimaal 20 miljard gespekt met de spaarcenten van de ambtenaren en het onderwijspersoneel van Nederland.
Door dat de dekkingsgraad van het ABP dit jaar blijft steken op 94 procent zullen de ambtenaren en het onderwijzend personeel in 2013 gekort worden op hun pensioen met een half procent. Als deze rovers pur sang dit niet hadden gedaan dan zouden de ambtenaren en het onderwijzend personeel nu gewoon 100% pensioen gekregen hebben zoals zij afgesproken hebben met de rijksoverheid.Dan kregen deze hardwerkende mensen gewoon waar zij recht op hadden en was het niet nodig om op hun pensioenen te korten. Maar nee hoor deze op een volgende top criminelen die de scepter zwaaiden dachten het beter te weten en omdat zij geld nodig hadden om hun wanbeleid te verdoezelen en hun hobby’s als de Euro en Europa te kunnen financieren dachten op een ongenuanceerde manier te kunnen graaien in de spaarcenten van hun ambtenaren en onderwijzend personeel. Volgens afspraak moest de overheid 21% premie afdragen maar onder deze heren daalde de afdracht tot een onverantwoorde 8%. Met een gelegenheidswetgeving werd deze diefstal met goedkeuring van het parlement, dus de in goed vertrouwen gekozen volksvertegenwoordigers, gelegaliseerd. Ook waren deze asociale criminelen slechte betalers. Toen het ABP een zelfstandig pensioenfonds werd, op 1 januari 1996, was de achterstand in de afdracht van pensioenpremies van deze ambtenaren en onderwijzend personeel, 15 miljard euro. Dit geld is achtergesteld salaris, dus geld van de deelnemers, de ambtenaren en onderwijzend personeel. Maar daar hadden deze hufters absoluut geen boodschap aan. Maar ook de vakbonden hebben boter op hun hoofd, want met hun goedvinden werd afgesproken dat de overheid deze achterstand kwijt zou worden gescholden. Volgens mij noemen ze dat belangenbehartiging. Ook was er jaren lang premie betaald voor een VUT regeling waar uit het VUT en invaliditeitspensioen zou kunnen worden betaald.
Hier bij ging het om het geringe bedrag van 10 miljard. Ook dit bedrag werd nooit betaald en liet men dit bedrag vrijvallen. Alles bij elkaar werd er in dit geval zo´n slordige 25 miljard uit het ABP gehaald, centen van ambtenaren en onderwijzend personeel. Als dit bedrag op het normale rendement van het ABP was gezet dan had dit pensionfonds nu 60 miljard euro in kas gehad en dan was het ABP dat de spaarcenten van ambtenaren en onderwijzend personeel beheerd nu niet in ernstige problemen gekomen. Omdat de ambtenaren en het onderwijzend personeel per januari 1996 geen salaris verhoging kreeg is hun beloofd dat hier tegen over een welvaartvast pensioen zou staan. Nou Ruding, Zalm en Kok lik mijn reet. Jullie zijn de grootste oplichters die Nederland heeft voortgebracht. Jullie zijn erger dan Holleder, Merremiet, Houtman en vele anderen bij elkaar. Wat mij betreft moeten jullie de lik in en nooit meer vrij komen. Door jullie schandalige praktijken hebben gepensioneerde ambtenaren en onderwijspersoneel de afgelopen jaren 8,24% pensioen misgelopen. En deze achterstand zal nog verder oplopen. Jullie moeten je schamen, diep schamen. De Nederlandse Bond voor pensioenbelangen onderzoekt nu de mogelijkheden voor een collectieve juridische actie om in elk geval de verworven rechten tot 1 januari 1996 terug te vorderen. Het is te hopen dat de rechter oordeelt dat deze criminelen net als alle andere criminelen kaal geplukt worden en dat zij het door hun geroofde geld tot de laatste cent die zij bezitten terug betalen. (Leo van Heesch is voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
www.pensioenbelangen.nl

Please follow and like us:

3 thoughts on “Zalm, Ruding en Kok erger dan Mieremet, Houtman en Holleder.

  1. Prima aktie hoop dat het lukt, al is het maar een klein percentage van dat bedrag.
    Alle beetjes helpen.
    En geef die zakkenvullers maar 20 jaar cel.

  2. Het was 32 miljard gulden + Alle VUT kosten miv 1-1-1996 + welvaartvast. Waarschijnlijk is er nog veel meer gebeurd Voor militairen is bijvoorbeeld tot hun intrede bij het ABP nooit premie afgedragen. Is dit juist verrekend met Defensie? Overigens moet het bestuur van het ABP en de bonden en de werkgevers net zo goed aangeklaagd worden. Of ze zijn net zo crimineel of ze zijn totaal incompetent om deze job uit te voeren.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.