De zorgkosten zijn voor duizenden Nederlanders onbetaalbaar geworden.
Onze ouderen, minima en modalen worden opgeofferd ten behoeve van asielzoekers en illegalen!

De zorgpremie van 2013 zal onbetaalbaar gaan worden. Door recent onderzoek van het NRC blijkt dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie.
De zorgpremie zal naar alle verwachtingen dit jaar wederom stijgen, het basispakket is al afgeslankt tot wat je zou zeggen een minimaal model. De prijzen van het eigen risico zullen stijgen naar 350€ . Dat komt erop neer dat bv een ouder stel die samen leven van eén uitkering en beide in januari zorg nodig hebben dus een rekening krijgen van 700 € op deze manier is het voor vele niet meer op te brengen en dienen ze een betaalregeling te treffen met de zorgverzekeraar.

Het NRC dagblad zoals hierboven beschreven deed onderzoek bij zeven grote zorgverzekeraars met 14 miljoen consumenten. Van deze consumenten hebben op dit moment 164000 Nederlanders een betalingsregeling dat is 34% meer dan dezelfde periode vorig jaar!

http://zorgverzekeringwijzer.nl/nieuws/zo…..

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben toegang tot medisch noodzakelijke zorg. De behandelend arts bepaalt wanneer er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Voor asielzoekers is er een aparte ziektekostenregeling.

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning.
Asielzoekers die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielverzoek verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij zijn daar collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Zij hebben recht op bijna alle voorzieningen die vallen onder het basispakket van de zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

http://www.rijksoverheid.nl/onder……..

Spanje zet nu een streep door de zorgkostenverzekering van 900.000 buitenlanders!

ejbron.wordpress.com/2012/09/……

WAAROM BLIJFT NEDERLAND VOOR STEUN AAN BUITENLANDERS HAAR EIGEN VOLK VERMOORDEN???

21 thoughts on “Economisch Zwakkeren Opgeofferd Ten Behoeve Van Gelukzoekers!

 1. Beste Predictor, Ik reageer op reactie nr. 17. Ik ben het wèl met je eens eens.
  De “gelukzoekers”, waar het om gaat, zijn meestal laag- of helemaal niet geschoold. Zodra deze mensen een verblijfsvergunning krijgen, zijn ze voorbestemd om uitkeringstrekker te worden of in de criminaliteit “op te lossen”. Immers, voor onze eigen, laaggeschoolden zijn er ook te weinig jobs meer. Wat dat betreft geldt ook: kennis is macht!
  Nederland wil dolgraag een kenniseconomie worden.
  Dat betekent gewoon, dat er hier voor laag- en ongeschoolde gelukszoekers geen plaats is. Zij hebben helemaal niets toe te voegen aan onze samenleving. Dit zijn ook geen asielzoekers! Echte asielzoekers zijn doorgaans wèl goed opgeleide mensen, die juist vanwege hun kennis, opleiding en ervaring in eigen land in botsing kwamen met het, meestal dictatoriale, bewind. Zij voegen wèl iets toe aan onze samenleving!
  Daar wordt meestal in dit soort discussies wat al te gemakkelijk aan voorbij gegaan.

 2. Het valt mij op dat het in deze discussie voornamelijk om “gelukszoekers” gaat. Maar…., dat is maar een klein deel van het grote probleem! Niemand staat er bij stil, dat onze gevangenissen behoorlijk vol zitten met “staatsgasten”. Dat zijn weer hele andere “gelukszoekers”, die hier wèl altijd al en/of al lang waren.
  Die “gasten” ontbreekt het helemaal aan niets: gratis geneeskundige zorg, gratis kost en inwoning, gratis halal voedsel, gratis bewassing, geen pyjamadagen, gratis verlichting en verwarming, gratis luchten, gratis sport en ontspanning, gratis bescherming en -bewaking, enz. enz.
  Daarnaast hoeven zij nog steeds niet de schade van hun slachtoffer te vergoeden en mogen zij ook nog steeds zèlf bepalen of zij hun buit aan hun slachtoffers al dan niet teruggeven.
  De slachtoffers van genoemde “staatsgasten” immers, draaien nog steeds zèlf voor alle, opgesomde, kosten op: ook als deze rechtstreeks verband houden met het misdrijf, waar zij ongewild het slachtoffer van werden! Die slachtoffers zijn nog steeds de èchte vogelvrijen in dit overgeorganiseerde landje, dat helemaal geen oog meer heeft voor haar sponsoren.
  Zo zie je maar, even een andere invalshoek en je hebt meteen een enorme verbreding van de discussie.

 3. WAAR IK HET MEEST PISNIJDIG VAN WORDT IS DAT BOVENGENOEMDE GELUKZOEKERS NIET ALLEEN DOOR ONZE REGERING IN DE WATTEN WORDEN GELEGD, MAAR DAT ER OOK VEEL NEDERLANDERS ZIJN, DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK DIT GOEDPRATEN! TERWIJL ZIJ ONZE OUDEREN, DIE HUN HELE LEVEN VOOR DEZE GENERATIE DE SOCIALE VOORZIENINGEN HEBBEN BETAALD, VOOR EEN STEL WILDVREEMDEN, DIE GEEN CENT HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN ONZE VOORZIENINGEN, GEWOON LATEN CREPEREN!

 4. Voor alle excuus-verzinnende “moraalridders” nogmaals dit:

  Elsevier. Vorig jaar 15 juni 2011:
  Allochtonen ontvangen vaker bijstandsuitkering
  Het aantal bijstandstrekkers bedroeg eind 2009 in totaal 330.000. Het aantal allochtonen dat een uitkering ontvangt is HOGER dan het aantal autochtonen.
  Het allerhoogst scoort de groep ‘overig niet-westers allochtoon’, waar per duizend mensen 135 een bijstandsuitkering krijgen.

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/300017/Allochtonen-ontvangen-vaker-bijstandsuitkering.htm

 5. Roos, dit is mijn laatste reactie aan jou. Ik word doodmoe om steeds te dweilen met de kraan open!
  Als je verder had gelezen dan had je ook dit gezien:

  Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het “CBS kijkt naar Moe-landers die ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. Het werkelijke aantal Moe-landers in Nederland kan flink hoger zijn. Door een gebrek aan gegevens is het ONMOGELIJK te bepalen welk percentage van hen zonder werk zit!”

  Voor de TOTALE kosten asielzoekers lees hier mijn laatste commentaar aan Cor!
  I rest my case!

 6. Predictor,,,, jouw bewering dat de helft van de niet westerse allochtonen een bijstandsuitkering heeft is overigens niet waar.. je refereert naar een artikel en als je dat artikel goed gelezen hebt.. dan staat er ook dat deze stelling niet waar is… het is 11% en niet 50%… laat dit overigens mijn laatste comnment zijn op deze blog… kijk, dat immigranten geld kosten dat ga ik niet ontkennen.. maar asielzoekers en immigranten weren is echt geen oplossing voor onze crisis.. is ook onmenselijk ook……. dat er regels zijn en niet iedereen zomaar welkom is… dat begrijp ik… maar ik blijf er bij dat er genoeg zijn die wel een steentje bij willen dragen maar die kans niet krijgen.. (zoals mijn partner bijvoorbeeld) het probleem ligt bij de overheid en niet bij die mensen….

 7. Cor, dat asielzoekers veel geld hebben gekost en nog steeds kosten is een understatement! Sinds de EU en de open grenzen is dit gigantisch gestegen, maar men probeert zoveel mogelijk de echte cijfers achter te houden!
  Een rapport uit 2005: Naar schatting verblijven er in Nederland tussen de 75.000 en 85.000 illegalen. Met het begrip “illegalen” wordt niet alleen gedoeld op uitgeprocedeerde asielzoekers die nog in Nederland verblijven. Ook mensen die bijvoorbeeld door mensensmokkel in Nederland terecht zijn gekomen of een tijdelijk visum hebben aangevraagd en vervolgens niet zijn vertrokken,
  Volgens het rapport ‘Illegale vreemdelingen in Nederland’ veroorzaken de 75.000 a 85.000 illegalen in Nederland verschillende problemen. Volgens dat rapport wordt in toenemende mate verondersteld dat er een relatie bestaat tussen illegaliteit en criminaliteit.

  In 2005 bedroegen die kosten slechts 3.650 per asielzoekers. Hoewel de totale zorgkosten dalen, wordt dit bedrag door een sterke daling van het aantal asielzoekers voor 2006 geschat op 4.440 per jaar.Dit is nu verdubbeld!
  De opvang kost per asielzoeker al meer dan 20.000 euro per jaar, Dit betekent dus 85.000 x 20.000 Euro is 1,7 miljjoen per jaar!!! Vanaf het jaar 2005 gerekend is dit 17 miljoewn!

 8. Ik wil hier nog even een algemene opmerking maken! Wij zitten midden in een crisis-tsunami, niet alleen vanwege het beleid van onze regering (verkeerde prioriteiten) maar vooral omdat er een grote groep mensen geen flauw benul heeft wat er werkelijk speelt. De enorme bezuinigingen, die ten koste gaan van de economisch zwaksten van onze eigen bevolking is al begonnen met het binnenhalen van miljoenen immigranten en asielzoekers en dit heeft zich als een plaag uitgebreid sinds de toetreding van de EU, waar niet alleen de eis maar ook de open grenzen een golf van gelukzoekers heeft veroorzaakt! Lees dit maar:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/de-volgende-vloedgolf

 9. Roos, schijnbaar begrijp je het nog steeds niet! het gaat er niet om welke afkomst je hebt, het gaat erom wat je bijdraagt of hebt bijgedragen aan onze maatschappij/samenleving! De helft van de niet-westerse allochtonen leeft in Nederland van een bijstandsuitkering.
  Daarvoor heeft de uitkeringsontvanger GEEN BIJDRAGE hoeven te leveren aan de Verzorgingsstaat!
  http://www.nrcnext.nl/blog/2012/06/05/next-checkt-de-helft-van-de-niet-westerse-allochtonen-leeft-in-nederland-van-een-bijstandsuitkering/

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/de-volgende-vloedgolf

 10. stompzinnige reacties die her en der worden geplaatst……… tja…. iedereen heeft in Nederland gelukkig recht op een eigen mening, kunnen ze in veel andere landen helaas niet zeggen…

  ben zelf partner van een Nigeriaan die al een aantal jaren in belgie woont maar nog niet in het bezit is van een verblijfsvergunning.(geen asiel trouwens).. weet je wat hij krijgt??? helemaal niks… nada.. zip … zero… en trouwens hier in Nederland krijgen ze ook niet zo veel hoor.. ken een iraakse jongen die hier jarenlang gewoond heeft en in afwachting was van verblijfsvergunning (asiel) en hij kreeg zegge en schrijven: 200 euro per maand om van te leven… uiteraard deel ik veel meningen niet omdat ik een buitenlandse partner heb…. maar uiteindelijk vind ik het belachelijk dat alles steeds maar weer op die buitenlanders gegooid wordt..

  oorspronkelijke Nederlanders bestaan trouwens amper nog.. dus hoezo oorspronkelijke bewoners?? Waar komen jouw voorouders vandaan? Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland??????????????????..

 11. Feit is dat alle asielzoekers in de loop der jaren al heel wat geld hebben gekost. Niet alleen aan zorg, maar zeker ook om ze kleden, eten te geven en als het goed voor hun uitpakte de nieuwe woning in te richten. Bij ons in de wijk stond een doorstroomwoning en telkens als ze waren vertrokken was ook een deel van de huisraad foetsie. Zelfs de nieuwe fietsen verdwenen als sneeuw voor de zon. Allemaal betaald van onze ingelegde centjes. De bedragen zijn niet niet in cijfers uit te leggen maar ga er maar gerust vanuit dat het sinds de jaren zestig inmiddels al in de miljarden loopt. Uitkeringen nog geeneens meegerekend. Ieder individu dat hulp behoeft moet worden geholpen, dat staat buiten kijf. Helaas gaat het ons nu opbreken. Ontkennen is veraf staan van de realiteit. Begrijpend kunnen lezen is èèn, willen en kunnen begrijpen waar een of beide schoenen wringen is twee. Ik heb er 42 jaar opzitten met keihard en lang werken en ik zie mijn zorg en die van mijn vrouw en kinderen verkwanseld worden. De vruchten van noeste arbeid die ik op mijn oude zieke dag toch als verworven recht had mogen ontvangen is foetsie. De asiel en de gelukzoekers zijn er nog steeds. Vaak in betere doen dan wijzelf. Maar dat mag je dan niet hardop zeggen volgens sommigen die toch `echt de verkeerde leiders volgen. Dat hele regerings nest in Den Haag is een web gesponnen rondom leugens en miskleunerij.
  De zorg is slechts een element uit vele stekeligheden. Cijfers zeggen niks, de realiteit des temeer, net zoals dat het geval is met stompzinnige reacties die her en der worden geplaatst. Asielzoekers en illegalen kosten bakken met geld. Moet je alleen maar eens denken aan de hulpverlening rondom dat circus.
  Blikken vol zijn er inmiddels opengetrokken die er een aardige boterham aan verdienen. Juist die willen het liefst dat er nog meer bij komen. Dat wij die kosten met z’n allen moeten dragen en dat wij als oorspronkelijke bewoners worden ge-offert.
  De cijfers ijn nog niet bekend, maar onvoldongen feiten liggen er al. En wij hier in huize Lauwerijssen kunnen daar als geen ander over meepraten. Bedankt voor uw jarenlange inzet maar we richten nu onze pijlen op andere belangrijke zaken. Een bom erop zou ik willen zeggen!

 12. ik snap heus wel wat je bedoelt predictor, maar daar heb ik het niet over… geef mij nou eens cijfers van hoeveel de zorg jaarlijks kost voor asielzoekers en illegalen en maak eens een vergelijking.. alsof wij geen problemen zouden hebben met de zorg als er geen asielzoekers zouden zijn… .. ik ben het gewoon niet met je titel eens …

 13. Cor, dit is exact waarom ik mijn blogs op internet heb gezet! Een groot deel van de bevolking neemt niet de moeite om de selectieve mediaberichten te onderzoeken op waarheid! Zoals bijv. de Telegraaf van vandaag weer een staaltje van volksverlakkerij publiceert: http://www.telegraaf.nl/binnenland/12888838/___Opbreken_eurozone_rampzalig_voor_Nederland___.html

  En DIT wordt heel s(links) verzwegen:
  Euro redden kost Nederland 1620 miljard!

  http://www.nujij.nl/economie/euro-redden-kost-nederland-1620-miljard.17763390.lynkx#axzz25QuBhjEo

 14. Roos, nogmaals ik heb de linken niet voor niets toegevoegd! Ook de Zorgverzekeringswijzer is een gerenommeerde site. Voor het geval je het niet hebt gelezen hier een paar citaten MET cijfers:
  “De zorgpremie zal naar alle verwachtingen dit jaar wederom stijgen, het basispakket is al afgeslankt tot wat je zou zeggen een minimaal model. De prijzen van het eigen risico zullen stijgen naar 350€. Dat komt erop neer dat bv een ouder stel die samen leven van eén uitkering en beide in januari zorg nodig hebben dus een rekening krijgen van 700€ op deze manier is het voor vele niet meer op te brengen en dienen ze een betaalregeling te treffen met de zorgverzekeraar.
  Het NRC dagblad zoals hierboven beschreven deed onderzoek bij zeven grote zorgverzekeraars met 14 miljoen consumenten. Van deze consumenten hebben op dit moment 164000 Nederlanders een betalingsregeling dat is 34% meer dan dezelfde periode vorig jaar.”

 15. Ik denk dat ipv duizenden nederlanders enkele miljoenen moeite hebben om hun premies te kunnen betalen. Met een regeling kun je het bedrag spreiden maar dan ben je er nog niet. Wie daadwerkelijk afhankelijk is van zorg en medicatie krijgt ook nog eens te maken met eigen risico en rekeningen.

  Dat is slechts èèn facet waar je mee te maken krijgt. In verpleeg en zorginstellingen moet je ook maar afwachten of je een menswaardige behandeling krijgt. Niets is wat het lijkt. En ja, de asielzoekers krijgen automatisch hun kostenloze zorg. Ook het bordje met eten wordt gratis en voor niets opgediend. Allemaal betaald uit de belastingpot. Het is krom en het blijft krom. Eigen volk kan stikken. Als ik dan vandaag op het nieuws hoor dat glibber Pechtold alleen maar met het CDA en VVD in het kabinet wil dan zakt m’n broek af. Tegen iedereen die op een van deze eurofiele partijen wil gaan stemmen zou ik willen zeggen; kijk een achterom wat ze al hebben afgebroken. Ook jullie worden op termijn opofferd om het grootkapitaal in stand te houden. Ook jullie, je kinderen en kleinkinderen eindigen als slachtvee. Ook jullie gaan uiteindelijk met lege zakken de kist in. En denk erom; de geschiedenis leert ons dat wanneer het gepeupel het niet meer pikt, de rapen ook voor jou gaar zijn.

 16. en toch mis ik nog steeds harde cijfers om hoeveel geld dat het jaarlijks gaat waarmee je je titel kunt onderbouwen… met mijn begrijpend lezen is niks mis hoor.. jij hebt het over feiten en ik heb het over cijfers .. dus ik denk dat het voor sommige mensen idd niet is weggelegd begrijpend te lezen…

 17. Roos, ik weet het begrijpend lezen is voor sommigen niet weggelegd. De feiten op de site van de Rijksoverheid ZIJN de harde feiten! Of weet jij misschien een instantie die hoger is dan onze Overheid?

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.