Ik wil hieronder aandacht besteden aan 2 publicaties: een boek en een artikel, die beide (zoals ieder weldenkend mens al wist) het einde van Europa voorspellen en de reden waarom!
Het is heel waarschijnlijk dat die naïeve idealisten het Verenigd Europa inderdaad gezien hebben als een multiculturele instelling en zelfs als een voorstadium van een wereldstaat en om die reden zich er heel erg toe aangetrokken hebben gevoeld. En aangezien ze zich ook kosmopoliet voelen zullen ze er geen moeite mee hebben de EU eindeloos uit te breiden, desnoods tot Zuid-Afrika of China.  Ook hun minachting voor onze eigen Westerse (Europese) cultuur speelt hier in een rol. Voor deze mensen zijn de verschillen tussen de Westerse cultuur en de Islamitische cultuur niet ter zake doende en dus kennelijk nauwelijks groter dan van die tussen Europese landen onderling (wat natuurlijk heel dwaas is). Omdat ze ook in de goedheid van de mens geloven zullen ze ook geen oog hebben voor de kwaadaardigheid van de islam.  Volgens hun is de islam maar een godsdienst zoals de andere en zal door de secularisatie (waar ze heilig in geloven) vanzelf wel eens een keer verdwijnen. Er zijn trouwens inderdaad plannen om de EU uit te breiden naar Noord-Afrika en de toetreding van Turkije zou daartoe best wel eens een precedent kunnen vormen. Dit heeft natuurlijk niets meer te maken met een Verenigd Europa, zelfs niet met een toekomstige Verenigde Staten van Europa. Wat is het eigenlijk? Een Euro-aziatisch-Afrikaanse Unie? Een multicul-rommeltje waarin de moslims opvallend veel te zeggen zullen krijgen. Ook over Europa!Het is opvallend dat deze naïeve idealisten de grootste voorstanders zijn van de EU, maar tegelijkertijd de grootste minachting hebben voor onze eigen cultuur!De Europese instellingen zijn nu vergeven van de multicul-dwazen en richten Europa ten gronde.Het is niet onwaarschijnlijk dat de EU ergens in de toekomst gewoon uit elkaar spat omdat het de Europese burgers de strot uitkomt en ze hun steun zullen geven aan de nationalisten, die er dan een eind aan zullen maken. Maar de feitelijke oorzaak van de ondergang van de EU zijn niet de nationalisten maar de naïeve idealisten die nooit gegeven hebben om de culturele identiteit van Europa. Opvallend is dat deze naïeve idealisten altijd denken dat ze de wereld beter maken, maar in feite veel slechter maken! http://dutch.faithfreedom.org/2011/03/20/naieve-idealisten-veroorzaken-ondergang-van-eu/
Het boek: The Third Choice” (De Derde Keuze) geschreven door Mark Durie.
Dit boek verklaart zeer goed de houding van moslims tegenover ons zoals wij dat in het dagelijks leven meemaken op subtiele zowel als flagrante wijze. Het is zeer belangrijk dat iedereen zich genoeg en grondig informeert over wat islam is en wat moslims zijn en hoe ze werkelijk tegenover ons staan. Het is belangrijk dat men ontwaakt uit de verdoving die de politiek correcte bende de wereld heeft opgedrongen en dat we dit juk van ons afwerpen.Het is belangrijk dat onze (mis)leiders (politici en anderen) hierop worden aangesproken en hopelijk afgerekend.Het is belangrijk om onze beschaving te laten overleven. Het is belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen en allen die na hen komen. Vandaag oefent de Islam een enorme en groeiende invloed uit op het lot van de westerse cultuur met de hulp van politieke correctheid dat op zichzelf een onrechtvaardigheid is en moet blootgesteld en uitgedaagd worden. Verder is er de hulp van dhimmi politici die in hun toespraken de morele superioriteit van de islam erkennen en zich onderwerpen aan de internationale opinie van dhimmitude :George Bush (na 9/11): “islam is een godsdienst van vrede”Professor Moshe Sharon, emeritus Professor van Islam aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft geschreven :”… de miljoenen dollars die vanuit de EU naar moslim terreurgroepen stromen die zich verschuilen achter allerlei vermommingen zijn niet meer dan jizya betaald door de dhimmis van Europa aan de moslim leiders in de valse hoop dat zij zo de bescherming van de dhimmi voor zich verzekeren.”http://dutch.faithfreedom.org/2012/03/28/dhimmies/

3 thoughts on “DE ONDERGANG VAN EUROPA!

  1. DE ISLAMITISCHE SUBSIDIE WAANZIN! Bekijk deze video dan weten jullie waarom wij steeds meer moeten bezuinigen:

    http://www.youtube.com/watch?v=9_psSRHwyZg

    De subsidies aan zogenaamde islamitische projecten worden aan moslim families verstrekt die bijna 400 euro per uur krijgen en net als het subsidiegeld nergens te vinden zijn!

    Wat een multiculti-verrijking! (voor ons beroving dus!)

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.