Zorgkosten in de afgelopen twaalf jaar verdubbeld

Per Nederlander wordt dit jaar gemiddeld 5.600 euro uitgegeven aan zorg. Dat is het dubbele van het bedrag dat in 2000 aan zorg werd uitgegeven.
Verder staat de patiënt buitenspel. Van de beloofde keuzevrijheid komt weinig terecht, want alle keuzes zijn straks al gemaakt door de verzekeraars. Wie wel zelf wil kiezen, loopt het risico van te lage dekking. Verder moet de patiënt er maar op vertrouwen dat zijn verzekeraar inderdaad voor de beste dokter koos en niet alleen voor de laagste kosten.
Marktwerking in de zorg nodigt uit tot productiedraaien en winstbejag en niet tot spaarzaamheid met zorggeld

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/14/zorgkosten-sinds-2000-verdubbeld-naar-5600-euro-pp.xml

Onze maffioso-regering heeft het ziekenfonds afgeschaft en ons verkwanseld aan al die schatrijke verzekerings/ -beleggingsmaatschappijen, waar zij zoals altijd met 2 handen op 1 buik meeprofiteren!
De zwaksten onder ons die 5.600 euro per jaar niet kunnen ophoesten kunnen wat hun betreft doorgewoon creperen!
Ik vraag me af of dit niet alleen het spekken is van de multinationals, maar ook een onderdeel van het volksuitwisselingsplan
(2 vliegen in 1 klap!)

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben toegang tot medisch noodzakelijke zorg. De behandelend arts bepaalt wanneer er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Voor asielzoekers is er een aparte ziektekostenregeling.
Asielzoekers die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielverzoek verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij zijn daar collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Zij hebben recht op bijna alle voorzieningen die vallen onder het basispakket van de zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Asielzoekers hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor bepaalde zorg Bij de zorginkoop wordt door het MCA met de zorgaanbieder overeengekomen dat de zorgaanbieder aan de asielzoeker zelf geen eigen bijdrage in rekening brengt. De eigen bijdragen die voortvloeiend uit de aanspraken krachtens de ZVW en AWBZ komen voor volledige vergoeding in aanmerking. Deze worden door de zorgaanbieder rechtstreeks in rekening gebracht bij MCA.

Please follow and like us:

3 thoughts on “Zorgkosten in de afgelopen twaalf jaar verdubbeld

  1. Naar schatting verblijven er in Nederland tussen de 75.000 en 85.000 illegalen. Met het begrip “illegalen” wordt niet alleen gedoeld op uitgeprocedeerde asielzoekers die nog in Nederland verblijven. Ook mensen die bijvoorbeeld door mensensmokkel in Nederland terecht zijn gekomen of een tijdelijk visum hebben aangevraagd en vervolgens niet zijn vertrokken,
    Volgens het rapport ‘Illegale vreemdelingen in Nederland’ veroorzaken de 75.000 a 85.000 illegalen in Nederland verschillende problemen. Volgens dat rapport wordt in toenemende mate verondersteld dat er een relatie bestaat tussen illegaliteit en criminaliteit.

    In 2005 bedroegen die kosten slechts 3.650 per asielzoekers. Hoewel de totale zorgkosten dalen, wordt dit bedrag door een sterke daling van het aantal asielzoekers voor 2006 geschat op 4.440 per jaar.Dit is nu verdubbeld!
    De opvang kost per asielzoeker al meer dan 20.000 euro per jaar, Dit betekent dus 85.000 x 20.000 Euro is 1,7 miljjoen per jaar!!! Vanaf het jaar 2005 gerekend is dit 17 miljoen!

  2. Onze zorgkosten worden steeds meer onbetaalbaar en er komen elk jaar nog steeds botenvol asielzoekers binnen! Hoe lang pikken wij dit nog!??

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.